Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Κλιματικά φαινόμενα και ασφάλιση: ο δρόμος προς την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας

Δημοσίευση: 09/04/2024

Άρθρο του κ. Κωστή Αλφιέρη που δημοσιεύτηκε στο Broker’s Time 75. O Κωστής Αλφιέρης είναι Πρόεδρος και CEO της Athens Insurance Βrokers & Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΣΕΜΑ.

Οι καταστροφές που προκαλούνται από κλιματικά φαινόμενα, τις τελευταίες δεκαετίες, ολοένα και αυξάνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιπτώσεις σε διάφορους τομείς όπως η οικονομία, η κοινωνία και το περιβάλλον. Το μέγεθος των επιπτώσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η ένταση των καιρικών φαινομένων, η ευπάθεια, η ετοιμότητα και η προσαρμοστικότητα του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτά. Βασική αιτία της αύξησης των καταγεγραμμένων απωλειών αποτελεί το σύγχρονο μοντέλο οργάνωσης των κοινωνιών με την έντονη συσσώρευση ανθρώπινου και οικονομικού δυναμικού στα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 581 έντονα επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των κλιματικών φαινομένων αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την ασφαλιστική βιομηχανία. Απαιτείται η ανάπτυξη πιο προηγμένων μοντέλων αξιολόγησης κινδύνου και η δημιουργία καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Η εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση του κινδύνου και η ενίσχυση των υποδομών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη ή τη μείωση των ζημιών από μελλοντικά φαινόμενα. Η Ασφάλιση έχει έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάκαμψη από τις ζημιές που προκαλούνται από τέτοια φαινόμενα. Παρέχει οικονομική ασφάλεια στους ασφαλισμένους, επιτρέποντας την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αποκατάσταση κτιρίων, υποδομών αγροτικών καλλιεργειών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χαμένων εμπορευμάτων και οικοσκευών και την υποστήριξη για την απώλεια εσόδων.

Επιπλέον, η Ασφάλιση μπορεί να ανακουφίσει σημαντικά το κράτος από το βάρος των οικονομικών επιβαρύνσεων επιτρέποντας τη μεταφορά του οικονομικού κινδύνου στις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι οι ζημιές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες ή σεισμοί, καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες αντί να επιβαρύνουν τα δημόσια ταμεία, βοηθώντας στην ταχύτερη ανοικοδόμηση και αποκατάσταση μετά από μια καταστροφή στις περιοχές που έχουν πληγεί, προκειμένου να επανέλθουν στην κανονικότητα γρηγορότερα, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος που θα απαιτούσε η κυβέρνηση για την ανάκαμψη.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να προωθούν και να προτείνουν πρακτικές που αυξάνουν την ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές, όπως η κατασκευή κτιρίων αυξημένης αντοχής, μέτρων προστασίας και βελτίωση των συστημάτων προειδοποίησης. Αυτό μπορεί να μειώσει το μελλοντικό κόστος και τις επιπτώσεις των καταστροφών ενθαρρύνοντας τους ασφαλισμένους για την καλύτερη διαχείριση κινδύνων, έχοντας κίνητρο να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης για να μειώσουν το κόστος ασφάλισης και τον κίνδυνο ζημιών, μετριάζοντας την πιθανότητα επέλευσης μεγάλων ζημιών και το κόστος αποκατάστασής τους.

Συμπερασματικά, η ασφάλιση παρέχει έναν σημαντικό μηχανισμό για τη μείωση του οικονομικού βάρους, που επωμίζεται το κράτος λόγω φυσικών φαινομένων, βοηθώντας στην πιο αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των κινδύνων και των συνεπειών τους. Αποτελεί ένα ζωτικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των κλιματικών φαινομένων, παρέχοντας την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση.

Μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και προσαρμογής των ασφαλιστικών προϊόντων και της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων, μπορούμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και να προστατεύσουμε το μέλλον από τις απειλές της κλιματικής αλλαγής.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών Ζημιών πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση του 2024

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών Ζημιών πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση του 2024 συνδυαστικά με Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βέλτιστων Πρακτικών

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»