Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική: Για άλλη μια χρονιά ισχυρή με Δείκτη Φερεγγυότητας SCR 210,06%

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική για άλλη μια χρονιά συνεχίζει τη δυναμική πορεία της, υπερκαλύπτοντας το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της. Ειδικότερα, ο Βασικός Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 296% από 289% το 2020 και ο Ελάχιστος Δείκτης Φερεγγυότητας (MCR) στο 1.183% από 1.157% το 2020.

Όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία:

“Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ προβαίνει κάθε έτος σε υπολογισμό των δεικτών φερεγγυότητας SCR και MCR , δείκτες οι οποίοι επικυρώνονται από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας μας, σύμφωνα με το βασικό σενάριο του Κανονιστικού Πλαισίου, Φερεγγυότητα II. Τα αποτελέσματα των υπολογισθέντων δεικτών είναι εξαιρετικά για την Εταιρεία μας κάθε έτος.

Συγκεκριμένα για το έτος 2021, η Εταιρεία υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR Ratio), για ακόμη μία χρονιά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 210,06% ενώ ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR (MCR Ratio) σε 228,4%.”

Διαβάστε Ακόμα

Ικανές να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους προς τους πελάτες τους οι Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές Εταιρείες

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) διενήργησε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαιώνουν την ικανότητα του ευρωπαϊκού