Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

EIOPA: Σημαντικές διαφοροποιήσεις στα εσωτερικά μοντέλα των ασφαλιστών υπογραμμίζουν την ανάγκη για διαρκή εποπτεία στην Ευρώπη

Δημοσίευση: 01/02/2024
EIOPA, εσωτερικά μοντέλα αναδοχής

Ύστερα από την δημοσίευση μίας συγκριτικής μελέτης σχετικά με τον κίνδυνο αναδοχής των ζημιών σε εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστές πανευρωπαϊκά, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) προχώρησε σε νέα δημοσίευση έρευνας σχετικά με την ποικιλομορφία και τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν τα μοντέλα αυτά. Στα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύεται η ανάγκη συνεχούς εποπτικής προσοχής. 

Οι δύο μελέτες αποτελούν μέρος της της ευρύτερης προσπάθειας της EIOPA για την αποτελεσματική σύγκριση των δεδομένων που προέρχονται από ανάλυση των εσωτερικών μοντέλων, την περαιτέρω ανάπτυξη εποπτικών εργαλείων και την προώθηση κοινών εποπτικών πρακτικών σε όλη την Ευρώπη.

Η τελευταία μελέτη που δημοσιεύτηκε παρέχει μια επισκόπηση των τρεχουσών προσεγγίσεων μοντελοποίησης και εξοπλίζει τις εθνικές αρμόδιες αρχές με στοιχεία μιας ευρωπαϊκής σύγκρισης του τομέα, καθώς και διάφορους δείκτες διαφοροποίησης που προορίζονται να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των εθνικών εποπτικών αρχών κατά την παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσης με τα εσωτερικά μoντέλα.

Η ανάλυση της EIOPA υπογραμμίζει ότι η διαφοροποίηση στα εσωτερικά μoντέλα καθορίζεται από τουλάχιστον τέσσερις κύριους παράγοντες: την οριοθέτηση των κινδύνων που πρόκειται να συγκεντρωθούν, το προφίλ κινδύνου, την προσέγγιση συγκέντρωσης και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι εξαρτήσεις μεταξύ των κινδύνων για τη δημιουργία αυτών των προσεγγίσεων. Η EIOPA παρατήρησε πολλαπλές προσεγγίσεις, ιδίως όσον αφορά τις μεθόδους συγκέντρωσης και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι εξαρτήσεις μεταξύ των κινδύνων.

Η μελέτη χρησιμοποιεί μια ποικιλία μετρήσεων και αναλύσεων, η καθεμία με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της, για να αποκτήσει μια ολιστική άποψη σχετικά με τη διαφοροποίηση στα εσωτερικά μoντέλα. Ειδικότερα, τονίζει ότι διαφορετικά μοντέλα συγκέντρωσης κινδύνων οδηγούν σε σημαντική διασπορά των κεφαλαιακών απαιτήσεων ακόμη και για επιχειρήσεις με παρόμοια επιχειρηματικά προφίλ.

Τα συνολικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την ανάγκη για συνεχή εποπτικό έλεγχο τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η EIOPA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις εθνικές αρμόδιες αρχές για αυτό το σημαντικό θέμα.

Βρείτε την έρευνα εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Εκτακτο: Η Howden εξαγοράζει την Globassure

Η Howden, ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων στην Ελλάδα, συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξη των εργασιών της, επενδύοντας σε

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»