Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

Search Results for: EIOPA

EIOPA, risks assesment

EIOPA: Οι κίνδυνοι μακροοικονομικού περιβάλλοντος παραμένουν η Νο.1 ανησυχία για τους ασφαλιστές

Η ανάλυση του Πίνακα Ελέγχου Κινδύνων τον οποίο δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δείχνει ότι η έκθεση των ασφαλιστών σε μακροοικονομικούς κινδύνους

Περισσότερα >
EIOPA ECB κλιματική αλλαγή

Πρέπει να καλυφθεί το ασφαλιστικό κενό προστασίας | Κοινή δήλωση της EIOPA & ECB

Η EIOPA και η ECB δημοσίευσαν κοινό έγγραφο συζήτησης με στόχο την κάλυψη του ασφαλιστικού κενού προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών και ειδικότερα καταστροφών που σχετίζονται

Περισσότερα >
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

EIOPA: Τέλος στις πρακτικές διαφορικής τιμολόγησης σε κλάδους ασφάλισης ζημιών

Εποπτική δήλωση σχετικά με τις διαφοροποιημένες τιμολογιακές πρακτικές δημοσίευσε την περασμένη βδομάδα η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), με στόχο την εξάλειψη των στρατηγικών

Περισσότερα >
Petra Hielkema, EIOPA, ΕΑΕΕ

Η Petra Hielkema, Πρόεδρος της EIOPA στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Η Petra Hielkema, Πρόεδρος της EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), επισκέφτηκε την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023 και

Περισσότερα >
eiopa

Αλλάζουν οι απαιτήσεις της EIOPA για τα συνταξιοδοτικά ταμεία από το 2025

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) αποφάσισε να αναθεωρήσει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τις εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με τις επαγγελματικές συντάξεις, τροποποιώντας το

Περισσότερα >
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Η EIOPA προειδοποιεί τις ασφαλιστικές για τον πληθωρισμό – Τι πρέπει να προσέξουν;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε πρόσφατα δήλωση ως εποπτική αρχή σχετικά με τον πληθωρισμό. Η δήλωση αυτή εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τον πληθωρισμό

Περισσότερα >
eiopa

Η EIOPA καθόρισε τη στρατηγική της για την περίοδο 2023-2026: Στόχος η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) έχει καθορίσει τη στρατηγική της για την περίοδο 2023-2026 Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η EIOPA, οι

Περισσότερα >

Η EIOPA προειδοποιεί ασφαλιστικές και τράπεζες για εποπτικούς ελέγχους στον κλάδο του bancassurance και κυρώσεις για σύγκρουση συμφερόντων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με επίσημη ανακοίνωσή της προς τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες προειδοποιεί για ζητήματα προστασίας των καταναλωτών

Περισσότερα >

Η EIOPA εξετάζει την ενσωμάτωση των προτιμήσεων βιωσιμότητας του πελάτη στην αξιολόγηση καταλληλότητας στο πλαίσιο της IDD

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) έχει ξεκινήσει μια νέα δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το ζήτημα των κατευθυντήριων γραμμών για την ενσωμάτωση των

Περισσότερα >