Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το Insuranceforum.gr διαχειρίζεται η Insurance Innovation με έδρα:

Μητροπόλεως 14, Θεσσαλονίκη ΤΚ. 54624

Τηλέφωνα επικoινωνίας: 2315 311282 & 2312 201 003

Email: info@insuranceinnovation.gr

Αποστολή Δ.Τ: press@insuranceinnovation.gr