Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

Ειδήσεις και νέα για underwritting

EIOPA, εσωτερικά μοντέλα αναδοχής

EIOPA: Σημαντικές διαφοροποιήσεις στα εσωτερικά μοντέλα των ασφαλιστών υπογραμμίζουν την ανάγκη για διαρκή εποπτεία στην Ευρώπη

Ύστερα από την δημοσίευση μίας συγκριτικής μελέτης σχετικά με τον κίνδυνο αναδοχής των ζημιών σε εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστές πανευρωπαϊκά, η Ευρωπαϊκή Αρχή

Περισσότερα >
EIOPA, ρίσκο, ασφαλιστικές, αναδοχή

EIOPA: Σημαντικές διαφορές εμφανίζονται στα εσωτερικά μοντέλα κινδύνου στις ασφαλιστικές της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής συγκριτικής μελέτης σχετικά με την αξιολόγηση των ρίσκων αναδοχής με βάση τα

Περισσότερα >

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»