Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

EIOPA: Αναθεώρηση της Οδηγίας IORP II ώστε να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της εποχής

Δημοσίευση: 29/09/2023
συντάξεις, EIOPA, IORP

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) υπέβαλε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τεχνικές συμβουλές της για την αναθεώρηση της Οδηγίας IORP II η οποία ρυθμίζει τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (IORP).

Η EIOPA παρέχει τις τεχνικές συμβουλές της με στόχο να διασφαλίσει ότι η αναθεωρημένη οδηγία μπορεί να αγκαλιάσει το μέλλον προστατεύοντας παράλληλα την κληρονομιά. Ειδικότερα, οι τεχνικές συμβουλές της ΕIOPA:

  • προτείνει αλλαγές για να διατηρηθεί σχετικό το κανονιστικό πλαίσιο για τα ταμεία IΟRP II, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη μετάβαση από τις συντάξεις καθορισμένων παροχών (DB) στις συντάξεις καθορισμένων εισφορών (DC) και σε σχέση με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Γίνονται ειδικές προτάσεις για τη διαφάνεια του κόστους και των τελών και την αντανάκλαση της βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις.
  • αναγνωρίζει την ανάγκη κατάλληλης ρύθμισης και εποπτείας των υφιστάμενων IORP II DB, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης παρακολούθησης των κινδύνων φερεγγυότητας και της χρηστής διαχείρισης των κινδύνων ρευστότητας, ιδίως υπό το φως των γεγονότων στο ΗΒ το 2022·
  • προτείνει τρόπους για την ενίσχυση των μέτρων αναλογικότητας του υφιστάμενου κανονισμού και την τοποθέτησή του σε νέα πρότυπα.

Η πρόεδρος της ΕIOPA, Petra Hielkema, δήλωσε: «Τα IΟRP διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή επαρκών συντάξεων στους πολίτες της ΕΕ και αποτελούν σημαντική πηγή κεφαλαίου για την ευρωπαϊκή οικονομία για τη χρηματοδότηση μιας, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης, ανάπτυξης. Ο τομέας των συντάξεων στην Ευρώπη βιώνει βαθιές αλλαγές. Πρέπει να αγκαλιάσουμε το μέλλον προστατεύοντας παράλληλα την κληρονομιά.

Όλο και περισσότερα IΟRP προσφέρουν DC προγράμματα και ένας αυξανόμενος αριθμός IΟRP πολλαπλών χορηγών δημιουργείται από εμπορικούς παρόχους υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, προκλήσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού, η διεύρυνση των συνταξιοδοτικών χασμάτων ειδικά για τις γυναίκες και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν άμεσα τις επαγγελματικές συντάξεις. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η Οδηγία IΟRP II να αναγνωρίζει και να αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές».

Δείτε εδώ την αναθεώρηση της οδηγίας IORP II.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»