Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

EIOPA: Έντονη η οικονομική αβεβαιότητα στον χρηματοοικονομικό τομέα – Μειωμένη η κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών για το 2023

Δημοσίευση: 20/09/2023
χρηματοοικονομικό, EIOPA, αβεβαιότητα

Οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA – ΕΕΑ) εξέδωσαν την Ενιαία Έκθεση Επιτροπής τους για τους κινδύνους και τις ευπάθειες στο χρηματοοικονομικό σύστημα της ΕΕ για το Φθινόπωρο του 2023. Η Έκθεση τονίζει τη συνεχιζόμενη υψηλή οικονομική αβεβαιότητα. Οι ΕΕΑ προειδοποιούν τους εθνικούς επόπτες για τους κινδύνους σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος που προκύπτουν από την αυξημένη αβεβαιότητα και εφιστούν την προσοχή από όλους τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Τα τελευταία χρόνια είχαμε μια σειρά από δυσμενείς εξελίξεις, όπως η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, η ενεργειακή κρίση και η αναταραχή στις μεσαίου μεγέθους τράπεζες των ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2023, τις οποίες οι περισσότερες χρηματοοικονομικές θεσμικές οντότητες διαχειρίστηκαν σωστά.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε μια περίοδο υψηλής αβεβαιότητας που παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και εφιστά την προσοχή όλων των συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές. Οι προοπτικές της οικονομίας παραμένουν εύθραυστες, ιδίως λόγω των διαρκώς υψηλών γεωπολιτικών κινδύνων, του υψηλού πληθωρισμού και της αβεβαιότητας στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις της αγοράς από τις αναταραχές στον τραπεζικό τομέα τον Μάρτιο, επίσης αναδεικνύουν την συνεχή ευαισθησία του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματος σε εξωγενείς εκπλήξεις και την σταθερά υψηλή αβεβαιότητα στην αγορά.

Η νευρικότητα της αγοράς και τα άσχημα νέα για τα μέρη του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα μπορούσαν να εξαπλωθούν γρήγορα και να οδηγήσουν σε γενική αύξηση της αποστροφής κινδύνου.

Η αύξηση των επιτοκίων είχε διάφορες επιπτώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Αυτό οδήγησε σε αυξημένα καθαρά επιτόκια για τις τράπεζες, μειωμένη κερδοφορία για τις ασφαλιστικές εταιρείες και ρίσκα ρευστότητας για τον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Εν μέσω αυτών των κινδύνων και ευπαθειών, η Ενιαία Επιτροπή των ΕΕΑ συμβουλεύει τις εθνικές αρμόδιες αρχές, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στις αγορές να λάβουν τα ακόλουθα πολιτικά μέτρα:

  • Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά την ευρύτερη επίδραση από την ισχυρή αύξηση των πολιτικών επιτοκίων και τις ξαφνικές αυξήσεις των ασφαλίστρων κινδύνου που λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση κινδύνου
  • Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και οι επόπτες πρέπει να παραμείνουν προετοιμασμένοι για μια υποβάθμιση της ποιότητας των ενεργητικών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Οι επόπτες πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν προσεκτικά την ποιότητα των ενεργητικών και τις προβλέψεις για απώλειες από δάνεια.
  • Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και οι επόπτες πρέπει να είναι ενήμεροι για και να παρακολουθούν προσεκτικά τις επιπτώσεις του πληθωριστικού κινδύνου. Ο πληθωρισμός επηρεάζει όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα μέσω των επιπτώσεών του στην ποιότητα των ενεργητικών και την αξιολόγηση τους, αλλά και μέσω της αύξησης των δαπανών και του κόστους χρηματοδότησης λόγω υψηλότερων επιτοκίων και άλλων καναλιών.
  • Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα πρέπει να δίνουν υψηλή σημασία στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και στις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά το ρίσκο ρευστότητας και το ρίσκο επιτοκίων, όπως επισημάνθηκε από τα πρόσφατα προβλήματα στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα πρέπει να παραμείνουν ανθεκτικά στις επιπτώσεις μελλοντικών σημαντικών αλλαγών στα επιτόκια.

Βρείτε ολόκληρη την αναφορά της EIOPA, εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»