Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Συμμαχία KPMG και MindBridge | Eνίσχυση των υπηρεσιών ελέγχου της KPMG με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

Δημοσίευση: 03/05/2023
KPMG, AI

H KPMG και η MindBridge σύναψαν νέα στρατηγική συμμαχία για περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού ελέγχου μέσω της πλατφόρμας KPMG Clara

  • Η συμμαχία ήταν το αποτέλεσμα της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ της KPMG Καναδά και της MindBridge, με στόχο την αξιοποίηση της ισχύος του AI για τη βελτίωση της αξιολόγησης των κινδύνων και της αύξησης της ποιότητας του ελέγχου.
  • Με την ενσωμάτωση της προηγμένης στατιστικής, της μηχανικής μάθησης και της τεχνολογίας αναλύσεων βασισμένων σε κανόνες της MindBridge στην KPMG Clara, ο ψηφιακός έλεγχος των εταιρειών της KPMG έχει τη δυνατότητα να αναλύει τις συναλλαγές με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, συμβάλλοντας στην αύξηση της ποιότητας του ελέγχου (μέσω της διαφάνειας, της ορατότητας και της «εξηγησιμότητας»).
  • Με την εφαρμογή της τεχνολογίας της MindΒridge, οι εταιρείες της KPMG προάγουν τη μακροχρόνια δέσμευσή τους για εκπαίδευση και αναβάθμιση της επόμενης γενιάς ελεγκτών στην καινοτομία, την ανάλυση δεδομένων και την τεχνολογία AI.

Η KPMG και η MindΒridge ανακοίνωσαν τη στρατηγική συμμαχία η οποία θα εισάγει την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη στους ψηφιακούς ελέγχους της KPMG σε όλο τον κόσμο. Η πλατφόρμα έξυπνου ελέγχου, KPMG Clara, θα χρησιμοποιεί πλέον την τεχνολογία της MindΒridge προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη δύναμη του ΑΙ στους ελέγχους, επιτρέποντας περαιτέρω τον εντοπισμό απροσδόκητων ή υψηλού κινδύνου συναλλαγών και συμβάλλοντας στην παροχή βελτιωμένης ποιότητας ελέγχου.

Μέσω της KPMG Clara, οι εταιρείες της KPMG υλοποιούν την κοινή τους δέσμευση να μετασχηματίσουν τον έλεγχο αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την παροχή αποτελεσμάτων υψηλότερης ποιότητας με μεγαλύτερη διαφάνεια. Η KPMG Clara παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 2017 ως μια επεκτάσιμη πλατφόρμα στο cloud, και προσφέρει ψηφιακό έλεγχο, βασισμένο στην ανάλυση κινδύνου και δεδομένων, με ενιαίο τρόπο, παγκοσμίως. Η προηγμένη στατιστική, η μηχανική μάθηση και η τεχνολογία αναλύσεων βασισμένων σε κανόνες της MindΒridge, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της KPMG Clara, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αναγνώρισης των κινδύνων στους ψηφιακούς ελέγχους.

Ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit της KPMG στην Ελλάδα ανέφερε «Η επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής είναι βασική στρατηγική προτεραιότητα της KPMG παγκοσμίως. Είμαστε ενθουσιασμένοι διότι η συνεργασία αυτή θα ανοίξει νέους δρόμους στην ενσωμάτωση μιας καινοτόμου τεχνολογίας (ΑΙ) στην καθημερινή μας λειτουργία με απώτερο σκοπό την κατακόρυφη αύξηση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου. Η KPMG στην Ελλάδα έχει πολύ σημαντική εμπειρία στην επιτυχημένη και ταχεία ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία της αφού, μέσα σε ένα χρόνο κατόρθωσε να μεταφέρει το σύνολο των έργων εξωτερικού ελέγχου και έργων διασφάλισης στην Ελλάδα στην εφαρμογή KPMG Clara. Το ίδιο θα κάνουμε και με τις επερχόμενες τεχνολογικές καινοτομίες που θα φέρει η συνεργασία με την MindΒridge».

Συμμαχία KPMG και MindBridge | Eνίσχυση των υπηρεσιών ελέγχου της KPMG με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)
Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit της KPMG στην Ελλάδα

Ο Sebastian Stöckle, Global Head of Audit Innovation της KPMG, σχολιάζει «Σε έναν όλο και πιο περίπλοκο και αβέβαιο κόσμο, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να περιορίσουν τον θόρυβο και να κατανοήσουν καλύτερα τη θέση τους στον κόσμο. Η συμμαχία μας με τη MindΒridge θα ενσωματώσει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την τεχνητή νοημοσύνη στην KPMG Clara, βελτιώνοντας την αναγνώριση των κινδύνων, βοηθώντας στη συνεχή παροχή ελέγχων υψηλότερης ποιότητας καθώς συνδυάζονται η εκτεταμένη σχετική εμπειρία των εταιρειών της KPMG και οι προηγμένες τεχνικές της MindΒridge. Μέσω της συνεργασίας αυτής θα συνεχίσουμε να μετασχηματίζουμε ψηφιακά τον έλεγχο, παρέχοντας αυξημένη ποιότητα και αξία στους πελάτες και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού».

