Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

EIOPA: Οι κίνδυνοι μακροοικονομικού περιβάλλοντος παραμένουν η Νο.1 ανησυχία για τους ασφαλιστές

Δημοσίευση: 16/05/2023
EIOPA, risks assesment

Η ανάλυση του Πίνακα Ελέγχου Κινδύνων τον οποίο δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δείχνει ότι η έκθεση των ασφαλιστών σε μακροοικονομικούς κινδύνους και κινδύνους αγοράς αποτελούν σήμερα το κύριο μέλημα για τον ασφαλιστικό κλάδο, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες κινδύνων βρίσκονται σε μεσαία επίπεδα.

Ο πίνακας βασίζεται σε δεδομένα Solvency II του 4ου τριμήνου του 2022 και η ανάλυσή του παρουσιάζει χρήσιμες πληροφορίες και προβλέψεις για τον ασφαλιστικό κλάδο το 2023.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθούν να είναι οι πιο σημαντικοί για τον ασφαλιστικό κλάδο. Η προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε περαιτέρω στο 0,53%, η ανεργία παραμένει χαμηλή και οι προβλεπόμενες τιμές καταναλωτή βρίσκονται σε υψηλότερη κλίμακα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Τα δημοσιονομικά ισοζύγια έχουν επιδεινωθεί. Το χάσμα πιστώσεων προς ΑΕΠ αυξήθηκε ελαφρώς και οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να ασκούν αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Οι κίνδυνοι αγοράς είναι υψηλοί εν μέσω αυξημένης αστάθειας στις αγορές ομολόγων και μετοχών. Ωστόσο, η σχετική έκθεση των ασφαλιστών σε ομόλογα, μετοχές και ακίνητα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.

Παράλληλα, οι κίνδυνοι ρευστότητας και χρηματοδότησης αυξήθηκαν. Οι διαθέσεις μετρητών και ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστών μειώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2022, ενώ τα ποσοστά ακυρώσεως έχουν αυξηθεί.

Οι κίνδυνοι κερδοφορίας και φερεγγυότητας παραμένουν σε μεσαίο επίπεδο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής ανέφεραν αύξηση του δείκτη SCR τους, ενώ το ίδιο μέτρο για τους ασφαλιστές ζημιών παρουσίασε ελαφρά μείωση. Η απόδοση τόσο των περιουσιακών στοιχείων όσο και των ασφαλίστρων αυξήθηκε.

Οι κίνδυνοι διασύνδεσης και ανισορροπίας βρίσκονται επίσης σε μεσαίο επίπεδο. Οι ασφαλιστές συνέχισαν να συνειδητοποιούν ζημίες από αγορά σε αγορά στις θέσεις τους σε παράγωγα αντιστάθμισης επιτοκίου, αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο. Η έκθεση του κλάδου σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει αυξηθεί.

Σημαντικό είναι επίσης να σημειωθεί πως τα spreads των CDS αυξήθηκαν για τα χρηματοοικονομικά μη εξασφαλισμένα ομόλογα το πρώτο τρίμηνο του 2023, μετά την πρόσφατη αναταραχή στον τραπεζικό τομέα, ενώ η διάμεση έκθεση των ασφαλιστών αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων είχε αυξηθεί το 4ο τρίμηνο του 2022

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το ESG παραμένουν σε μεσαίο επίπεδο. Η διάμεση έκθεση σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με το κλίμα αυξήθηκε ελαφρά στο 3,2 % του συνόλου του ενεργητικού. Το μερίδιο των επενδύσεων των ασφαλιστών σε πράσινα ομόλογα έναντι του συνόλου των εκκρεμών πράσινων ομολόγων μειώθηκε ελαφρά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ταυτόχρονα η ψηφιοποίηση και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο βρίσκονται σε μεσαίο επίπεδο. Η ουσιαστικότητα αυτών των κινδύνων για την ασφάλιση, όπως εκτιμάται από τις εποπτικές αρχές, παραμένει υψηλή.

Το αρνητικό κλίμα στον κυβερνοχώρο υποδηλώνει υψηλό εν μέσω σταθερής ανησυχίας το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Μπορείτε να μελετήσετε τον σχετικό πίνακα εδώ:

EIOPA: Οι κίνδυνοι μακροοικονομικού περιβάλλοντος παραμένουν η Νο.1 ανησυχία για τους ασφαλιστές

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»