Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Η ασφαλιστική αγορά των Η.Π.Α. το 2020

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη,

Εθνική Ένωση Ασφαλιστικών Επιτρόπων (National Association of Insurance Commissioners / NAIC) έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή της “NAIC Releases 2020 Market Share Data (Life/Fraternal and Property/Casualty Reports Now Available)”, η οποία παρουσιάζει και αναλύει τα βασικά μεγέθη της ασφαλιστικής αγοράς για το 2020.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία παρουσιάζει και αξιολογεί τις επιδόσεις του top 25 της αγοράς με βάση τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, το 2020,

 • τα ασφάλιστρα των εταιρειών που ασκούν το Κλάδο Ζωής μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2019,

ενώ

 • τα ασφάλιστρα των εταιρειών που διαθέτουν Συνταξιοδοτικά Προγράμματα μειώθηκαν κατά 4% σε σχέση με το 2019

Αναλυτικά:

I. Ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας, Ατυχήματος και λοιπών καλύψεων

1. Σύνολο

 • Τα συνολικά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 1.009.509.143.567 $, με το top 25 να κατέχει το 75,59% της αγοράς (757.131.857.675 $).
 • Το Metropolitan Group κατέλαβε τη πρώτη θέση, και τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Prudential of America Group, Equitable Holdings Inc, UnitedHealth Group και New York Life Group.

2.  Ζωή

 • Τα συνολικά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 172.831.981.777 $, με το top 25 να κατέχει το κατέχει το 70,40% της αγοράς (120.982.387.244 $).
 • Το New York Life Group κατέλαβε τη πρώτη θέση, και τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Northwestern Mutual Group, Metrpolitan Group, Prudential of America Group και Lincoln National Group.

3. Συντάξεις

 • Τα συνολικά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 289.057.943 $, με το top 25 να κατέχει το 80,70% της αγοράς (231.745.646.354 $).
 • To Jackson National Group κατέλαβε τη πρώτη θέση, και τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΤΙΑΑ Family Group, Lincoln National Group, American International Group και Nationwide Corp Group.

4. Η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο συγκεντρωτισμό, όπως φαίνεται στα συγκεντρωτικά στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Kλάδοι

Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας, Ατυχήματος λοιπών καλύψεων

Τop’s

5

10

15

20

25

Σύνολο

33,61%

49,42%

60,43%

69,70%

75,59%

Ζωή

30,00%

45,72%

56,11%

63,65%

70,40%

Συντάξεις

28,20%

48,63%

64,34%

73,69%

80,70%

Αναλυτικά στοιχεία στο The Life/Fraternal Market Share Report

II. Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

1. Σύνολο (αφορά 6 προïοντικές γραμμές)

 • Τα συνολικά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 718.622.566.89014 $, με το top 25 να κατέχει το 65,63% της αγοράς (471.631.990.650 $).
 • Το State Farm Group κατέλαβε τη πρώτη θέση, και τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Berkshire Hathaway Group, Progressive Group, Liberty Mutual Group και Allstate Insurance Group.

2. Aσφαλίσεις Κατοικιών

 • Τα συνολικά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 108.316.942.927 $, με το top 25 να κατέχει το 75,33% της αγοράς (81.595.153.107 $).
 • Το State Farm Group κατέλαβε τη πρώτη θέση, και τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Allstate Insurance Group, United Serv Automobile Assn Group, Liberty Mutual Group και Farmers Insurance Group.

3. Ασφάλιση Ιατρικής Αστικής Ευθύνης

 • Τα συνολικά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 9.979.941.238 $, με το top 25 να κατέχει το 77,08% της αγοράς (7.692.538.706 $).
 • Το Berkshire Hathaway Group κατέλαβε τη πρώτη θέση, και τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Doctors Co Group, CNA Insurance Group, Coverys Group και Proassurance Corp Group.

4. Ασφάλιση Παροχών Εργαζόμενων

 • Τα συνολικά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 50.688.427.739 $, με το top 25 να κατέχει το 67,18% της αγοράς (34.052.485.755 $).
 • Το Τravelers Group κατέλαβε τη πρώτη θέση, και τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Hartford Fire & Gas Group Group, Zurich Insursance Group, Chubb LTD Group και Liberty Mutual Group.

5. Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης (εκτός Ιατρικής Αστικής Ευθύνης)

 • Τα συνολικά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 90.433.817.810 $, με το top 25 να κατέχει το 73,87% της αγοράς (66.806.416.016 $).
 • Το Chubb LTD Group κατέλαβε τη πρώτη θέση, και τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Assurant Inc Group, Τravelers Group, Liberty Mutual Group και American International Group.

6. Ασφάλιση ΙΧ Οχημάτων

 • Τα συνολικά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 247.836.625.669 $, με το top 25 να κατέχει το 87,43% της αγοράς (216.683.561.822 $).
 • Το State Farm Group κατέλαβε τη πρώτη θέση, και τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Berkshire Hathaway Group, Progressive Grοup, Allstate Insurance Group και United Serv Automobile Assn Group.

7. Ασφάλιση ΔΧ Οχημάτων

 • Τα συνολικά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 45.152.912.246 $, με το top 25 να κατέχει το 65,19% της αγοράς (29.435.183.493 $).
 • Το Progressive Grοup κατέλαβε τη πρώτη θέση, και τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Τravelers Group, Οld Republic Group, Liberty Mutual Group και Nationwide Corp Group.

8. Η αγορά χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, όπως φαίνεται στα συγκεντρωτικά στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Kλάδοι

Kατά Ζημιών

Τop’s

5

10

15

20

25

Σύνολο

31,23%

47,38%

56,08%

61,39%

65,63%

Ασφαλίσεις Κατοικιών

45,35%

61,66%

67,60%

71,82%

75,33%

Ασφάλιση Ιατρικής Αστικής Ευθύνης

42,53%

58,46%

66,45%

72,63%

77,08%

Ασφάλιση Παροχών Εργαζόμενων

26,95%

43,79%

54,60%

61,97%

67,18%

Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης

(εκτός Ιατρικής Αστικής Ευθύνης)

26,24%

44,94%

58,53%

67,35%

73,87%

Ασφάλιση ΙΧ Οχημάτων

58,85%

74,03%

80,65%

84,95%

87,43%

Ασφάλιση ΙΧ Οχημάτων

30,26%

42,66%

51,12%

58,69%

65,19%

Αναλυτικά στοιχεία στο The Property/Casualty Market Share Report

Πηγή: https://giorgoskassapis.wordpress.com/2021/03/15/%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7-%cf%80-%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2020/

Διαβάστε Ακόμα