Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

Οικονομικό Ημερολόγιο INTERLIFE ΑΑΕΓΑ: Στις 29 Απριλίου τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2021

Δημοσίευση: 17/03/2022
Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Τα αποτελέσματα της Οικονομικής Χρήσης του 2021 θα ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό στις 29 Απριλίου 2022 η INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, όπως αναφέρεται στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εισηγμένης  Εταιρίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου 2022, η Αποκοπή Μερίσματος  για τη Χρήση του 2021 ορίστηκε για τις 6 Ιουλίου 2022, ενώ τα  Εξαμηνιαία Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις  30 Σεπτεμβρίου 2022.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της Εταιρίας:

«Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 4.1.2 και την υποπαρ. 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022, σύμφωνα με το οποίο:

 

  • Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α. μετά των ετήσιων συνοπτικών χρηματοοικονομικών στοιχείων επί των εν λόγω Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων θα ανακοινωθούν και θα δημοσιευθούν την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interlife.gr), στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Κύπρου.

 

  • Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

 

  • Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2021 ορίζεται η Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 (*).

 

  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 (*).

 

  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 (*).

 

  • Οι Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2022, που (θα) έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α. θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, (www.interlife.gr), στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Κύπρου.

 

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό».

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Pulse™️, το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, σύστημα με ενσωματωμένη πλατφόρμα διεγχειρητικής πλοήγησης, νευροπαρακολούθησης, (low ray) ελαχιστοποίησης της ακτινοβολίας, καθώς και σύστημα μελέτης και παραμορφωτικής διόρθωσης στα Χειρουργεία της Σπονδυλικής Στήλης

To ΙΑΣΩ Γενική Κλινική διαθέτει το ενσωματωμένο Σύστημα για τα Χειρουργεία Σπονδυλικής Στήλης, Pulse™️, το μοναδικό στην Ελλάδα και φέρνει

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»