Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Οι αποδόσεις επενδυτικών ταμείων των ασφαλιστικών εταιρειών της Κύπρου

Δημοσίευση: 18/04/2023
αποδόσεις επενδυτικών ταμείων Κύπρος

Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών της Κύπρου για τον μήνα Μάρτιο του 2023 δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Μαρτίου 2022, τα 79 είχαν αρνητικές αποδόσεις για τους τελευταίους 12 μήνες ενώ 11 ταμεία είχαν θετικές αποδόσεις και 2 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα εδώ.

EUROLIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 539,139,687

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Μικτό – Balanced Fund                     428,320,047.009.7489.261-5.08%
Manulife Investment Fund                        5,845,635.0020.90119.856-4.85%
GIC Investors Fund                           698,298.0010.2369.725-5.59%
Δυναμικό – Growth Fund                      38,995,926.005.3045.039-5.96%
Εισοδηματικό – Income Fund                      41,434,906.003.0172.867-4.50%
Εγγυημένο – Guaranteed Fund                      15,754,520.002.6742.5410.00%
Συντηρητικό-Conservative                        8,090,355.000.9520.905-0.42%

CNP CYPRIALIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 351,590,986

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
CYPRIALIFE                      37,852,200.754.3364.120-4.37%
DYNAMIC                      17,140,331.277.5657.337-5.26%
PANEUROPEAN                           609,900.417.1296.632-3.15%
MEGA                        5,344,155.604.9484.948-3.01%
STAR                        5,074,415.17154.998154.998-3.23%
EQUITY                        1,146,012.343.4843.484-5.74%
INTERNATIONAL                      23,304,307.522.8332.691-6.52%
PIONEER                      31,205,039.743.7653.577-8.24%
BLUE CHIP                      30,325,416.513.8513.658-6.85%
BALANCED                      62,150,903.983.5813.402-6.42%
SECURE                      61,174,307.022.8212.680-4.64%
EXTRA                        3,981,951.122.5602.432-6.04%
PENSIONS MANAGED                        7,352,716.023.0462.894-6.24%
INCOME FUND                      48,496,310.722.5772.4480.00%
GLOBAL OPPORTUNITY FUND                      12,645,316.211.0571.005-8.04%
CYPRUS RECOVERY FUND                        3,787,701.881.2991.2340.34%

UNIVERSAL LIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 224,225,577

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Growth Fund                      94,747,399.5523.02021.920-6.69%
Property Fund                      50,285,814.276.1105.810-3.48%
Security Fund                      40,813,408.166.8606.520-5.38%
Guaranteed Fund                      33,473,899.232.2212.1160.24%
Dynamic Fund                        4,905,055.9611.15010.610-6.46%

ANCORIA INSURANCE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 125,494,868

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Ancoria/Carnegie Russia                           912,335.490.7950.795-80.30%
Ancoria/Carnegie Strategy                        8,859,906.6318.86018.860-8.89%
Ancoria/Carnegie Sweden                      24,007,043.5529.21729.217-8.77%
Real Estate                        1,887,642.825.6585.658-39.24%
Savings Fund                      27,884,605.8215.97115.971-8.77%
High Dividend Sweden                        5,346,286.9228.41628.416-14.95%
USA                        4,755,446.9235.03335.033-14.46%
India                        2,894,084.4823.87223.872-12.74%
China                        3,676,010.2720.04820.048-6.29%
Japan                           758,559.709.0219.021-5.25%
Model Portfolio Balanced                        1,547,504.6815.25415.254-11.56%
Model Portfolio Aggressive                        1,460,026.8216.96916.969-10.95%
Global Growth                        5,707,778.1714.71814.718-17.38%
Thailand                        1,281,773.4623.50923.509-2.92%
Ancoria/Carnegie Corporate Bond                        3,018,598.6011.42211.422-12.27%
Commodity                           864,667.449.2119.211-8.85%
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund                        3,833,220.9431.52031.520-20.64%
Ancoria Asia Consumer Fund                        2,517,357.2412.98212.982-12.85%
Ancoria Emerging Markets Debt Fund                        1,745,684.3011.97511.975-3.77%
Ancoria Emerging Markets Equity Fund                        2,618,598.5413.82713.827-10.54%
Money Market Fund EUR                        2,205,216.6197.59397.5930.20%
Money Market Fund SEK                        3,503,907.438.6728.672-8.11%
Europe Fund                        3,115,412.17115.270115.270-0.57%
Ancoria Conservative Fund EUR                           945,658.1488.92788.927-6.10%
Ancoria Balanced Fund EUR                        2,100,431.8294.58794.587-8.26%
Ancoria Growth Fund EUR                        2,835,743.57106.752106.752-8.46%
Money Market Fund GBP                           498,229.60114.520114.520-1.72%
Money Market Fund USD                           617,368.0998.01298.0124.97%
Ancoria/Carnegie Asia                        2,009,742.239.1379.137-16.90%
Ancoria Global Equity Fund EUR                        2,086,025.84119.416119.416-8.21%

METLIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 83,592,105

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
METLIFE  BALANCED FUND 3,748,781.153.6993.555-8.78%
METLIFE  DYNAMIC FUND 24,345,728.603.0672.948-10.07%
METLIFE   GLOBAL CONSERVATIVE 10,991,348.531.1731.117-7.06%
METLIFE   GLOBAL BALANCED 14,838,212.051.3571.292-7.69%
METLIFE   GLOBAL GROWTH 12,634,610.471.5871.512-8.29%
METLIFE   GLOBAL DYNAMIC 17,033,424.591.8551.767-8.89%

PRIME INSURANCE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 60,123,095

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Primebalanced                      36,929,933.634.7374.512-4.92%
Primesafety                      15,416,801.202.8162.6820.18%
Primedisciplined                        4,829,432.883.0912.944-4.59%
Primeaggressive                        1,444,834.182.8852.747-7.39%
Primesecure                        1,502,093.461.0400.990-0.31%

ALTIUS INSURANCE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 51,273,504

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
ΟΠΤΙΜΑ                        7,245,647.944.9544.954-8.43%
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο                        1,063,646.940.8320.790-6.41%
Altius Επιλογές Μετρητών                           847,615.671.0611.008-1.67%
Altius Επιλογές Παγκόσμιο ΜετΟΧΙκό                        6,176,744.851.4741.400-6.17%
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος                      35,939,848.932.9042.759-5.90%

HELLENIC LIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 37,356,975

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Future Plus ΒASIC                        5,701,883.1612.77112.275-6.43%
Future Plus BALANCED                      17,198,490.1416.02715.404-4.01%
Future Plus DYNAMIC                        9,641,450.7221.22220.398-1.03%
Student Plus Characteristics                        4,815,151.321.2811.2321.97%

ETHNIKI

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 34,856,081

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Ταμείο Active Cash                           108,997.401.8251.738-0.71%
Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής                      15,561,052.965.5245.261-7.64%
Guaranteed Return Fund                        9,051,303.242.6052.481-18.21%
Balanced Fund                        1,681,788.600.9490.904-6.96%
Aggressive Fund                        1,352,617.011.1541.099-0.77%
New Guaranteed Return Fund                        5,775,316.280.7580.722-17.97%
Conservative Fund                        1,325,006.410.8340.794-4.90%

ALLIANZ HELLAS S.A.

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 23,526,988

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED                      23,526,988.535.3645.057-4.25%

MINERVA

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,761,881

ΤΑΜΕΙΟΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Ω                           369,669.600.1190.11111.00%
Δ                           206,607.103.5873.3362.80%
Dynamic                              2,441.140.1030.0976.59%
Protector                             18,143.312.8102.664-0.11%
Guaranteed Return                           906,834.662.9662.7340.16%
Secure                           258,185.552.5432.5430.16%

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Στο Δ.Σ του ΣΕΒ η Φίλιππα Μιχάλη

Με βασικό μήνυμα «Μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα» πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ. Στην ηγεσία του Συνδέσμου εξελέγη

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»