Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Αυξάνεται η έκθεση των ασφαλιστών σε κινδύνους της αγοράς το 2024

Δημοσίευση: 06/02/2024
έκθεση ασφαλιστών σε κινδύνους της αγοράς.

Η έκθεση των ασφαλιστών σε κινδύνους της αγοράς κατακτά την νούμερο ένα θέση στις ανησυχίες του κλάδου σύμφωνα με τον πίνακα κινδύνων (Insurance Risk Dashboard) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για τον Φεβρουάριο του 2024.

Πανευρωπαϊκά η έκθεση ασφαλιστών σε κινδύνους της αγοράς παρουσιάζει αυξημένη τάση λόγω της υψηλής αστάθειας στις αγορές ομολόγων και της περαιτέρω μείωσης των τιμών εμπορικών ακινήτων.

Παρόλο που οι κίνδυνοι σε μακροοικονομικό επίπεδο και οι κίνδυνοι ψηφιοποίησης βρισκόταν υψηλά σταθερά κατά τους προηγούμενους μήνες, ιδιαιτέρως κατά τα τέλη του χρόνου, η έκθεση για τον Φεβρουάριο του 2024 παρατηρεί μείωση σε μεσαία επίπεδα. Ωστόσο οι κίνδυνοι αυτοί συνεχίζουν τα υφίστανται, με πτωτική τάση, κυρίως λόγω της μείωσης του προβλεπόμενου πληθωρισμού. Ακόμα, οι πιστωτικοί κίνδυνοι παραμένουν σε μεσαίο επίπεδο χωρίς ενδείξεις σημαντικών μεταβολών.

Σε μεσαία επίπεδα παραμένουν και οι κίνδυνοι ρευστότητας και χρηματοδότησης παρουσιάζοντας ωστόσο αυξητική τάση που οφείλεται εν μέρει στη χαμηλή έκδοση ομολόγων καταστροφών το 3ο τρίμηνο του 2023. Η διάμεσος της κατανομής των μετρητών των ασφαλιστών μειώθηκε ελαφρά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι κίνδυνοι κερδοφορίας και φερεγγυότητας βρίσκονται σε μεσαία επίπεδα: ο διάμεσος δείκτης SCR για τις εταιρείες Ζημιών παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η κατανομή για τις επιχειρήσεις του κλάδου Ζωής παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.

Οι κίνδυνοι ESG παραμένουν σε μεσαίο επίπεδο. Η διάμεση έκθεση των ασφαλιστών σε περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο λόγω φυσικών καταστροφών κυμαίνεται γύρω στο 3,3% του συνολικού ενεργητικού, ενώ οι επενδύσεις τους σε πράσινα ομόλογα είναι σταθερές σε περίπου 7% των συνολικών εκκρεμών πράσινων ομολόγων.

Η ψηφιοποίηση και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο μειώθηκαν σε μεσαία επίπεδα, αλλά οι μελλοντικές εκτιμήσεις δείχνουν αύξηση αυτής της κατηγορίας κινδύνου τους επόμενους 12 μήνες. Το αρνητικό κλίμα στον κυβερνοχώρο υποδηλώνει επίσης αυξανόμενη ανησυχία το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Δείτε τον πίνακα των ασφαλιστικών κινδύνων του Φεβρουαρίου του 2024:

Αυξάνεται η έκθεση των ασφαλιστών σε κινδύνους της αγοράς το 2024

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»