Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Η EIOPA δημοσιεύει την ψηφιακή της στρατηγική για την επόμενη 3ετία

Δημοσίευση: 17/10/2023
EIOPA, ψηφιακή στρατηγική, ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) αποκαλύπτει την ψηφιακή στρατηγική της, καθορίζοντας περαιτέρω την προσέγγισή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως προσδιορίζεται στη συνολική στρατηγική 2023-2026.

Αυτή η γενική στρατηγική καθοδηγεί τις προτεραιότητες της EIOPA και καθορίζει τους τομείς εστίασης για τα επόμενα τρία χρόνια. Η στρατηγική παρέχει και ενσωματώνει την άποψη και την αποστολή της EIOPA σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης της ψηφιοποίησης των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τομέων, των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) και της ίδιας της EIΟPA.

Στο πλαίσιο του στόχου της προώθησης της προστασίας των καταναλωτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ΕIOPA προσδιόρισε τρεις βασικές μακροπρόθεσμες προτεραιότητες:

  • διασφάλιση της ευθυγράμμισης της καινοτομίας με τα βέλτιστα συμφέροντα των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή δεοντολογία και την οικονομική ένταξη
  • ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου όλων των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς
  • ενίσχυση των εποπτικών ικανοτήτων της EIOPA και των NCAs με τη διατήρηση του προτύπου αποτελεσματικής και προληπτικής εποπτείας και συμπεριφοράς, καθώς και ανταπόκριση και χρήση της τεχνολογικής καινοτομίας.

Κατά την εφαρμογή της στρατηγικής, η EΙOPA θα εξετάσει πρώτα το βέλτιστο συμφέρον των καταναλωτών, υιοθετώντας μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση. Η ΕIOPA στοχεύει επίσης να είναι ευέλικτη ώστε να συμβαδίζει με την καινοτομία, χωρίς να διακυβεύεται η αποστολή της.

Ο ρόλος της ΕIOPA θα ποικίλλει από την παρακολούθηση των εξελίξεων, τη διευκόλυνση και την προώθηση της καινοτομίας, τη συμβολή στην ψηφιοποίηση των NCAs και την εφαρμογή του δικού της ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»