Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Search Results for: EIOPA

Το Hielkema της EIOPA συζητά τον ζωτικό ρόλο των ασφαλιστών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Στο συνέδριο IIF 2024 – ESG in Insurance, η Petra Hielkema, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, τόνισε τον κεντρικό ρόλο των ασφαλιστών

Περισσότερα >
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Μελέτη της EIOPA διερευνά τον αντίκτυπο του νέου λογιστικού προτύπου στον τομέα των ασφαλίσεων μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε σήμερα έκθεση στην οποία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην ΕΕ εφάρμοσαν

Περισσότερα >
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Η EIOPA δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) εγκαινιάζει σήμερα την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2024, στην οποία υποβάλλει τους ασφαλιστές στον Ευρωπαϊκό

Περισσότερα >
EIOPA, φυσικές καταστροφές, ιδιωτική ασφάλιση

EIOPA: Οι λόγοι πίσω από την απροθυμία των καταναλωτών για την ασφάλιση περιουσίας έναντι φυσικών καταστροφών

Στον αγώνα κατά των συνεπειών των φυσικών καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) παρουσίασε τις αναθεωρημένες προτάσεις της, με στόχο την αύξηση

Περισσότερα >
EIOPA, εσωτερικά μοντέλα αναδοχής

EIOPA: Σημαντικές διαφοροποιήσεις στα εσωτερικά μοντέλα των ασφαλιστών υπογραμμίζουν την ανάγκη για διαρκή εποπτεία στην Ευρώπη

Ύστερα από την δημοσίευση μίας συγκριτικής μελέτης σχετικά με τον κίνδυνο αναδοχής των ζημιών σε εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστές πανευρωπαϊκά, η Ευρωπαϊκή Αρχή

Περισσότερα >
EIOPA, Έκθεση, ασφαλιστική αγορά

EIOPA: Οι σημαντικές ελλείψεις στις πρακτικές πώλησης ενδέχεται να βλάψουν τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε τη δεύτερη Έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας IDD. Ανάμεσα στις πτυχές που εξετάζει

Περισσότερα >
EIOPA, ρίσκο, ασφαλιστικές, αναδοχή

EIOPA: Σημαντικές διαφορές εμφανίζονται στα εσωτερικά μοντέλα κινδύνου στις ασφαλιστικές της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής συγκριτικής μελέτης σχετικά με την αξιολόγηση των ρίσκων αναδοχής με βάση τα

Περισσότερα >
EIOPA, unit-linked, δημόσια διαβούλευση

EIOPA: Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό σημείων αναφοράς σχέσης ποιότητας-τιμής στη διανομή unit-linked και υβριδικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη μεθοδολογία που προτείνει για τον καθορισμό της σχέσης

Περισσότερα >

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»