Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Γ. Ζάχος: Η ΝP Ασφαλιστική επιβραβεύει τους συνεργάτες που ξεπέρασαν τους στόχους με επιπλέον προμήθεια 4,5%

Η NP Ασφαλιστική παραμένει πιστή στην φιλοσοφία της να είναι δίπλα στους συνεργάτες της και να υποστηρίζει την διαμεσολάβηση ως βασικό μοχλό ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς.

Η κρίση που δημιούργησε η πανδημία το 2020στην ασφαλιστική αγορά, αντιμετωπίστηκε πολύ έγκαιρα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα μέσα από τον επαγγελματισμό, την  αυξημένη προσπάθεια και την αφοσίωση που έδειξε το Δίκτυο Συνεργατών μας προς τους Πελάτες μας και προς την Εταιρία τους.

Με άρθρο του ο κ. Γ. Ζάχος αναφέρεται στην δέσμευση της “NP Ασφαλιστική” να στηρίζει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και να εξυπηρετεί άμεσα τους ασφαλισμένους της.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν είναι  το να μπορούν διαχρονικά και σταθερά να αποδεικνύουν την  συνέπειά τους απέναντι στους συνεργάτες τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Είναι μια υποχρέωση που στην ΝP Ασφαλιστική, την έχουμε προτεραιότητα, και φροντίζουμε να  είμαστε κοντά στους  συνεργάτες μας και κυρίως συνεπείς απέναντί τους.

Πιστεύουμε ότι ο συνεργάτης που νιώθει ασφαλής, που αισθάνεται την στήριξη της εταιρίας, απολαμβάνει και αξιοποιεί ότι του παρέχεται και είναι ικανοποιημένος, αποτελεί τον «ανθρώπινο πλούτο» και συνιστά το ηθικό υπόβαθρο το οποίο εξελίσσει την ασφαλιστική, την αναδεικνύει,  και την προτάσσει στους πολίτες.

Οι συνεργάτες είναι αυτοί που προσδίδουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, διαφοροποιούν και κάνουν τις εταιρίες να ξεχωρίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό ως ανταποδοτική αναγνώριση, και φέτος με ιδιαίτερη χαρά και συνέπεια επιβραβεύσαμε τους συνεργάτες μας οι οποίοι το 2020 αξιοποίησαν τον Κανονισμό Οικονομικών Κινήτρων (BONUS) της Εταιρίας μας. Σε αυτούς, πιστώθηκε ποσό που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, που σημαίνει  4,5% μέση πρόσθετη προμήθεια ανά επιτυχόντα, πλέον των εγγυημένων συμβατικών του προμηθειών.

Στην NP Ασφαλιστική αποδίδουμε τιμή στους ανθρώπους μας καθώς  στηρίξαμε την ανάπτυξη της Εταιρίας επάνω στην άριστη προσωπική και επαγγελματική σχέση που έχουμε με όλους εδραιώσει. Και για το μέλλον, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε στην νέα σύγχρονη και απαιτητική εποχή που ζούμε να αποδίδουμε εκατέρωθεν αξία στην NP Ασφαλιστική.

Διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με τους συνεργάτες να διακρινόμαστε σε οικονομικά μεγέθη καθώς και στις συνθήκες εργασίας που διασφαλίζουμε.

Εμμένουμε στην ενίσχυση της φερεγγυότητας, στην άμεση πληρωμή αποζημίωσης στους ασφαλισμένους μας.

Διασφαλίζουμε την σταθερότητα στα εισοδήματα των συνεργατών μας και την προοπτική τους.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται με σεβασμό απέναντι στις αξίες μας, στις αρχές που έχουμε και φυσικά στην συνεχή αυτοβελτίωσή μας.

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Με τους συνεργάτες μας, υφιστάμενους και μελλοντικούς, παλαιότερους και πιο νέους, χωρίς διακρίσεις, στην NP Ασφαλιστική είμαστε έτοιμοι για μια συνέχεια μεγαλύτερη.

Μέσα από επιλογές, αποφάσεις, και συγκεκριμένα σχέδια επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα στην εταιρική μας ιστορία.

Είμαστε ισχυρά προετοιμασμένοι και εμμένουμε στην οργάνωση των διαδικασιών.

Έχουμε διασφαλισμένη εκπαίδευση μέσα από την «Ακαδημία Εκπαίδευσης» που δημιουργήσαμε ειδικά για τους συνεργάτες μας.

Διαθέτουμε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με το δίκτυο μας.

Δημιουργούμε εισόδημα για τους συνεργάτες μας και στηρίζουμε την αύξησή του.

Ενισχύουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Πρωτίστως όμως εμπνέουμε σιγουριά στους ασφαλισμένους μας, τους ενημερώνουμε για τα όσα η Εταιρία τους παρέχει για να νιώθουν ασφαλείς.

Και δηλώνουμε πάντα ότι η NP Ασφαλιστική είναι «Συνεπής σε ότι Πει».

 

Διαβάστε Ακόμα