Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Women @ Work 2023 | Τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης της Deloitte

Δημοσίευση: 08/05/2023
Women @ Work, Deloitte

Όντας στον τρίτο έρευνας, το Women @ Work: A Global Outlook πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Deloitte με σκοπό να παρέχει πληροφορίες για τις εμπειρίες των γυναικών στον χώρο εργασίας.

Η φετινή έκθεση παρουσιάζει κάποια θετικά ευρήματα, με τη θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο να βελτιώνεται.

Συγκεκριμένα η έρευνα αναφέρει:

  • Τα ποσοστά εξουθένωσης έχουν μειωθεί
  • Η περιθωριοποίηση των γυναικών έχει μειωθεί
  • Οι γυναίκες αναφέρουν περισσότερες θετικές εμπειρίες κατά την υβριδική εργασία

Αυτή την χρονιά, οι απαντήσεις 5000 γυναικών σε 10 χώρες δείχνουν μία προοδευτική πορεία, ωστόσο υποκείμενα δεδομένα τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω ρύθμιση.

Ιδικότερα το 2021 η εικόνα δεν ήταν θετική: στα ευρήματα του 2021 κυριαρχούσε ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στις γυναίκες, ενώ το 2022 έδειξε μια εξίσου ανησυχητική και έντονη εικόνα της αυξανόμενης έκθεσης σε στερεοτυπικές συμπεριφορές, εξουθένωση και προκλήσεις της υβριδικής εργασίας.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ: Wοmen @ Work 2023

Women @ work

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Επιβολή προστίμου και εντολή συμμόρφωσης σε Ευρωβουλευτή και στο Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν διαρροής αρχείου προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων έλαβε μεγάλο πλήθος καταγγελιών σχετικά με αζήτητη πολιτική επικοινωνία μέσω e-mail που εστάλη την 1/3/2024, με

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»