Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Οι πίνακες των υποψηφίων και αναλυτικές οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων στις 19-20 Φεβρουαρίου στην Αθήνα

εξετάσεις
Τράπεζα της Ελλάδος

Ανακοινώθηκαν οι κατάλογοι των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τις εξετάσεις το Σάββατο και τη Κυριακή 19-20 Φεβρουαρίου 2022 στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων  οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, στην Αθήνα, το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων και οδηγίες για τις εξετάσεις την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022, στην Αθήνα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων  οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, στην Αθήνα, την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση και οδηγίες για τις εξετάσεις την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022, στην Αθήνα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, στην Αθήνα, την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Διαβάστε Ακόμα