Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022

Η ανακοίνωση της ΕΑΕΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής της Απόφασης Πεντ. 3/2020 της Επιτροπής Διαιτησίας του ΟΜΕΔ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η ΕΑΕΕ με εγκύκλιο προς τις ασφαλιστικές εταιρίες – μέλη της διευκρινίζει τα ακόλουθα:

“Η με αριθμ. 3/2020 Απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του ΟΜΕΔ, η οποία εκδόθηκε στις 15/12/2020 και με την οποία καθορίστηκαν οι όροι αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους ασφαλιστικούς φορείς ΕΑΕΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ είναι υποχρεωτική και δεσμεύει τις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ (Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος) ως συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης καθώς και τους εργαζομένους στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίοι είναι μέλη των συμβαλλόμενων εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων (και επί του προκειμένου των εκπροσωπούμενων από την ΟΑΣΕ πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων).

Η εφαρμογή της προαναφερόμενης Απόφασης 3/2020 από τις ασφαλιστικές εταιρίες που δεν είναι μέλη της ΕΑΕΕ, καθώς και η εφαρμογή αυτής στους εργαζόμενους των ασφαλιστικών εταιριών μελών της ΕΑΕΕ, οι οποίοι δεν είναι μέλη των εκπροσωπούμενων από την ΟΑΣΕ συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι προαιρετική”.

Διαβάστε Ακόμα