Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

9 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εξαγορά της Υδρογείου Ασφαλιστικής από τον Όμιλο Reale

ερωτήσεις, εξαγορά, Υδρόγειος Ασφαλιστική

Σε ανακοίνωση στο δίκτυο των συνεργατών της προέβη η Υδρόγειος Ασφαλιστική σχετικά με την εξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από τον Όμιλο Reale. Στην ανακοίνωση θέτονται 9 πολύ σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με τη συμφωνία καθώς επίσης και το πως αυτή θα επηρεάσει την καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Ας δούμε τα ερωτήματα:

Τι αφορά η ανακοινωθείσα συμφωνία;

Η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών προβλέπει την πώληση από την οικογένεια Κασκαρέλη μετοχών που αντιστοιχούν στο 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Υδρογείου Ασφαλιστικής στον Όμιλο Reale (Reale Group), μέσω της μητρικής της εταιρείας Reale Mutua Assicurazioni.

Η συμφωνία προβλέπει ένα πρώτο στάδιο, έως το τέλος του 2023, με την απόκτηση του 70% του μετοχικού κεφαλαίου, και ένα δεύτερο στάδιο, έως το τέλος του 2026, με την απόκτηση του υπόλοιπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ανάγοντας έτσι το συνολικό ποσοστό που θα κατέχει η Reale Mutua στο 80%.

Γιατί η Υδρόγειος Ασφαλιστική προχωρά σε αυτή τη συμφωνία;

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική είναι μία ελληνική ασφαλιστική Εταιρία, με 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Η Εταιρία έχει χτίσει διαχρονικά μια ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο, την οποία στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω, μέσω της ισχυρής τεχνογνωσίας,  της διεθνούς εμπειρίας και εξειδίκευσης της Reale Mutua στον ασφαλιστικό τομέα.

Η λογική της απόφασης βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην κοινή φιλοσοφία μεταξύ των δύο οντοτήτων και στις αρχές που αντιπροσωπεύουν.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω αυτής της συμφωνίας, η Υδρόγειoς Ασφαλιστική στοχεύει στη δημιουργία μίας ισχυρότερης και ανταγωνιστικότερης εταιρικής οντότητας, η οποία θα διαδραματίσει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεταβαλλόμενο ελληνικό ασφαλιστικό τοπίο.

Γιατί η Reale Mutua συνάπτει αυτή τη συμφωνία;

Η γεωγραφική διασπορά αποτελεί μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου Reale και η Ελλάδα είναι μία δυναμική αγορά, που χαρακτηρίζεται από σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης καθώς η διείσδυση του ασφαλιστικού προϊόντος βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για την είσοδό της στην ελληνική αγορά, η Reale Mutua αξιολόγησε ιδιαίτερα θετικά ότι η Υδρόγειoς Ασφαλιστική διαθέτει ευρεία παρουσία και μια εταιρική επωνυμία που χαίρει ισχυρής αναγνώρισης πανελλαδικά, με ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στην περιφέρεια και τα νησιά, όπου το μερίδιο της Εταιρίας ανέρχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις στο 20%.

Με την είσοδό της στο μετοχικό κεφάλαιο της Υδρογείου Ασφαλιστικής, η Reale Mutua θα μπορέσει να εφαρμόσει την τεχνογνωσία της για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας, ιδιαίτερα στις εκτός οχημάτων ασφαλίσεις, και να ενισχύσει τις ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων στην βάση των υφιστάμενων πελατών.

Θα παραμείνει η οικογένεια Κασκαρέλη στην Εταιρία;

Ο Αναστάσιος Κασκαρέλης θα παραμείνει Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. και ο Παύλος Κασκαρέλης θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος.

Θα υπάρξουν αλλαγές στο προσωπικό της Εταιρίας;

Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο προσωπικό της Εταιρίας ούτε στο δίκτυο των υποκαταστημάτων της.

Θα υπάρξουν αλλαγές σε ότι αφορά το δίκτυο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών;

Η Υδρόγειoς Ασφαλιστική διατηρεί τη στρατηγική της για διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων της αποκλειστικά μέσω του ανθρώπινου δικτύου των 2.000 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά κεφάλαια της Εταιρίας. Δεν θα υπάρξουν τροποποιήσεις στους όρους συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όπως και στον εν ισχύ Κανονισμό Πωλήσεων.

Θα υπάρξει αλλαγή στα ασφαλιστικά συμβόλαια και τα ασφάλιστρα;

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα ασφάλιστρα, οι καλύψεις και οι όροι των προγραμμάτων ασφαλίσεων της Υδρογείου Ασφαλιστικής δεν επηρεάζονται από την παρούσα ανακοίνωση της συμφωνίας.

Τι θα γίνει με την επωνυμία και το εμπορικό σήμα της Υδρογείου Ασφαλιστικής;

Τόσο η επωνυμία όσο και το εμπορικό σήμα της Υδρογείου Ασφαλιστικής θα παραμείνουν ως έχουν με την προσθήκη ότι η Εταιρία γίνεται μέλος της Reale Μutua | Ομίλου Reale.

Ποια είναι η Reale Μutua | Reale Group;

Η Società Reale Μutua di Assicurazioni ιδρύθηκε στο Τορίνο το 1828 και είναι η κορυφαία αλληλασφαλιστική ιταλική Εταιρία. Είναι η μητρική Εταιρία του Ομίλου Reale (Reale Group), ενός διεθνούς ομίλου με περισσότερους από 4.000 εργαζομένους και περισσότερους από 4,8 εκατ. πελάτες στον τομέα της τραπεζικής, των ασφαλίσεων και υπηρεσιών. Η Reale Μutua παρέχει μία ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, τόσο στους κλάδους Ζημιών όσο και στους Κλάδους Ζωής. Τα Μέλη/Ασφαλισμένοι της ξεπερνούν τα 1,4 εκατ. και αναφέρονται σε 361 agencies σε ολόκληρη την Ιταλία. Η Εταιρία εμφανίζει υψηλή αξιοπιστία, η οποία καταδεικνύεται από ένα Δείκτη Φερεγγυότητας υπολογισμένο με το Μερικό Εσωτερικό Υπόδειγμα, ανερχόμενο στο 370% (31.12.2022)

Διαβάστε περισσότερα για τη Reale Μutua.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα