Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Τί είναι η Λίστα Best WorkplacesTM for Women Hellas στην οποία περιλαμβάνεται η Allianz Trade;

Δημοσίευση: 01/04/2024

Η «Best Workplaces for Women» είναι μια διάκριση που απονέμεται σε εταιρείες με εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες, βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με την αντιπροσώπευση των γυναικών στην εργασία και σε θέσεις ευθύνης, καθώς και στην ισότητα των φύλων στην εργασία.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν πρέπει να έχουν περισσότερους από 20 εργαζομένους, με πάνω από το 33% του προσωπικού τους να αποτελείται από γυναίκες, ενώ το ίδιο ποσοστό ισχύει για τις θέσεις ευθύνης.

Φέτος, στην πρώτη θέση της λίστας περιλαμβάνεται η Allianz Trade, o κορυφαίος πάροχος Ασφάλισης Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό report 

Πως γίνεται η αξιολόγηση των εταιριών για την εισαγωγή στη λίστα Best Workplaces™ for Women;

Το Great Place To Work® συντάσσει τη λίστα χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία For All.

Για να συντάξει τη λίστα Best Workplaces™ for Women, το Great Place To Work® αναλύει τις απαντήσεις στην έρευνα εργασιακού κλίματος Trust Index© χιλιάδων εργαζομένων από τις εταιρείες που είναι τη δεδομένη περίοδο Great Place To Work-Certified™ και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα κάτωθι:

  • Οι θετικές απαντήσεις των γυναικών στην έρευνα συγκρινόμενες με το σύνολο του πληθυσμού της εταιρείας.
  • Η βαρύτητα των απαντήσεων των εργαζομένων γυναικών σε επιμέρους ερωτήσεις που έχουν σχέση με:
  1. Την αντιμετώπιση των φύλων στην εταιρεία
  2. Τις ίσες αμοιβές
  3. Την δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγών
  4. Την δυνατότητα λήψης άδειας όταν χρειάζεται
  5. Την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής
  • H συνολική απόδοση της εταιρείας στο ερωτηματολόγιο Trust Index™ της έρευνας.

Η έρευνά, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να μοιραστούν εμπιστευτικά ποσοτικά και ποιοτικά σχόλια σχετικά με την εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας τους, απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο με 60 κλειστές ερωτήσεις σε μια 5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις αυτές περιγράφουν την εμπειρία των εργαζομένων, σε σχέση με τα επίπεδα εμπιστοσύνης, σεβασμού, αξιοπιστίας, δικαιοσύνης, υπερηφάνειας και συναδελφικότητας που διέπουν την εταιρεία τους.

Παράλληλα, οι εταιρείες δίνουν κάποια εταιρικά τους δεδομένα που αφορούν κυρίως το μέγεθος, τον τόπο λειτουργίας τους, τον κλάδο τους, δημογραφικά στοιχεία, θέσεις και ιεραρχικά επίπεδα εργασίας.

Το Great Place To Work® καταγράφει επίσης τις αποκλίσεις στις απαντήσεις μεταξύ δημογραφικών ομάδων και ρόλων σε κάθε οργανισμό ώστε να αξιολογεί τόσο την ποιότητα όσο και τη συνέπεια της εμπειρίας όλων των εργαζομένων.

Οι απαντήσεις σταθμίζονται ανάλογα με τη συνάφειά τους όσον αφορά στην περιγραφή των πιο σημαντικών πτυχών ενός χώρου εργασίας που διέπεται από δικαιοσύνη. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και τα στοιχεία που παρέχονται από την εταιρεία συναξιολογούνται ώστε η τελική βαθμολογία της να μπορεί να συγκριθεί με αυτή των άλλων εταιρειών και να βγει η κατάταξη των εταιρειών που δημιουργούν την πιο θετική εμπειρία για τις γυναίκες εργαζόμενες.

Επιπλέον απαιτείται ικανός αριθμός απαντήσεων ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, ενώ ελέγχουμε τυχόν ασάφειες στις απαντήσεις, τρέχουσες ειδήσεις που αφορούν την εταιρεία καθώς και την οικονομική της απόδοση, και διερευνούμε τυχόν αναφορές εργαζομένων για μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους κανονισμούς της έρευνας, ώστε να επικυρώσουμε την ακεραιότητα των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό report 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»