Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

ΙΣΑ: Να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της επιλεκτικής ασφάλισης από τις ασφαλιστικές εταιρείες – Αναγκαία η μείωση του κόστους της ιατρικής αστικής ευθύνης

Δημοσίευση: 05/07/2022
Οι 10 κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης ιατρικής αστικής ευθύνης στις ΗΠΑ το 2021 (video) συμβόλαια υγείας

Μια σειρά προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο χώρο της ιδιωτικής υγείας απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, οι οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, αποσκοπούν στην “αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων στο κλάδο της δευτεροβάθμιας υγείας”.

Μέσω των προτάσεών του, ο ΙΣΑ θέτει στο τραπέζι των συζητήσεων το ζήτημα των αμοιβών των ιατρών που εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ αναφέρεται και στην “επιλεκτική ασφάλιση” που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στο σύνολο των καταναλωτών, καθώς και στον έλεγχο του αρχείου των ασθενών από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Παράλληλα, μεταξύ των αιτημάτων του, είναι και η μείωση του κόστους της επαγγελματικής ασφάλισης αστικής ευθύνης των ιατρών.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει:

  • Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Νόμου 3418/2005 «ο κάθε ιατρός ως εξωνοσοκομειακός – ελεύθερος επαγγελματίας έχει δικαίωμα να καθορίσει, εκτός εάν υπόκειται σε ειδικό καθεστώς, το επίπεδο αμοιβής του, ανάλογα με τις ικανότητές του» η ιατρική αμοιβή δεν μπορεί στον ιδιωτικό τομέα να υπάγεται σε καθεστώς «capitation». Άρα η οποιαδήποτε συμφωνία του ασθενή με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ή της ιδιωτικής κλινικής με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για το ύψος της αμοιβής της ιατρικής πράξης είναι αδιάφορη για τον ιατρό, ο οποίος είναι 2 συμβαλλόμενος μόνο με τον ασθενή και είναι δε ο μόνος δυνάμενος να καθορίσει την αμοιβή του. Επειδή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά τρίτων παραβιάζει τον νόμο 3418/2005, ο δε νόμος 4512/2018 καθορίζει ποιοι είναι υπεύθυνοι όταν παραβιάζονται οι διατάξεις τόσον του 3418/2005 όσον και του 4512/2018, οι Ιατρικοί Σύλλογοι και ο ΠΙΣ είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και την πλήρη εφαρμογή τους. Κάθε παραβίασή των νόμων 3418/2005 και 4512/2018 και η μη συμμόρφωση εντός τριμήνου από την σχετική όχλησή των παραβατών, επιτρέπει στους Ιατρικούς Συλλόγους ή/και στον ΠΙΣ να παραπέμπουν τους παραβάτες στα αρμόδια όργανα για την επιβολή των υπό των νόμων προβλεπομένων κυρώσεων.

 

  • Επιπλέον, είναι μη νόμιμο το πολυιατρείο, η ιδιωτική κλινική και η ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) να συνάπτουν σύμβαση με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία δεσμευτική για τον εξωνοσοκομειακό – ελεύθερο επαγγελματία ιατρό, η οποία κατ΄ουσία τον υποχρεώσει σε παραίτηση του δικαιώματός του να καθορίζει ο ίδιος την αμοιβή του

 

  • Τέλος είναι καιρός να αντιμετωπιστεί το εξαιρετικά δυσάρεστο φαινόμενο της επιλεκτικής ασφάλιση από πλευράς των ιδιωτικών ασφαλειών. Οι ασφάλειες οφείλουν να ασφαλίζουν όλα τα προς ασφάλιση πρόσωπα και να τα καλύπτουν ασφαλιστικά για νοσήματα που ήθελε παρουσιαστούν στο μέλλον μετά από την μεταξύ των σύμβαση, 9 ανεξαρτήτως των νοσημάτων συμπεριλαμβανομένων και των ψυχιατρικών.

 

  • Όσο αφορά τους αμιγώς ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς αλλά και τις Ιδιωτικές Κλινικές και τα Διαγνωστικά Εργαστήρια (Μέλη μας) θα πρέπει να εφαρμοσθεί και ίσως να τροποποιηθεί η υφιστάμενη Νομοθεσία (ν. 3418/2005 και 4512/2018), για θέματα που αφορούν στην παρουσία τους στα ΜΜΕ και την θεατή και αθέατη διαφήμιση τόσο των ιδίων των κλινικών όσο και των προστηθέντων ιατρών τους (μελών μας), των συμμετεχόντων ιατρών στις Μεσάζουσες Ελεγκτικές Εταιρίες που εμπλέκονται στο πλέγμα Ασθενής – Κλινική – Ασφαλιστική – Μεσάζουσα Ελεγκτική Εταιρία. Οι ως άνω στο σύνολό τους παραβιάζουν και τη νομοθεσία που αφορά στην έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που δεν ανήκουν στο γνωστικό τους αντικείμενο

 

  • Ο έλεγχος του αρχείου των ασθενών από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις μεσάζουσες ελεγκτικές εταιρείες υποχρεωτικά θα πρέπει να πραγματοποιείται από ιατρούς οι οποίοι έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με το προς εξέταση περιστατικό.

 

  • Ο ιατρός δεν θα πρέπει να εξαναγκάζεται από τρίτους (Ιατρεία, Πολυιατρεία, Ιδιωτικές Κλινικές και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας) για επαγγελματική αστική ευθύνη με ποσά εξαιρετικά υψηλά. Θα πρέπει να οριστεί με νόμο ότι κάθε ιατρός θα πρέπει να ασφαλίζεται ανάλογα με την ειδικότητα για ποσά που θα καθορίζει το ΚΕΣΥ με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ετήσιες εκθέσεις της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος όπου αποτυπώνονται ο μέσος όρος των επιδικαζομένων αποζημιώσεων από τα δικαστήρια και εκταμιευομένων από τις ασφαλιστικές εταιρίες ποσών ανά ειδικότητα

 

  • Ως γνωστόν από 1/11/2021, οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί, οφείλουν να εκδίδουν και να διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων τους ηλεκτρονικά προς την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας Mydata. Επίσης η υποχρέωση έκδοσης των παραστατικών σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία είναι άμεση μετά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών δηλαδή το αργότερο με την έξοδο του ασθενή από την ιδιωτική κλινική και η ηλεκτρονική καταχώρηση στο Mydata πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερών. Στο υφιστάμενο πλέγμα ιατρός – ασθενής – ασφαλιστική εταιρία – ιδιωτική κλινική – ελεγκτική μεσάζουσα εταιρία οι υφιστάμενες διαδικασίες αντίκεινται στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις (δεοντολογικές και φορολογικές) και εξαναγκάζουν τους ιατρούς στην μη τήρηση της νομοθεσίας και τους καθιστούν τουλάχιστον φορολογικά εκθέτους αφού τα παραστατικά εκδίδονται όταν και εφόσον τους τα πραγματικά περιστατικά τους το επιτρέψουν.

 

  • Η αμοιβή θα πρέπει να καταβάλλεται άμεσα στον ιατρό από τον ασθενή ή την ασφαλιστική του εταιρία. Κάθε μεσολάβηση τρίτου, όπως πολυιατρείων, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) με παρακράτηση της αμοιβής, έστω και προσωρινής, απαγορεύεται.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»