Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Μνημόνιο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος

Δημοσίευση: 09/03/2021

Μνημόνιο συνεργασίας διετούς διάρκειας συνυπέγραψαν σήμερα στις 8.3.2021 το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ) και η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ), για την καθιέρωση της μεταξύ τους συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, που μεταξύ άλλων, αφορούν στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, στην μεταφορά τεχνογνωσίας, στην αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας σε θέματα Ασφάλισης, στην από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.α.

Για την υλοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και της ΕΑΕ, οι δύο πλευρές ορίζουν ως Συντονιστές, από την ΕΑΕ τον Πρόεδρο αυτής κ. Βασίλη Αγγέλου, από το δε Πανεπιστήμιο Πειραιώς τoν Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Σωτήριο Μπερσίμη. Οι Συντονιστές θα ενεργούν ως εκπρόσωποι των φορέων που συνεργάζονται και αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση, εκπροσώπηση και επικοινωνία του μνημονίου και των δράσεων αυτού προς τρίτους. Ανάλογα, δε, με την δράση, θα συγκροτούνται ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους της ΕΑΕ και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, του Πανεπιστήμιου ΠΕΙΡΑΙΩΣ, που θα αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και υλοποίηση της κάθε δράσης που θα συν αποφασίζεται.

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής, κ. Άγγελος Κότιος, δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας (ΕΑΕ), γιατί ενισχύει την εξωστρέφεια του Ιδρύματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και συνδέει την εκπαίδευση με τις παραγωγικές δυνάμεις του Τόπου.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αναπληρωτής Καθηγητής, κ. Σωτήριος Μπερσίμης, σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας (ΕΑΕ) δήλωσε: «Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης παραμένει πιστό στην στρατηγική του για εξωστρέφεια και διευρυμένη συνεργασία με τον Ασφαλιστικό κλάδο, έχοντας ως κύριους στόχους την διάχυση της επιστημονικής γνώσης και την διασύνδεση των φοιτητών του με την αγορά εργασίας. Με τη συγκεκριμένη συνέργεια οι φοιτητές μας αποκτούν σημαντικά οφέλη για την επαγγελματική επιτυχία τους. Παράλληλα, η συγκεκριμένη συνεργασία μπορεί να συμβάλει στους στόχους του Ασφαλιστικού κλάδου, ιδιαίτερα σήμερα που το συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων ύστερα από τη σε βάθος αξιοποίηση των δεδομένων, με την ορθή μεθοδολογικά χρήση της αναλυτικής των δεδομένων και της στατιστικής μηχανικής μάθησης».

Ο πρόεδρος της ΕΑΕ, κ. Βασίλης Αγγέλου, αναφερόμενος στο Μνημόνιο Συνεργασίας δήλωσε: Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος, αποτελώντας έναν αμιγώς επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει στόχο την προώθηση της Αναλογιστικής Επιστήμης στη χώρα μας, καλωσορίζουμε σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά την έναρξη της συνεργασίας με το ΠΑΠΕΙ, δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της ένωσης και δει με την επιστημονική κοινότητα.

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»