Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Η EIOPA καλεί τις ΜμΕ σε έρευνα για την ασφάλιση στον κυβερνοχώρο – Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την πρόσβαση των ΜμΕ στα cyber insurance προϊόντα;

Δημοσίευση: 21/09/2023
EIOPA, ΜμΕ, cyber insurance

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ξεκίνησε μια έρευνα σχετικά με την πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην ασφαλιστική κάλυψη στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να αποκτήσει βαθύτερη γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά την προστασία τους από κινδύνους και να αξιολογήσει το επίπεδο πρόσβασης στην κυβερνοασφάλιση.

Η πρόσβαση στην ασφαλιστική κάλυψη στον κυβερνοχώρο (cyber insurance) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από την ψηφιοποίηση, απορροφώντας τους κραδασμούς και διαχειρίζοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με παράτυπο και απρόβλεπτο εισόδημα. Η ασφάλιση μπορεί να θωρακίσει τις MμΕ, κάνοντάς τις πιο ανθεκτικές σε κραδασμούς και καθιστώντας τις επίσης πιο οικονομικά σταθερές.

Η έρευνα θα συλλέξει πληροφορίες για το μέγεθος και τον τύπο των επιχειρήσεων των ερωτηθέντων επιχειρήσεων, το επίπεδο συνειδητοποίησης των κινδύνων στον κυβερνοχώρο σε σχέση με την επιχείρησή τους, τη διαθεσιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και την κατανόηση των προϊόντων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Θα ρίξει επίσης φως στην εμπειρία και τις αντιλήψεις των MμΕ σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένου του εάν έχουν σκεφτεί να αγοράσουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τους παράγοντες που επηρέασαν την απόφασή τους να αγοράσουν (ή όχι) την συγκεκριμένη κάλυψη και τα πιθανά εμπόδια στην πρόσβαση.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και οι MμΕ καλούνται να λάβουν μέρος έως τις 20 Μαρτίου 2024.

Πηγή: cybernews.gr

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»