Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

Ο Chubb αναφέρει αύξηση των καθαρών εσόδων του πρώτου τριμήνου του 24ου έτους και 86% της P&C CoR

Δημοσίευση: 25/04/2024

Η παγκόσμια ασφαλιστική εταιρεία Chubb ανέφερε αύξηση καθαρού εισοδήματος κατά 13,3% στα 2,14 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2024, υποστηριζόμενη από τις ισχυρότερες επιδόσεις τόσο στις επιχειρήσεις ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων (P&C) όσο και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ζωής της περιόδου.

ΤσουμπΕκτός από την άνοδο των καθαρών εσόδων, η Chubb ανέφερε βασικά λειτουργικά έσοδα 2,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 20,3% σε σχέση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο ασφαλιστής εξηγεί ότι τόσο τα καθαρά έσοδα όσο και τα βασικά λειτουργικά έσοδα επηρεάστηκαν μέτρια από ένα πρόσθετο αναβαλλόμενο φορολογικό όφελος ύψους 55 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον φορολογικό νόμο των Βερμούδων που θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023, εν μέρει αντισταθμίζεται από συνεισφορά στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Chubb ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα ενοποιημένα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 14,1% στα 12,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην P&C, τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν 12,4% στα 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια και στην παγκόσμια P&C, που δεν περιλαμβάνει τη γεωργία, τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν περισσότερο από 13% στα 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα έσοδα από την αναδοχή της P&C ήταν 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 15,4%, με συνδυασμένη αναλογία 86%.

 

Οι συνολικές ζημίες από καταστροφές P&C πριν και μετά από φόρους, καθαρές από αντασφάλιση και συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων αποκατάστασης, ήταν 435 εκατομμύρια δολάρια και 347 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 458 εκατομμύρια δολάρια και 382 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ο Chubb υπογραμμίζει επίσης τη συνολική ευνοϊκή ανάπτυξη της προηγούμενης περιόδου προ φόρων και μετά φόρων ύψους 207 εκατομμυρίων δολαρίων και 168 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 196 εκατομμύρια δολάρια και 149 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, πέρυσι.

Στον παγκόσμιο τομέα αντασφάλισης της εταιρείας, τα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 29,7% στα 359 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας κυρίως τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των επιχειρήσεων που εκτίθενται σε καταστροφές ακινήτων.

Εν τω μεταξύ, τα καθαρά ασφάλιστρα ασφάλισης ζωής ήταν 1,63 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 26,3%. Τα έσοδα του κλάδου ήταν 268 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 9,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ενώ τα καθαρά ασφάλιστρα ασφάλισης ζωής και οι εισπραχθέντες καταθέσεις ήταν 2,23 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 39,4%.

Το πρώτο τρίμηνο του 2024, τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις προ φόρων ήταν 1,39 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 25,7%, και τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα από επενδύσεις ήταν 1,48 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 23,5%.

Ο Evan G. Greenberg, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Chubb, σχολίασε: «Ξεκινήσαμε τη χρονιά με ένα απλά εξαιρετικό τρίμηνο. Τα βασικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν διψήφια, λόγω της αύξησης των εσόδων από αναδοχές P&C πάνω από 15% με δημοσιευμένο συνδυασμένο δείκτη 86%, τα έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν περισσότερο από 23% και τα έσοδα από ασφάλειες ζωής σχεδόν 10%. Δημιουργήσαμε διψήφια αύξηση εσόδων premium από όλο τον κόσμο με ισχυρά αποτελέσματα στις εμπορικές και καταναλωτικές μας επιχειρήσεις P&C και Asia life.

