Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά σε αριθμούς – Πόσα ξοδεύει ο μέσος Eυρωπαίος σε ασφάλειες;

Δημοσίευση: 18/05/2022
Σύμφωνα με την νέα έκθεση που δημοσίευσε η Insurance Europe, τα προκαταρκτικά στοιχεία για την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά το 2021 δείχνουν ότι η επανεκκίνηση της των αγορών έφερε ανάκαμψη στην παραγωγή των ασφαλίστρων, ξεπερνώντας τις προκλήσεις που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά απασχολεί με βάση τα στοιχεία του 2020 πέραν των 900 χιλιάδων εργαζομένων ενώ τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που παράγει αποτελούν το 7,43% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ένωσης.

Μόνο τα πιο πάνω δεδομένα καταδεικνύουν το μέγεθος και τη συνεισφορά της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομία.  Στο σημερινό άρθρο θα δούμε μερικά κύρια οικονομικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά όπως αποτυπώνονται στην πιο πρόσφατη αναφορά της Insurance Europe που αφορά το 2020.

Συνολικά & Κατά κεφαλήν Ασφάλιστρα

Τα συνολικά ασφάλιστρα στην Ευρώπη το 2020 ανήλθαν στα €1,264 τρισεκατομμύρια και αποτελούν το 32% των ασφαλίστρων που παράγονται σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ το μέσο ποσό που κάθε Ευρωπαίος ξόδεψε σε ασφαλιστικά προϊόντα ήταν €2,093.

Τα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν στα €653 δισεκατομμύρια παρουσιάζοντας μείωση 9,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα ασφάλιστρα ζωής αποτελούν το 3,93% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος ενώ ο μέσος όρος που κάθε Ευρωπαίος ξόδεψε σε συμβόλαια ασφάλισης ζωής το 2020 ήταν €1,106.

Τα ασφάλιστρα του Κλάδου Υγείας έφτασαν τα €167 δισεκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση ύψους 3,4%. Τα ασφάλιστρα του κλάδου υγείας αποτελούν το 1,01% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος ενώ ο μέσος όρος που κάθε Ευρωπαίος ξόδεψε σε συμβόλαια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης το 2020 ήταν €286.

Στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων, τα ασφάλιστρα ήταν στα €149 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα χρήματα που ξόδεψε ο μέσος ευρωπαίος για την ασφάλιση του οχήματος του ήταν  €248 ενώ αυτά αποτελούν το 0,88% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

Όσον αφορά τον Κλάδο Περιουσίας, τα ασφάλιστρα ήταν στα €114 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα χρήματα που ξόδεψε ο μέσος ευρωπαίος για την ασφάλιση του οχήματος του ήταν  €189 ενώ αυτά αποτελούν το 0,67% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

Τέλος, ο κλάδος Περιουσίας και Ατυχημάτων συνολικά, κατέγραψε ασφάλιστρα ύψους €419 δισεκατομμυρίων σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2019. Τα ασφάλιστρα αυτού του κλάδου αποτελούν το 2,46% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος ενώ ο μέσος όρος που κάθε Ευρωπαίος ξόδεψε σε συμβόλαια ασφάλισης ζωής το 2020 ήταν €694.

premiums

Αποζημιώσεις

Οι συνολικές απαιτήσεις και πληρωμές σε ωφελήματα το 2020, έφτασαν τα €1,010 τρισεκατομμύρια, ποσό που αναλογεί σε €1,674 για κάθε Ευρωπαίο ή €2,8 δισεκατομμύρια ανά μέρα του έτους.

Από το πιο πάνω ποσό, το 59% που αντιστοιχεί σε €668 δισεκατομμύρια είναι του Κλάδου Ζωής, το 13% που αντιστοιχεί σε €173 δισεκατομμύρια είναι του Κλάδου Υγείας, το 10% που αντιστοιχεί σε €97 δισεκατομμύρια είναι του κλάδου μηχανοκίνητων οχημάτων και το 8% που αντιστοιχεί σε €76 δισεκατομμύρια είναι του κλάδου περιουσίας. Το υπόλοιπο 10% αφορά τους λοιπούς κλάδους.

claims

Επενδύσεις

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά τους ασφαλιστές σημαντικούς για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης. Η συνολική αξία των επενδύσεων των Ευρωπαίων Ασφαλιστών το 2020 έφτασε τα 10,627 τρισεκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Εταιρείες και Απασχόληση

Το 2020 οι 4,909 εταιρείες που λειτουργούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απασχολούσαν άμεσα 922 χιλιάδες εργαζομένους από τους οποίους οι 815 χιλιάδες είναι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»