Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

O ΠΣΑΣ ανασυγκροτείται!

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου, ορκωτός ελεγκτής έχει αναλάβει να ελέγξει όλα τα οικονομικά του ΠΣΑΣ και αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του.

Ειδικότερα η ανακοίνωση του ΠΣΑΣ έχει ως εξής:

“Ο ΠΣΑΣ στο πλαίσιο της ανασυγκρότησής του, κάνει μια νέα δυναμική επανεκκίνηση προκειμένου ο ρόλος του, ως θεσμικό όργανο, να συμβάλει δυναμικά στις διεκδικήσεις των ασφαλιστών – πρακτόρων, που εκπροσωπεί.

Με καλή πίστη και γνώμονα την προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, ο ΠΣΑΣ έχει προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες. Πιο εμφανείς του δράσεις αποτελούν ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών, η αναβάθμιση της ιστοσελίδας με επικαιροποιημένες, χρήσιμες ενημερώσεις του ασφαλιστικού κλάδου καθώς και η δημιουργία αξιοσημείωτων συνεργασιών με τους Ομίλους ΙΑΣΩ & ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, εξασφαλίζοντας ειδικά προνόμια στα μέλη.

Ο στόχος της διορισμένης αυτής διοίκησης είναι να ανταποκρίνεται με σύνεση και συνέπεια στις ανάγκες των μελών του για:

  • Προάσπιση εργασιακών σχέσεων
  • Συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς.
  • Εκπαίδευση από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη
  • Εκσυγχρονισμό / Ψηφιοποίηση / Καινοτομία
  • Φορολογικό προγραμματισμό από διακεκριμένους φοροτεχνικούς
  • Νομική θωράκιση – συμβουλή

Η συσπείρωση των μελών του συνδέσμου καθώς και η προσέλκυση νέων είναι καθήκον και υποχρέωσή του. Ένα δυνατό σώμα, αποτελούμενο από ολοένα και περισσότερα μέλη ισχυροποιεί τη θέση του ΠΣΑΣ τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Διεθνή χώρο.”

Διαβάστε Ακόμα

blockchain

Άντληση κεφαλαίων μέσω blockchain για τις ΜμΕ

 Σε μελέτη του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα: «Xρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της τεχνολογίας blockchain» αναλύονται εναλλακτικοί