Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

EIOPA: Οι σημαντικές ελλείψεις στις πρακτικές πώλησης ενδέχεται να βλάψουν τους καταναλωτές

Δημοσίευση: 16/01/2024
EIOPA, Έκθεση, ασφαλιστική αγορά

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε τη δεύτερη Έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας IDD. Ανάμεσα στις πτυχές που εξετάζει η Έκθεση βρίσκονται και αλλαγές στη δομή της αγοράς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όπως επίσης και αλλαγές στα πρότυπα που χρησιμοποιούνται από ασφαλιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων η παρούσα Έκθεση εξετάζει:

  • τυχόν αλλαγές στη δομή της αγοράς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
  • τυχόν αλλαγές στα πρότυπα της διασυνοριακής δραστηριότητας
  • τη βελτίωση της ποιότητας των μεθόδων παροχής συμβουλών και πωλήσεων και τον αντίκτυπο της IDD στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • εάν οι αρμόδιες αρχές είναι επαρκώς εξουσιοδοτημένες και διαθέτουν επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

Τα τελευταία δύο χρόνια πανευρωπαϊκά αλλά και διεθνώς έχει σημειωθεί υψηλός πληθωρισμός που συνοδεύεται από αυξημένα επιτόκια. Οι προαναφερθείς παράγοντες έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον χρηματοπιστωτικό τομέα συμπεριλαμβανομένου των συναλλαγών και των επενδύσεων, όπως έχουμε δει και σε τοπικό επίπεδο σε έρευνα της ΕΑΕΕ.

Όπως είναι φυσικό επακόλουθο, η ασφαλιστική αγορά -από την μία- και η δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τους πελάτες έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια, απόρροια των αλλαγών.

Μετασχηματισμός της Ασφαλιστικής Αγοράς

Αξιοσημείωτο είναι πως τα τελευταία δύο χρόνια ο αριθμός των εγγεγραμμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έχει μειωθεί περαιτέρω, μία τάση που είχε ήδη σκιαγραφηθεί στην προηγούμενη έκθεση της EΙOPA.

Παράλληλα, η ποιότητα των συμβουλών και των μεθόδων πώλησης σε κάποια κράτη μέλη τη ΕΕ έχουν βελτιωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα των διαθρωτικών μέτρων που επέβαλαν οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ). Ωστόσο, σε δραστηριότητες mystery shopping αποκαλύφθηκαν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τις παρεχόμενες συμβουλές και τις μεθόδους πώλησης, όπως για παράδειγμα περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του πελάτη δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη από τον διανομέα ασφαλίσεων στη διαδικασία πώλησης.

Όσον αφορά τους καταναλωτές, η Έκθεση βασιζόμενη σε στοιχεία των ΕΕΑ, διαπίστωσε πως οι καταναλωτές δυσκολεύονται να κατανοήσουν πολύπλοκους όρους και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στους νέους κανόνες βιωσιμότητας του κλάδου δημιουργώντας μια σύγχυση στην αγορά.

Από την άλλη, οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων προκειμένου να εναρμονιστούν με τα ισχύοντα πλαίσια και να καθοδηγήσουν ορθώς τους πελάτες τους, δυσκολεύονται στο να βρουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα, οι εποπτικές δραστηριότητες των ΕΕΑ παρουσίασαν ελλείψεις στην εφαρμογή κανόνων για τις αποδοχές και τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανές επιζήμιες επιπτώσεις των προμηθειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στους καταναλωτές, αρκετές ΕΑΑ έχουν υιοθετήσει μέτρα σε εθνικό επίπεδο για να περιορίσουν περαιτέρω την πληρωμή/λήψη προμηθειών, όπως ανώτατα όρια προμηθειών ή ενισχυμένους κανόνες γνωστοποίησης.

Τέλος, τόσο η θεματική ανασκόπηση της EIΟPA σχετικά με τις τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες όσο και για τις εποπτικές δραστηριότητες που διαχειρίζονται οι ΕΕΑ έχουν αποκαλύψει πρακτικές διασταυρούμενων πωλήσεων που ενδέχεται να βλάψουν τους καταναλωτές. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την πώληση ασφάλισης κινητής τηλεφωνίας μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο.

Μπορείτε να δείτε την Έκθεση καθώς επίσης και τον διαδραστικό χάρτη της EIΟPA (IDD), εδώ

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»