Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

EIOPA: Κύριες ανησυχίες των ασφαλιστών η έκθεση σε μακροοικονομικός κινδύνους κινδύνους της αγοράς & ψηφιοποίησης

Δημοσίευση: 09/11/2023
EIOPA, κίνδυνοι, Νοέμβριος 2023

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε τον πίνακα ελέγχου ασφαλιστικών κινδύνων του Νοεμβρίου 2023 , ο οποίος δείχνει ότι οι εκθέσεις των ασφαλιστών σε μακροοικονομικούς κινδύνους, κινδύνους αγοράς και ψηφιοποίησης βρίσκονται επί του παρόντος σε υψηλό επίπεδο και αποτελούν το κύριο μέλημα του κλάδου. Τα επίπεδα κινδύνου για τις υπόλοιπες κατηγορίες κινδύνου είναι σταθερά σε μεσαία επίπεδα.

Οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι παραμένουν από τους πιο σημαντικούς για τον ασφαλιστικό τομέα, καθώς οι προβλέψεις για την αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ για τα επόμενα τέσσερα τρίμηνα επιδεινώθηκαν και το χάσμα πιστώσεων προς ΑΕΠ έγινε πιο αρνητικό σύμφωνα με τα στοιχεία Σεπτεμβρίου. Οι πιστωτικοί κίνδυνοι συνεχίζονται σε μεσαίο επίπεδο χωρίς σημαντικές αλλαγές, ενώ οι κίνδυνοι αγοράς παραμένουν εξέχοντες δεδομένης της αυξημένης αστάθειας στις αγορές ομολόγων και της αυξημένης αστάθειας στις αγορές μετοχών.

Οι κίνδυνοι ρευστότητας και χρηματοδότησης παραμένουν σταθεροί, με τον δείκτη διάμεσου ρευστότητας να βελτιώνεται ελαφρά το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Η έκδοση ομολόγων και η έκδοση ομολόγων καταστροφής αυξήθηκαν. Οι κίνδυνοι κερδοφορίας και φερεγγυότητας μετριάστηκαν ελαφρώς καθώς βασικοί δείκτες απόδοσης, όπως η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, η απόδοση στα ασφάλιστρα και η απόδοση της υπέρβασης των περιουσιακών στοιχείων έναντι των υποχρεώσεων, παρουσίασαν βελτιώσεις το πρώτο εξάμηνο του 2023. Η κατανομή του δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) βελτιώθηκε το δεύτερο τρίμηνο, ειδικά για επιχειρήσεις και ομίλους.

Οι κίνδυνοι διασυνδέσεων και ανισορροπιών καθώς και οι κίνδυνοι ασφάλισης είναι επίσης σταθεροί σε μεσαία επίπεδα, με το τελευταίο να παρουσιάζει πλέον θετική μέση ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους για τις δραστηριότητες ζωής, μετά από αρνητικές αναγνώσεις τα προηγούμενα τρίμηνα.

Οι κίνδυνοι ESG σταθεροποιήθηκαν σε μεσαίο επίπεδο καθώς η μέση βαθμολογία αξιολόγησης ESG των ασφαλιστών παρέμεινε αμετάβλητη το 2022 γύρω από το A-. Η μέση έκθεση σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με το κλίμα κυμαίνεται γύρω στο 3% του συνολικού ενεργητικού το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ενώ οι επενδύσεις των ασφαλιστών σε πράσινα ομόλογα μειώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Όσον αφορά τους φυσικούς κινδύνους, η έκθεση στον κίνδυνο πλημμυρών αυξήθηκε ελαφρώς, ενώ η έκθεση στον κίνδυνο ανεμοθύελλας μειώθηκε ελαφρά από το 2021 έως το 2022.

Η ψηφιοποίηση και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο αυξήθηκαν σε υψηλό επίπεδο καιαναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω σύμφωνα με την αξιολόγηση των εποπτικών αρχών. Η συχνότητα των περιστατικών στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν όλους τους τομείς δραστηριότητας, όπως μετράται με διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα, αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το αρνητικό κλίμα στον κυβερνοχώρο δείχνει επίσης αυξανόμενη ανησυχία το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Δείτε τον πίνακα των ασφαλιστικών κινδύνων του Νοεμβρίου 2023:

November 2023 Risk Dashboard

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Αθ. Σακάρογλου_ Δ/νων Σύμβουλος MALETSCHEK & PARTNER HELLAS – SAKAROGLOU A. & CO KG «Η ασφάλιση, πέρα από υποχρέωση, αποτελεί κρίσιμη ανάγκη για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εφοδιαστική αλυσίδα»

Σε μια εποχή, όπου οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο συχνές και καταστροφικές και με τον κλάδο των εμπορευματικών

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»