Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Ανανεωμένη η έκδοση της EAEE “Οδηγός Ασφάλισης Cyber”

Δημοσίευση: 20/05/2024

Μία πρωτοβουλία της ΕΑΕΕ για την ασφαλέστερη προσέγγιση των προκλήσεων του κυβερνοχώρου , ο Οδηγός Ασφάλισης Cyber έχει μια νέα ανανεωμένη έκδοση .

Σχετικά με την έκδοση ,Οδηγός Ασφάλισης Cyber, στο πρόλογο επισημαίνονται τα παρακάτω:

Η ΕΑΕΕ αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ασφαλιστική αγορά στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που εμφανίζει το τοπίο των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, προχώρησε στη σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλιση των Κινδύνων του Κυβερνοχώρου. Στόχος της Ομάδας αυτής είναι η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των κινδύνων του κυβερνοχώρου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάληψη δράσεων ενημέρωσης των εταιριών μελών της ΕΑΕΕ και των ενδιαφερόμενων φορέων και οργανισμών.

Ο «Οδηγός Ασφάλισης Cyber» είναι μία πρωτοβουλία της ειδικής αυτής Ομάδας Εργασίας της ΕΑΕΕ που έχει τους εξής κυρίως στόχους :

▪ να παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες & τους κινδύνους που θα ήταν χρήσιμο κάποιος να γνωρίζει προκειμένου να προσεγγίσει καλύτερα τον τομέα του κυβερνοχώρου,

▪ να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από την ασφαλιστική αγορά καλύψεις για την ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου, αλλά και για τη βέλτιστη κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των ειδικών θεμάτων που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά και αφορούν στον τομέα αυτό (όπως είναι για παράδειγμα η κρυφή έκθεση ή αλλιώς «silent exposure» σε κινδύνους του κυβερνοχώρου άλλων ασφαλιστικών καλύψεων, ειδικά ζητήματα underwriting, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.α.),

▪ να ενημερώνει για τις σημαντικότερες μελέτες και εκθέσεις που δημοσιεύονται σε διεθνές επίπεδο για θέματα κυβερνοασφάλειας, αλλά και ειδικότερα για θέματα που αφορούν στην ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου.

Ο «Οδηγός Ασφάλισης Cyber» θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα κείμενα. Έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα και απώτερος σκοπός του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο «Οδηγός Ασφάλισης Cyber» θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Περισσότερα Οδηγός Ασφάλισης Cyber

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»