Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ζημιές από πυρκαγιά σε πολυκατοικία συνεπεία εμπρησμού ακινητοποιημένου επί του οδοστρώματος και ανασφάλιστου οχήματος – Πώς θα κριθεί και θα αποζημιωθεί η περίπτωση αυτή;

Δημοσίευση: 10/05/2022
Ζημιές από πυρκαγιά σε πολυκατοικία συνεπεία εμπρησμού ακινητοποιημένου επί του οδοστρώματος και ανασφάλιστου οχήματος - Πώς θα κριθεί και θα αποζημιωθεί η περίπτωση αυτή;

Το έτος 2019 στη Αθήνα ξέσπασε πυρκαγιά συνεπεία εμπρησμού σε ακινητοποιημένο ΙΧΕ όχημα, μάρκας VW το οποίο άνηκε σε δύο ιδιοκτήτες σε ποσοστό 50% έκαστος εξ’ αδιαιρέτου. Το παραπάνω όχημα ήταν σταθμευμένο επί του οδοστρώματος και έμπροσθεν της εισόδου πολυκατοικίας, χωρίς μπαταρία και ανασφάλιστο όπως προέκυψε αφενός από τις Αρχές αφετέρου από τους σχετικούς μάρτυρες, εξαιτίας σοβαρής μηχανικής βλάβης, για συνεχές χρονικό διάστημα 35 ημερών περίπου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, αιτία της πυρκαγιάς ήταν η χρήση φλόγας στο χώρο των επιβατών, από άγνωστο δράστη, ο οποίος προηγουμένως περιέλουσε το όχημα με εύφλεκτο υγρό. Εξαιτίας της πυρκαγιάς προκλήθηκαν ζημίες από επίμονη ρύπανση αιθάλης στη κύρια όψη παρακείμενης πολυκατοικίας, θραύση υαλοπίνακα της κύριας εισόδου της, ζημία στις εξωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της καθώς και ζημίες σε τέσσερα εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα αλουμινίου, των δύο αντιδιαμετρικών, της κυρίας εισόδου, διαμερισμάτων που βρίσκονται στον ημιώροφο.

Οι ζημίες αποτιμήθηκαν συνολικά στο ποσό των 20.000€.

Αν σας συνέβαινε να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για τη παραπάνω περίπτωση, ποια συμβουλή θα δίνατε;

Η απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί!

Σχετικοί Νόμοι-Νομολογία
Ν. 2696/1999 άρθρο 12
• Αστικός Κώδικας άρθρα 914, 297, 298, 299, 330 εδ.β, 346, 481 επ.,914, 926 ΑΚ
• Π.Δ. 116-2004 «Μέτρα Όροι και Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου της ζωής τους»,
• Υπουργική Απόφαση με αριθμό Η.Π.50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909 Β -2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων-Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» , όπως τροπ. με το Ν.4042/2012
Ν.1650/1986 Αρθρα 28,29,30 του όπως τροπ. με το άρθρο 7 του Ν.4042/2012.)

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»