Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Οι 4 λόγοι που μπορεί να χρειαστείς επασφάλιστρο στην ασφάλιση του αυτοκινήτου σου

Δημοσίευση: 14/03/2023
επασφάλιστρο

Γράφει ο Νικόλαος Ορφανίδης, Ασφαλιστικός Πράκτορας*,

Αν έχεις αυτοκίνητο ή μηχανή ή φορτηγό, σίγουρα θα έχεις ακούσει για το επασφάλιστρο στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Υπάρχουν διάφορα επασφάλιστρα, αλλά σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε σε αυτά της ηλικίας και του διπλώματος.

Τι είναι το επασφάλιστρο;

Με απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η επιπλέον χρέωση στο αρχικό ασφάλιστρο που πληρώνεις για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σου. Μια επιπλέον χρέωση λόγω του αυξημένου κινδύνου να προκαλέσεις κάποιο ατύχημα.

Τα πιο συνηθισμένα επασφάλιστρα που θα συναντήσεις στην ασφάλιση αυτοκινήτου είναι:

  • για την οδήγηση του οχήματος από οδηγό κάτω των 23 ετών ή άνω των 70 ετών

  • για την οδήγηση του οχήματος από οδηγό με δίπλωμα κάτω του ενός έτους

  • για την ύπαρξη ρυμούλκας (2 ή 4 τροχών)

  • για την οδήγηση του οχήματος από οδηγό με ξένο δίπλωμα

Γιατί με χρεώνει με επασφάλιστρο η ασφαλιστική μου;

Το επασφάλιστρο δεν έχει σκοπό να σε «τιμωρήσει» αν ανήκεις σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις. Βασίζεται στην λογική πως οι παραπάνω περιπτώσεις έχουν αυξημένες πιθανότητες να προκαλέσουν ένα ατύχημα.

Οι ασφαλιστικές βασίζονται σε μελέτες και στατιστικά στοιχεία που συλλέγουν συνεχώς, ώστε να μπορέσουν να αιτιολογήσουν αυτή τους την απόφαση προς τους ασφαλισμένους τους.

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα χρεώνουν στους ασφαλισμένους τους τα παραπάνω επασφάλιστρα με την διαφορά πως κάθε μια έχει την δική της πολιτική σε ό,τι αφορά τα ποσοστά που χρεώνει.

Για παράδειγμα, αν και στις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες το επασφάλιστρο νέου οδηγού σε ηλικία είναι 30% επί του ασφαλίστρου, υπάρχουν ασφαλιστικές που επιλέγουν να χρεώνουν μεγαλύτερο (π.χ. 50%) ή μικρότερο ποσοστό (π.χ.25%).

Στην παραπάνω λογική υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρίες που επιλέγουν να χρεώσουν ένα από τα δύο επασφάλιστρα στην περίπτωση που έχουμε νέο οδηγό σε ηλικία και σε δίπλωμα. Ενώ άλλες επιλέγουν να χρεώσουν και τα δύο επασφάλιστρα αθροιστικά, για παράδειγμα 80%!

Τέλος, μια πολιτική που θα συναντήσεις σχεδόν από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, όταν υπάρχει νέος οδηγός με ηλικία κάτω των 23 ετών, είναι να μην ασφαλίζουν το όχημα με την κάλυψη των ιδίων ζημίων, την γνωστή σε όλους μας μικτή.

Γιατί πρέπει να δηλώνω πως το όχημα το οδηγεί νέος οδηγός σε δίπλωμα ή ηλικία;

Είναι υποχρεωτικό να ασφαλίσω τον νέο οδηγό; Η απάντηση είναι πως όχι. Δεν πρόκειται να σε σταματήσει η τροχαία και να σου επιβάλει πρόστιμο, επειδή δε είναι ο νέος οδηγός ασφαλισμένος.

Εξάλλου, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μόνο το ποσοστό στις χρεώσεις προδίδει πως υπάρχει νέος οδηγός ή κάποιες φορές μια απλή σημείωση.