«Τα βασικά λειτουργικά έσοδα και το EPS αυξήθηκαν πάνω από 20%, στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια και σχεδόν 23%, στα 5,41 δολάρια, αντίστοιχα. Τα κέρδη ωφελήθηκαν μέτρια από δύο εφάπαξ στοιχεία που αντισταθμίζουν εν μέρει το ένα το άλλο. Προσαρμόζοντας αυτά, τα βασικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν πάνω από 18,5%, με το λειτουργικό EPS να αυξάνεται σχεδόν κατά 21% στα 5,33 $. Οι πηγές κερδών μας ήταν καλά ισορροπημένες και διαρκούς ποιότητας: έσοδα από αναδοχές P&C ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω της ισχυρής αύξησης των ασφαλίστρων και των μεγάλων περιθωρίων αναδοχής. προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα από επενδύσεις σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων· και έσοδα από το τμήμα ζωής 268 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Τα συνολικά καθαρά ασφάλιστρα της εταιρείας αυξήθηκαν πάνω από 14% το τρίμηνο, με το συνολικό P&C να αυξάνεται κατά 12,5% και τις Ασφάλειες Ζωής πάνω από 26%. Τα παγκόσμια ασφάλιστρα P&C, που δεν περιλαμβάνουν τη Γεωργία, αυξήθηκαν 13,3%, με τις εμπορικές γραμμές να αυξάνονται πάνω από 11% και τις γραμμές καταναλωτών να αυξάνονται κατά 19,3%. Τα ασφάλιστρα στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν πάνω από 10%, ενώ στη διεθνή επιχείρηση λιανικής P&C, τα ασφάλιστρα στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Ήπειρο της Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 34,7%, 17,5% και 12,3% αντίστοιχα. Τα ασφάλιστρα και οι καταθέσεις Ασφαλίσεων Ζωής αυξήθηκαν πάνω από 39%, λόγω των δραστηριοτήτων μας στην Ασία.

«Η ανάπτυξη της Βόρειας Αμερικής συνίστατο σε 12,3% στην προσωπική ασφάλιση, ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την επιχείρησή μας στις Υπηρεσίες Προσωπικού Κινδύνου Chubb, και αύξηση περίπου 9,5% στις εμπορικές, με τις σειρές P&C να αυξάνονται κατά 13% και τις χρηματοοικονομικές γραμμές με πτώση περίπου 7,5%. Το ρεκόρ νέων εργασιών άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η ισχυρή διατήρηση του αριθμού ανανέωσης πολιτικής κατά 84,7% προσθέτουν στα εξαιρετικά αποτελέσματα του τμήματός μας στη Βόρεια Αμερική και μιλούν για τον ευνοϊκό τόνο της αγοράς και τις λειτουργικές μας δυνατότητες.

«Το περιβάλλον αναδοχής P&C στη Βόρεια Αμερική είναι συνολικά αρκετά ευνοϊκό, εκτός από τις οικονομικές γραμμές, με τις τιμές να υπερβαίνουν το κόστος ζημιών, το οποίο παρέμεινε σταθερό. Από τη μεγάλη μας επιχείρηση στη μεσαία αγορά έως τις μικρές εμπορικές έως τις προσωπικές γραμμές, και με γνώμονα τόσο την ιδιοκτησία όσο και από θύματα, είδαμε τις καλύτερες τιμές και συνολικά τιμές που έχουμε δει τα τελευταία τέσσερα έως πέντε τρίμηνα. Ήταν επίσης ένα από τα καλύτερα τρίμηνα για μεγάλα ποσοστά ατυχημάτων και τιμολόγηση.

«Στο τμήμα μας στο εξωτερικό γενικό τμήμα, τόσο οι καταναλωτικές όσο και οι εμπορικές μας επιχειρήσεις είχαν καλή απόδοση κατά το τρίμηνο. Η Ασία ξεχώρισε, με τα ασφάλιστρα καταναλωτή να αυξάνονται κατά 46% και τα εμπορικά ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 23%, υποστηριζόμενα από τον αντίκτυπο της ενοποίησης της Huatai στην Κίνα. Οι τιμές λιανικών εμπορικών γραμμών P&C στις διεθνείς δραστηριότητές μας ήταν ευνοϊκές και το χαρτοφυλάκιό μας έχει καλές τιμές.

«Συνολικά, ξεκινήσαμε πολύ δυνατά τη χρονιά. Κοιτάζοντας το μέλλον, είμαστε σίγουροι για την ικανότητά μας να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα λειτουργικά κέρδη με γρήγορο ρυθμό μέσω της αύξησης των εσόδων της P&C και των περιθωρίων αναδοχής, του εισοδήματος από επενδύσεις και του εισοδήματος ζωής».

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»