Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Οι Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές «ακυρώνουν» τις προτάσεις της EIOPA για την αναθεώρηση του Solvency II

Κάθετη και έντονα επικριτική χαρακτηρίστηκε η ανακοίνωση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιρειών (Insurance Europe), σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου Solvency II.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, η πρόταση της EIOPA προς την Επιτροπή αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν κατάλληλα τα υφιστάμενα ελαττώματα του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου με τρόπο που να υποστηρίζει τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, που βασίζονται στην Πράσινη Συμφωνία και την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Υπεύθυνοι για το νέο σχήμα και τη αναθεώρηση είναι οι τρεις συννομοθέτες της Ε.Ε., την Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι θα αποφασίσουν και ορίσουν τις τελικές τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε περίπτωση που αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις προτάσεις της EIOPA, αυτό θα σήμαινε μείωση στην ικανότητα ανάληψης κινδύνων των ασφαλιστών της ΕΕ κατά περίπου 60 δισ. Ευρώ, ενώ θα μειώσει σημαντικά και την ικανότητα των ασφαλιστών να επενδύσουν στην πραγματική οικονομία. Η επίπτωση κεφαλαίου 60 δισ. ευρώ θα μείωνε, για παράδειγμα, την επενδυτική ικανότητα των ασφαλιστών κατά το ισοδύναμο περίπου 170 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, σε μετοχές ή περίπου 680 δισ. ευρώ επενδύσεων εταιρικών ομολόγων.

Εάν η πρόταση της EIOPA εφαρμοστεί, οι υποδείξεις της θα ενισχύσουν περαιτέρω τα μειονεκτήματα συντηρητικότητας και μέτρησης του Solvency II, εμποδίζοντας τον ασφαλιστικό κλάδο να υποστηρίξει πλήρως τους φιλόδοξους στόχους ανάκαμψης, επενδύσεων και βιωσιμότητας της ΕΕ.

Επιπλέον, η Insurance Europe υπογραμμίζει ότι καμία από αυτές τις τροποποιήσεις δεν είναι δικαιολογημένη, καθώς δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η βιομηχανία χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια, ούτε ότι το πλαίσιο χρειάζεται περισσότερα στρώματα σύνεσης, πάνω από τη μακρά λίστα εκείνων που υπάρχουν ήδη.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Insurance Europe εδώ

Διαβάστε Ακόμα