Η ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώνει το ιδιοκτήτη να έχει ασφαλισμένο το όχημά του για Σωματικές βλάβες και Υλικές ζημίες έναντι τρίτων. Τίποτα άλλο! Αυτό ελέγχει και η τροχαία σε έναν τυπικό έλεγχο.

Η ασφαλιστική εταιρία, όμως, θέλει να το γνωρίζει για τους λόγους που ανέφερα παραπάνω. Για να μπορέσει να αποζημιώσει τον παθόντα σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα σε αυτήν προκαλέσει ένα ατύχημα.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος της δεν το έχει αναφέρει, η ασφαλιστική έχει δικαίωμα βάση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να μην αποζημιώσει την ζημία.

Τι εννοώ;

Κάθε ασφαλιστική εταιρία, στην περίπτωση ζημίας με υπαίτιο οδηγό, νέο σε δίπλωμα ή νέο σε ηλικία ή και τα δύο μαζί ακολουθεί διαφορετική πολιτική για την διαχείριση της ζημίας όταν δεν έχει δηλωθεί ο οδηγός.

Έτσι, έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Να αποζημιώσει την ζημία που προκάλεσε ο νέος οδηγός, αφού πρώτα επιβάλλει «πρόστιμο» στον ασφαλισμένο. Το πρόστιμο αυτό συνήθως είναι ποσοστό επί του συνολικού ετήσιου ασφαλίστρου που πληρώνει ο ασφαλισμένος. Για παράδειγμα να πληρώσει επιπλέον 60%.

Αφού πληρωθεί το «πρόστιμο» στην ασφαλιστική με την έκδοση πρόσθετης πράξης και προστεθεί το επασφάλιστρο στην ασφάλιση, η ασφαλιστική θα προχωρήσει στην αποζημίωση της ζημίας.

Βεβαία, εκτός από το πρόστιμο θα πρέπει να πληρωθεί και το επασφάλιστρο που προστέθηκε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για παράδειγμα το 30%.

  • Να αποζημιώσει μόνο το 50% της ζημίας που έχει προκαλέσει ο νέος οδηγός, αφού πρώτα πληρώσει το «πρόστιμο» ο νέος οδηγός στην ασφαλιστική.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο παθών να μην αποζημιωθεί για το σύνολο της ζημιάς του από την ασφαλιστική του υπαίτιου. Έτσι, στην συνέχεια θα στραφεί προς τον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό για να εισπράξει τα υπόλοιπα χρήματα της ζημίας του.

  • Να μην αποζημιώσει την ζημία η ασφαλιστική. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση σε ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες. Ακόμα και όταν πλέον έχει πληρώσει το επασφάλιστρο ο νέος οδηγός (μετά το ατύχημα) η ασφαλιστική έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αποζημίωση στον παθόντα.

    Κάτι που συνήθως αναφέρεται όχι μόνο στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αλλά και στο ίδιο το συμβόλαιο προς άμεση ενημέρωση του ασφαλισμένου της κατά την παραλαβή του ασφαλιστήριου.

Εννοείται και σε αυτή την περίπτωση πως την αποζημίωση ο παθών θα την διεκδικήσει από τον υπαίτιο του ατυχήματος.

Επασφάλιστρο λόγω ξένου διπλώματος.

Μια ακόμα κατηγορία επασφάλιστρου που υπάρχει είναι αυτή που αφορά την εθνικότητα του διπλώματος.

Ανάλογα την ασφαλιστική εταιρία μπορεί να χρεώνεται επασφάλιστρο 10%, 15% ή 30% όταν το δίπλωμα δεν είναι ελληνικό ή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα διπλώματα αυτά είναι γνωστά με τον όρο Διεθνή.

Επιπλέον, τα διπλώματα από την Ε.Ε. θεωρούνται ισότιμα με τα ελληνικά και για αυτό δεν χρεώνεται κάποιο επασφάλιστρο.

Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση μια ασφαλιστική εταιρία να αρνηθεί την ασφάλιση ενός οχήματος που ο οδηγός του δεν έχει  ελληνικό δίπλωμα ή δίπλωμα από χώρα της Ε.Ε.

Επασφάλιστρο όταν ο οδηγός είναι άνω των 70 ετών.

Αυτή η κατηγορία επασφάλιστρου είναι ίδια με αυτή του επασφάλιστρου για οδηγούς κάτω των 23 ετών. Σαφώς διότι υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση αυξημένη πιθανότητα να προκληθεί ένα τροχαίο ατύχημα.

Εξάλλου στην Ελλάδα, στην ηλικία των 65 ετών το δίπλωμα λήγει και πρέπει να ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχεται αν ο οδηγός έχει την δυνατότητα να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια το όχημά του.

Σημεία προσοχής για το επασφάλιστρο λόγο ηλικίας ή διπλώματος.

Θα πρέπει να γνωρίζεις πως, όταν ένα όχημα είναι ασφαλισμένο και έχει επασφάλιστρο νέου οδηγού, μπορεί να το οδηγήσει οποιοσδήποτε νέος οδηγός. Χωρίς να χρειάζεται να το αναφέρεις κάθε φορά στον ασφαλιστή σου.

Αν για παράδειγμα μια οικογένεια έχει 2 παιδία που είναι και τα δύο κάτω των 23 ετών μπορούν και τα δύο να οδηγούν το όχημα με το ίδιο επασφάλιστρο. Θέλει μόνο προσοχή να δοθούν τα στοιχεία του μικρότερου σε ηλικία παιδιού, ώστε να ισχύει το επασφάλιστρο μέχρι και το 23ο έτος του.

Αντίστοιχα και στην περίπτωση του διπλώματος θα πρέπει να δοθεί το δίπλωμα με την πιο πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

Το επασφάλιστρο αφαιρείται αυτόματα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μόλις ο οδηγός κλείσει το 23ο έτος της ηλικίας του ή ένα χρόνο το δίπλωμά του.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα πρέπει να ανησυχείς πως μπορεί να ξεχαστεί να αφαιρεθεί και να πληρώνεις παραπάνω χρήματα στην ασφάλεια σου χωρίς λόγο.

Ενώ η χρέωση του επασφάλιστρου γίνεται αναλογικά για του μήνες που υπολείπονται μέχρι και την λήξη του όταν έχεις ανανέωση της ασφάλειάς σου το διάστημα που λήγει και το επασφάλιστρο.

Συμπέρασμα.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τον λόγο που υπάρχουν στην ασφάλιση οχημάτων τα επασφάλιστρα. Καθώς και πώς αυτά χρεώνονται από τις ασφαλιστικές και για πόσο χρονικό διάστημα.

Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζεις και τι επιπτώσεις θα έχεις στην περίπτωση που δεν έχει προστεθεί κάποιο επασφάλιστρο, αφού δεν είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία να δηλώσεις πως το όχημα σου οδηγείται από νέο οδηγό. Είναι όμως «υποχρεωτικό» από την ασφαλιστική και τους όρους του συμβολαίου.

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω μπορείς όχι μόνο να ασφαλιστείς σωστά αλλά και να προστατεύσεις τον εαυτό σου, αφού πιθανόν το σκεφτείς καλύτερα πριν δώσεις να οδηγήσει άλλος το όχημά σου που δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Όσο για το θέμα των αυξημένων ασφάλιστρων; Θα πρέπει, επίσης, να σκεφτείς πως τα χρήματα που θα πληρώσεις μέχρι την λήξη ενός επασφάλιστρου σίγουρα θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσεις για να αποζημιώσεις έναν τρίτο που του προκάλεσες ζημία, όταν η ασφαλιστική σου εταιρία αρνηθεί βάσει όρων να αποζημιώσει, είτε αφορά υλικές ζημίες είτε σωματικές βλάβες.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»