Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Έκτακτη εισφορά της INTERAMERICAN στο ΤΕΑ των Συνεργατών Πωλήσεων, ως επιβράβευση για τα αποτελέσματα του 2020

Δημοσίευση: 19/03/2021

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη καταβολή της INTERAMERICAN στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της εταιρείας, ως παροχή επιβράβευσης βάσει των αποτελεσμάτων των Διακρίσεων για το έτος 2020. Σύμφωνα με τη δέσμευση της Διεύθυνση Πωλήσεων της INTERAMERICAN έναντι των συνεργατών διαμεσολαβητών, οι δικαιούχοι αυτής της παροχής ορίζονται από τον νέο Κανονισμό Πωλήσεων 2019-2020. Την έκτακτη καταβολή είδαν στις εισφορές του λογαριασμού τους οι διακεκριμένοι πέρυσι συνεργάτες: 7 Συντονιστές, 6 Unit Managers και 54 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Διαμεσολαβητών INTERAMERICAN αριθμεί σήμερα 580 ασφαλισμένους συνεργάτες. Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί, ανέρχονται σήμερα σε 1.027.730 ευρώ και τα υπό διαχείριση κεφάλαια εφάπαξ παροχών σε 951.364 ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση ίδια κεφάλαια είναι 41.669 ευρώ. Στις 21 Φεβρουαρίου, συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την υπογραφή του Καταστατικού ίδρυσης του ΤΕΑ από τους πρώτους 100 Συνεργάτες. Το ΤΕΑ Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών INTERAMERICAN είναι ένα από τα 20 ομοειδή Επαγγελματικά Ταμεία προαιρετικής ασφάλισης (υφίστανται άλλα 4 Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης).  Το Ταμείο ελέγχεται σε ετήσια βάση από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την επάρκεια των αποθεματικών του, την κάλυψη των υποχρεώσεών του με επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση και τη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του Κώδικά Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών για ΤΕΑ.

Οι εισφορές των συνεργατών της εταιρείας στο Ταμείο επενδύονται στο μεικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds». Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά το 2020, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία λόγω της υγειονομικής κρίσης, πέτυχε απόδοση 4,95% στους μεριδιούχους του – μέλη του Ταμείου. Το «ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds» χαρακτηρίζεται από παγκόσμιο προσανατολισμό, επενδύοντας σε άλλα επιλεγμένα κεφάλαια εξειδικευμένων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού. Με σκοπό την προστασία του κεφαλαίου και την επίτευξη αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα από υπεραξία και εισόδημα, είναι ένα ισορροπημένο -δηλαδή, μεσαίου επενδυτικού κινδύνου- αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως επιβεβαιώνεται και από τις αποδόσεις του μέσα στο ασταθές οικονομικό περιβάλλον της περιόδου που λειτουργεί.

Επισημαίνεται ότι ο θεσμός των ΤΕΑ εισήχθη το 2002 με τον νόμο 3029, ενώ το επενδυτικό πλαίσιο καθορίστηκε με τον νόμο 4261/2014. Ως προς το φορολογικό πλαίσιο, οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών στα ΤΕΑ εκπίπτουν κατά 100%, ενώ οι εφάπαξ παροχές δεν φορολογούνται. Τα ΤΕΑ συστήνονται σε εθελοντική βάση με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή και των δυο μερών και προϋπόθεση σύστασης Ταμείου αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον 100 μελών.

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»