Η ανακοίνωση αντιπροσωπεύει το επόμενο κεφάλαιο μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της KPMG Καναδά και της MindΒridge, που εδρεύει στην Οττάβα. Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται στενά εδώ και χρόνια, με στόχο τον επανασχεδιασμό της εμπειρίας του ελέγχου και την προσφορά ακόμη υψηλότερης ποιότητας ελέγχου, καθώς και την εξαγωγή καλύτερων συμπερασμάτων και την καλύτερη κατανόηση πολύπλοκων συνόλων δεδομένων. Η νέα τεχνολογία έχει εφαρμοστεί πιλοτικά με επιλεγμένες εταιρείες-μέλη της KPMG και επί του παρόντος εφαρμόζεται σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο.

Ο Leyton Perris, CEO and President της MindΒridge, δήλωσε «Η συμμαχία με την KPMG σηματοδοτεί την αλλαγή που φέρνουμε στον εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού κλάδου. Η πλατφόρμα μας, ενσωματωμένη στην KPMG Clara, παρέχει μια ενδελεχή ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των πελατών, εντοπίζοντας κινδύνους σε επίπεδο συναλλαγών σε σύνθετες επιχειρήσεις, θέτοντας τα νέα πρότυπα για μια ενιαία συνεκτική επιστήμη των δεδομένων και τις δυνατότητες ελέγχου με βάση την τεχνητή νοημοσύνη».

Με το ενδιαφέρον του κοινού για τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης να αυξάνεται, η συμμαχία μεταξύ της KPMG και της MindΒridge αποσκοπεί να αποτελέσει παγκόσμιο παράδειγμα του τρόπου σχεδιασμού, κατασκευής και εφαρμογής των ισχυρών δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο. Οι δύο εταιρείες είχαν κοινό στόχο να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία του ελέγχου και να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν την ποιότητα και τη διαφάνεια του ελέγχου, ενώ διαχειρίζονται προσεκτικά τους σχετικούς κινδύνους και εφαρμόζουν τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Η νέα στρατηγική συμμαχία θα ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στους ελέγχους με ενιαίο τρόπο σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο της KPMG.

Ο Larry Bradley, Global Head of Audit στην KPMG, προσθέτει «Μέσω της συμμαχίας, οι ελεγκτές της KPMG θα επωφεληθούν από τη χρήση των έξυπνων εργαλείων ελέγχου με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης της MindΒridge, των οπτικοποιημένων αναλύσεων και των διεξοδικών πόρων που απαιτούνται για ισχυρότερη ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων. Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτές των εταιρειών-μελών ξοδεύουν λιγότερο χρόνο σε εργασίες ρουτίνας για την ανάλυση των δεδομένων και ότι αντ’ αυτού εστιάζουν περισσότερο στα στοιχεία που εντοπίζονται να ενέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Υπό το νέο αυτό πρίσμα, οι ελεγκτές της KPMG μπορούν να εξάγουν νέα συμπεράσματα για τις επιχειρήσεις των πελατών που οδηγούν σε καλύτερη ανάλυση, καλύτερες συνομιλίες και βελτιωμένη ποιότητα».

Η KPMG παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση τόσο της παρούσας όσο και της επόμενης γενιάς ελεγκτών και συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στο ταλέντο τους συνεργαζόμενη με κορυφαία ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για την αναβάθμιση των επαγγελματιών μέσω της καινοτομίας, της ψηφιακής ανάλυσης, της τεχνολογίας ΑΙ και του ESG. Ως μέρος αυτής της στρατηγικής συμμαχίας, οι επαγγελματίες ελέγχου της KPMG, χωρίς να χρειάζεται να έχουν γνώσεις κώδικα, θα έχουν αυξημένη πρόσβαση σε δυνατότητες και διδάγματα της τεχνητής νοημοσύνης, που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την δυνατότητά τους να αναλύουν μεγάλους όγκους δεδομένων και να συγκεντρώνουν περισσότερα συμπεράσματα και αξία.

Για να μάθετε περισσότερα για την KPMG και την MindΒridge, επισκεφτείτε auditinnovation.kpmg ή mindbridge.ai.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»