Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε 16/6/21 η Τακτική Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στον υπαίθριο χώρο του Κτήματος Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται για την περίσταση.

Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2020, ενώ εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2020 και η διάθεση Κερδών μέσω διανομής μερίσματος 0,12 € ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α, τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας συνοψίζονται ως εξής:

 • Υψηλή Κερδοφορία της τάξεως των 19,65 εκατ. €
 • Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων κατά 16,38% στα 109,54 εκατ. €
 • Αύξηση Επενδύσεων κατά 10,52% στα 229,30 εκατ. €
 • Αύξηση του Ενεργητικού κατά 9,03 % στα 249,27 εκατ. €
 • Αύξηση Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 2,63% στα 66,97 €
 • Αύξηση Αποθεμάτων κατά 3,02% στα 125,58 εκατ. €
 • Υψηλές επιδόσεις Δεικτών Φερεγγυότητας : MCR 712% & SCR 178%

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 και ο καθορισμός της αμοιβής, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, η Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλογή νέου εννεαμελούς  Διοικητικού Συμβουλίου, η Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ., η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και η απόκτηση Ιδίων Μετοχών.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

 1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη
 2. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη
 3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη
 4. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου
 5. Αθανάσιος Γ. Πρόιος του Γεωργίου
 6. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου
 7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου
 8. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου
 9. Στυλιανή (Λιάνα) Αλεξανδρή του Δημητρίου

H νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει ως εξής:

 • Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως
 • Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη
 • Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 16.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.interlife.gr

Διαβάστε Ακόμα

Μη χάσετε το Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο τη Τρίτη στις 18:00! Όλες οι τελευταίες εξελίξεις του ασφαλιστικού κλάδου σε 60’

Μη χάσετε το Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον κ. Αριστείδη Βασιλειάδη, τη Τρίτη 6 Ιουλίου στις 18.00 στο insuranceforum web tv, με πλούσια θεματολογία και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις! Καλεσμένοι

Μυρτώ Χαμπάκη: Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση VS FinTech / InsurTech και η ΠΕΕ 189/14.5.2021 της Τράπεζας της Ελλάδος για το «Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον – Regulatory Sandbox»

Γράφει η Μυρτώ Χαμπάκη, Partner, Advisory Services Experto Crede Consultants Η ραγδαία είσοδος του Insurtech καθώς και  η υιοθέτηση χρηματοοικονομικών