Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Valdis Dombrovskis: Στις καταναλώτριες και τους καταναλωτές στην Ευρώπη δεν προσφέρονται ακόμη οι καλύτεροι δυνατοί όροι όσον αφορά τις επενδυτικές τους επιλογές | Αλλάζει το επενδυτικό πλαίσιο

Δημοσίευση: 26/05/2023
επενδυτικές επιλογές, Ενωση Κεφαλαιαγορών, τροποποιήσεις

Η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για τις λιανικές επενδύσεις, η οποία θέτει τα συμφέροντα των καταναλωτών και των καταναλωτριών στο επίκεντρο των λιανικών επενδύσεων. Στόχος είναι να ενδυναμωθούν οι ιδιώτες επενδυτές (δηλαδή οι μη επαγγελματίες «καταναλωτές» επενδυτές) να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, διασφαλίζοντας ότι αντιμετωπίζονται δίκαια και ότι τους προσφέρεται επαρκής προστασία. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση των ιδιωτών επενδυτών ώστε να επενδύουν με ασφάλεια στο μέλλον τους και να αξιοποιούν πλήρως την Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ.

Ένας από τους τρεις βασικούς στόχους της Επιτροπής στο σχέδιο δράσης του 2020 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών ήταν η εδραίωση της ΕΕ ως ακόμη πιο ασφαλούς τόπου για ιδιωτικές επενδύσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η σημερινή δέσμη μέτρων αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου αυτού και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, η οποία είναι παραδοσιακά χαμηλότερη από ό,τι σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που τα ποσοστά αποταμίευσης των Ευρωπαίων είναι πολύ υψηλά.  Η τόνωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών αποτελεί επίσης βασικό μέσο για τη διοχέτευση ιδιωτικής χρηματοδότησης στην οικονομία μας και για τη χρηματοδότηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Η σημερινή δέσμη μέτρων έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και αφορά το σύνολο της επενδυτικής διαδρομής του καταναλωτή. Αποτελείται από μια τροποποιητική οδηγία, η οποία αναθεωρεί τους ισχύοντες κανόνες που ορίζονται στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), την οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), την οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΔΟΕΕ) και την οδηγία σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), καθώς και έναν τροποποιητικό κανονισμό, ο οποίος αναθεωρεί τον κανονισμό για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP).

Ο κ. Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στη Υπηρεσία των Ανθρώπων, δηλώνει σχετικά: “Στις καταναλώτριες και τους καταναλωτές στην Ευρώπη δεν προσφέρονται ακόμη οι καλύτεροι δυνατοί όροι όσον αφορά τις επενδυτικές τους επιλογές. Το γεγονός αυτό έχει σημασία εάν θέλουμε να τονώσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση της ευρύτερης οικονομίας της ΕΕ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα ανυψώνουμε τον πήχη όσον αφορά την παροχή αμερόληπτων και εύκολα κατανοητών συμβουλών από εμπειρογνώμονες στον τομέα των επενδυτικών προϊόντων, ώστε οι ιδιώτες επενδυτές να αποκομίζουν την καλύτερη δυνατή απόδοση από τα χρήματά τους. Η αύξηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης θα ενθαρρύνει το κοινό να επενδύει περισσότερο στις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης· παρέχοντας προστασία και δίκαιη μεταχείριση στους καταναλωτές και τις καταναλώτριες. Θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των λιανικών επενδύσεων στην Ευρώπη, στοιχείο που αποτελεί βασικό στόχο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών”.

Διαβάστε ολόκληρο το τροποποιητικό πλαίσιο, εδώ: ec.europa.eu

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

ΕΚΤΑΚΤΟ: Η ΕΚΠΟΙΖΩ προχώρησε σε ανακοίνωση για τις υπέρογκες αυξήσεις στα ασφαλιστήρια ΥΓΕΙΑΣ. Δείτε τί αναφέρει.

Στην Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. το τελευταίο οκτάμηνο οι καταγγελίες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλίστρων

Εκτακτο: Η Howden εξαγοράζει την Globassure

Η Howden, ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων στην Ελλάδα, συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξη των εργασιών της, επενδύοντας σε

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»