Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Μάριος Κουτσοκούμνης, μεγαλομέτοχος της Μινέρβα

Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, Ν. 190(Ι)/2007 όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος»), ανακοινώνει ότι έλαβε ενημέρωση από τους πιο κάτω μετόχους για μεταβολή του δικαιώματος ψήφου που κατέχουν/ή και για απόκτηση νέων μετοχών ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης της Εταιρείας και της ιδιωτικής τοποθέτησης ως ακολούθως:

(α) Το ποσοστό δικαιώματος ψήφου της Διαχείρισης μ. Κώστα Κουτσοκούμνη έχει μειωθεί από 49,68% σε 21,91% στις 23 Δεκεμβρίου 2021.

(β) Με την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρείας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, το ποσοστό δικαιώματος ψήφου του κ. Μάριου Κουτσοκούμνη έχει αυξηθεί από 0, 00% σε 50,79% στις 23 Δεκεμβρίου 2021.

(γ) Με την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρείας, το ποσοστό δικαιώματος ψήφου του κ. Κυπριανού Κ. Κουτσοκούμνη έχει αυξηθεί από 0,00% σε 8,13% στις 23 Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Διαβάστε Ακόμα