Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023

Σύστημα GeoInsurance για ορθολογική κοστολόγηση και διαχείριση Συμβολαίων Περιουσίας της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής

Σύστημα GeoInsurance για ορθολογική κοστολόγηση και διαχείριση Συμβολαίων Περιουσίας της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής

Η GeoLm, Εταιρία Συμβούλων με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων στο GeoLocation, προχώρησε σε συνεργασία με τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική.

Καθώς η διαχείριση του ρίσκου από την Ασφαλιστική Αγορά, και ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις περιουσίας, έχει αναμφισβήτητα και Γεωγραφική Διάσταση, αναπτύχθηκε εφαρμογή η οποία βασίζεται στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα, την κορυφαία πλατφόρμα ArcGIS.

Μέσω της πρωτοποριακής αυτής λύσης, στόχος είναι να συσχετίζεται ο υπό ανάληψη κίνδυνος, με το ενδεχόμενο αντιμετώπισης καταστροφικών γεγονότων (όπως σεισμοί, πυρκαγιές κ.ά.), ώστε να προβαίνει σε ορθή τιμολόγηση και σωστή αξιολόγηση των συμβολαίων.

Με αυτό τον τρόπο, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική αντλεί πληροφορίες από τα δεδομένα που έχει από καταστροφικά συμβάντα που έχουν ήδη λάβει χώρα και είναι σε θέση να έχει μια αξιόπιστη εικόνα για το πώς και σε ποιο βαθμό αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό της και γενικά την έκθεσή της στους αναλαμβανόμενους κινδύνους.

Σύστημα GeoInsurance για ορθολογική κοστολόγηση και διαχείριση Συμβολαίων Περιουσίας της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα