Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Ανάκαμψη παρουσιάζουν τα ασφαλιστικά επενδυτικά ταμεία της Κύπρου | Ιούνιος 2023

Δημοσίευση: 18/07/2023
Επενδυτικά ταμεία ασφαλιστικών εταιρειών, Κύπρος

Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών της Κύπρου για τον μήνα Ιούνιο του 2023, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) με τα στοιχεία να δείχνουν σημαντική ανάπτυξη μετά από μία μακρά περίοδο αρνητικών αποδόσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 30 Ιουνίου 2023, μόνο τα 25 είχαν αρνητικές αποδόσεις για τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ η πλειοψηφία των ταμείων και συγκεκριμένα 63 ταμεία είχαν θετικές αποδόσεις. Τέλος 4 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα εδώ.

EUROLIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 562,426,859

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                      ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Μικτό – Balanced Fund            443,311,141.00        10.008         9.5082.97%
Manulife Investment Fund               5,658,517.00        21.473        20.4003.23%
GIC Investors Fund                  695,982.00        10.497         9.9732.44%
Δυναμικό – Growth Fund             41,441,813.00         5.495         5.2214.23%
Εισοδηματικό – Income Fund             42,260,842.00         3.044         2.8920.23%
Εγγυημένο – Guaranteed Fund             15,620,075.00         2.674         2.5410.00%
Συντηρητικό-Conservative               8,044,012.00         0.953         0.9060.00%
Level UP-CY30               5,394,477.00 N/A         1.026N/A

CNP CYPRIALIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 362,124,597

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                     ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
CYPRIALIFE             38,012,710.85         4.396         4.1762.30%
DYNAMIC             17,039,839.56         7.686         7.4412.78%
PANEUROPEAN                  588,793.90         7.196         6.6942.15%
MEGA               4,937,802.23         4.997         4.9972.08%
STAR               4,938,837.79      156.605      156.6051.60%
EQUITY               1,156,923.57         3.548         3.5483.56%
INTERNATIONAL             24,757,117.01         2.890         2.7463.20%
PIONEER             31,299,889.07         3.901         3.7066.25%
BLUE CHIP             32,378,563.46         3.959         3.7614.25%
BALANCED             65,371,584.56         3.670         3.4873.89%
SECURE             62,724,415.25         2.844         2.7020.31%
EXTRA               4,112,109.78         2.584         2.4551.02%
PENSIONS MANAGED               7,900,524.57         3.125         2.9693.49%
INCOME FUND             49,478,762.56         2.577         2.4480.00%
GLOBAL OPPORTUNITY FUND             13,165,678.08         1.051         0.999-0.59%
CYPRUS RECOVERY FUND               4,261,045.09         1.321         1.2554.29%

UNIVERSAL LIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 225,950,961

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                     ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Growth Fund             96,402,871.43        23.120        22.0101.90%
Property Fund             49,362,260.28         6.040         5.740-2.27%
Security Fund             40,455,154.93         6.830         6.500-0.73%
Guaranteed Fund             33,940,072.16         2.231         2.1250.67%
Dynamic Fund               5,590,203.14        11.460        10.9105.23%
Cash Fund                  200,398.83         1.051         1.001N/A

ANCORIA INSURANCE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 123,739,705

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                      ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Ancoria/Carnegie Russia                  464,891.64         0.405         0.405-89.62%
Ancoria/Carnegie Strategy               8,348,601.55        18.319        18.3193.49%
Ancoria/Carnegie Sweden             23,370,847.38        28.914        28.9149.27%
Real Estate               2,019,252.18         5.261         5.261-17.81%
Savings Fund             27,146,694.47        15.869        15.8690.24%
High Dividend Sweden               4,996,773.01        27.278        27.278-2.09%
USA               5,186,962.34        38.478        38.47813.65%
India               3,287,928.65        26.638        26.6386.62%
China               3,145,717.15        17.782        17.782-23.63%
Japan                  747,027.19         9.183         9.1834.13%
Model Portfolio Balanced               1,523,030.01        15.169        15.1690.98%
Model Portfolio Aggressive               1,466,520.46        17.009        17.0092.73%
Global Growth               5,834,445.27        15.118        15.118-2.69%
Thailand               1,057,209.21        21.185        21.185-8.72%
Ancoria/Carnegie Corporate Bond               2,919,624.19        10.853        10.853-8.69%
Commodity                  767,102.59         8.813         8.813-15.64%
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund               3,763,479.47        31.322        31.322-4.08%
Ancoria Asia Consumer Fund               2,156,509.42        12.412        12.412-14.89%
Ancoria Emerging Markets Debt Fund               1,784,665.21        12.155        12.155-1.77%
Ancoria Emerging Markets Equity Fund               2,125,299.59        13.904        13.904-0.91%
Money Market Fund EUR               3,209,470.55        98.129        98.1291.12%
Money Market Fund SEK               4,250,308.05         8.372         8.372-8.00%
Europe Fund               2,815,491.03      118.534      118.53416.46%
Ancoria Conservative Fund EUR                  949,070.28        89.549        89.5491.15%
Ancoria Balanced Fund EUR               2,161,464.60        96.424        96.4243.55%
Ancoria Growth Fund EUR               2,944,612.88      110.165      110.1655.65%
Money Market Fund GBP                  525,326.72      118.059      118.0592.57%
Money Market Fund USD                  615,886.39        99.449        99.449-0.32%
Ancoria/Carnegie Asia               2,010,334.75         9.307         9.307-7.75%
Ancoria Global Equity Fund EUR               2,145,158.71      122.916      122.9163.16%

METLIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 88,785,511

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                     ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
METLIFE  BALANCED FUND 3,767,135.48         3.749         3.603-0.69%
METLIFE  DYNAMIC FUND 25,126,154.17         3.172         3.0492.28%
METLIFE   GLOBAL CONSERVATIVE 11,480,919.81         1.178         1.122-0.72%
METLIFE   GLOBAL BALANCED 15,794,357.95         1.382         1.3171.17%
METLIFE   GLOBAL GROWTH 13,706,488.38         1.637         1.5592.84%
METLIFE   GLOBAL DYNAMIC 18,910,454.74         1.937         1.8454.52%

PRIME INSURANCE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 62,062,490

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                      ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Primebalanced             38,363,951.48         4.792         4.5640.53%
Primesafety             15,548,865.85         2.827         2.6920.55%
Primedisciplined               5,050,095.89         3.118         2.9700.36%
Primeaggressive               1,582,241.32         2.991         2.8494.76%
Primesecure               1,517,335.61         1.044         0.9940.30%

ALTIUS INSURANCE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 54,110,687

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                      ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
ΟΠΤΙΜΑ               7,312,867.20         5.046         5.0460.00%
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο               1,126,154.73         0.850         0.8083.03%
Altius Επιλογές Μετρητών                  891,479.19         1.062         1.009-1.21%
Altius Επιλογές Παγκόσμιο ΜετΟΧΙκό               6,645,646.44         1.550         1.4739.23%
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος             38,134,540.07         2.932         2.785-0.27%

HELLENIC LIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 41,359,310

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                     ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Future Plus ΒASIC               5,729,658.58        12.805        12.308-0.47%
Future Plus BALANCED             19,812,979.39        16.136        15.5094.07%
Future Plus DYNAMIC             10,916,626.21        21.542        20.70610.40%
Student Plus Characteristics               4,900,045.67         1.288         1.2381.96%

ETHNIKI

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 36,633,373

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                     ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Ταμείο Active Cash                  111,655.38         1.822         1.735-0.65%
Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής             16,064,913.52         5.609         5.3423.95%
Guaranteed Return Fund               9,398,879.12         2.683         2.5554.40%
Balanced Fund               1,796,126.76         0.954         0.9090.53%
Aggressive Fund               1,474,317.58         1.166         1.1106.48%
New Guaranteed Return Fund               6,380,976.03         0.770         0.733-1.53%
Conservative Fund               1,406,504.64         0.844         0.8045.90%

ALLIANZ HELLAS S.A.

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 27,163,546

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                     ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED             27,163,545.82         6.298         5.93828.71%

MINERVA

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,773,359

ΤΑΜΕΙΟ / FUND                                      ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Ω                  375,306.00         0.121         0.11314.14%
Δ                  205,100.00         3.589         3.3382.68%
Dynamic                     2,537.00         0.107         0.10213.33%
Protector                    18,350.00         2.819         2.6720.26%
Guaranteed Return                  910,276.00         2.982         2.7490.04%
Secure                  261,790.00         2.547         2.5470.32%

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»