Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Έναρξη επιθετικών πλάνων, εξαγορών και συγχωνεύσεων για την αξιοποιήση των ευκαιριών της αγοράς

Δημοσίευση: 16/09/2021
Έναρξη επιθετικών πλάνων, εξαγορών και συγχωνεύσεων για την αξιοποιήση των ευκαιριών της αγοράς

Η εμπιστοσύνη των CEOs παγκοσμίως επιστρέφει στα προ της πανδημίας επίπεδα σύμφωνα με την έρευνα “CEO Outlook” της KPMG

— 8 στα 10 παγκόσμια στελέχη αναφέρουν ότι είναι έτοιμα να κάνουν κάποια εξαγορά τα επόμενα 3 χρόνια
— Τα ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων πιστεύουν ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να παρέχουν κίνητρα για να επιτευχθούν οι στόχοι μηδενικού ισοζυγίου
— 3 στους 4 CEOs πιστεύουν ότι η πίεση στα δημοσιονομικά στη διάρκεια της πανδημίας έχει εντείνει την ανάγκη για πολύπλευρη συνεργασία στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα

Οι CEOs των μεγαλύτερων επιχειρήσεων παγκοσμίως εκφράζουν αυξανόμενη αισιοδοξία σχετικά με την προοπτική των δικών τους επιχειρήσεων, και παρά τη Μετάλλαξη Δ που επιβραδύνει την «επιστροφή στην κανονικότητα», η εμπιστοσύνη τους στην παγκόσμια οικονομία έχει επιστρέψει σε επίπεδα που έχουμε να δούμε από την αρχή της πανδημίας. Σύμφωνα με την έρευνα “KPMG 2021 CEO Outlook”, στο πλαίσιο της οποίας ερωτήθηκαν περισσότεροι από 1 300 CEOs παγκοσμίως σχετικά με τις στρατηγικές και τις προοπτικές τους σε τριετή ορίζοντα, το 60% των ηγετών εκφράζουν εμπιστοσύνη σχετικά με την προοπτική ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα 3 χρόνια (καταγράφοντας άνοδο από το 42% στην έρευνα CEO Outlook Pulse τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο).

Η προοπτική μιας ισχυρότερης παγκόσμιας οικονομίας οδηγεί τους CEOs σε επενδύσεις για την επέκταση και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό τους, με 69% των ανώτερων στελεχών να προσδιορίζουν μη οργανικές μεθόδους (π.χ. κοινοπραξίες, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες), ως την κύρια στρατηγική της επιχείρησής τους για την ανάπτυξη. Η πλειοψηφία (87%) των ηγετικών στελεχών παγκοσμίως δήλωσαν ότι αναζητούν εξαγορές τα επόμενα 3 χρόνια, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, 30% των CEOs σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους σε μέτρα και προγράμματα βιωσιμότητας τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο Bill Thomas, Global Chairman & CEO, KPMG αναφέρει σχετικά «Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την πανδημία, οι CEOs εκφράζουν αυξανόμενη εμπιστοσύνη ότι η παγκόσμια οικονομία θα επανέλθει δριμύτερη. Η εμπιστοσύνη αυτή έχει οδηγήσει την ηγεσία των επιχειρήσεων να υιοθετεί μια επιθετική προσέγγιση ως προς την ανάπτυξη. Ενώ οι μη οργανικές στρατηγικές ανάπτυξης αποτελούν προτεραιότητα, οι CEOs αναζητούν επίσης τρόπους οργανικής επέκτασης, ενώ συνεχίζουν να εξετάζουν το μέλλον της εργασίας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι μπορούν να προσελκύσουν το πλέον ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό.

Εάν έχει βγει κάτι θετικό από τους τελευταίους 18 μήνες, αυτό είναι ότι οι CEOs ολοένα και περισσότερο θέτουν τους παράγοντες Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG) στην καρδιά των στρατηγικών τους για ανάκαμψη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το περιρρέον κλίμα και οι κοινωνικές κρίσεις έχουν καταστήσει σαφή την ανάγκη αλλαγής των μεθόδων μας και την ανάγκη συνεργασίας. Είμαι αισιόδοξος σχετικά με το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, επειδή τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να γίνουν οι μοχλοί για τη θετική αλλαγή, υποστηρίζοντας μέτρα που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς και κοινωνικές προκλήσεις – από το φύλο και τη φυλή, ως την ισότητα και την κοινωνική κινητικότητα».

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ:

Μηδενικό ισοζύγιο με κρατική υποστήριξη

Μεταξύ των πολλαπλών κοινωνικοοικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, τα ενδιαφερόμενα μέρη ασκούν τεράστιες πιέσεις στις επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, πάνω από το ένα τέταρτο (27%) των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων ανησυχούν ότι η αποτυχία της εκπλήρωσης των προσδοκιών γύρω από την κλιματική αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα οι δημόσιες αγορές να μην επενδύουν στις επιχειρήσεις τους. Πάνω από τους μισούς (58%) CEOs ανέφεραν ότι δέχονται αυξημένες απαιτήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και πελάτες) για περισσότερη αναφορά σε θέματα ESG.

Τρία στα τέσσερα στελέχη των εταιρειών παγκοσμίως (77%), πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθούν κρατικά κίνητρα, εφόσον ζητηθεί από όλες τις επιχειρήσεις να επιτύχουν καθαρό μηδενικό στόχο. Επιπλέον, τα τρία τέταρτα (75%) των CEOs παγκοσμίως έχουν προσδιορίσει το συνέδριο COP26 ως μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για την ανάδειξη του επείγοντος της ατζέντας για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο εταιρικός σκοπός, οι αρχές της εταιρείας και η επίδρασή της στην κοινότητα αλλά και στον πλανήτη, ωθεί το 74% των CEOs σε δράσεις για την ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών τους (πελάτες, εργαζόμενοι, επενδυτές και κοινότητες). Σημειώθηκε επίσης αύξηση 10% από τις αρχές του 2020 στον αριθμό των CEOs που αναφέρουν ότι ο κύριος σκοπός τους είναι να ενσωματώσουν τον σκοπό στις αποφάσεις που λαμβάνουν για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη τους (64%). Περισσότεροι από 8 στους 10 (86%) παγκόσμιοι ηγέτες δηλώνουν ότι ο εταιρικός σκοπός τους θα διαμορφώσει την κατανομή των κεφαλαίων και τις στρατηγικές μη οργανικής ανάπτυξης.

Μετατοπίζοντας την εστίαση προς λειτουργικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους

Όταν εξετάζουν τους κινδύνους για την ανάπτυξη σε ορίζοντα τριετίας, τα ανώτερα στελέχη προσδιορίζουν τρεις περιοχές που τις θεωρούν ως τους κορυφαίους κινδύνους: εφοδιαστική αλυσίδα, κυβερνοασφάλεια και κλιματική αλλαγή. Σε ποσοστό 56%, οι CEOs παγκοσμίως αναφέρουν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησής τους δέχεται αυξημένη πίεση στη διάρκεια της πανδημίας.

Πίνακας 1: Μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανάπτυξη τα επόμενα 3 χρόνια

 

2021 CEO Outlook (Ιούλ/Αυγ 2021)2020 CEO Outlook Pulse (Ιούλ/Αυγ 2020)
Κίνδυνος για την ανάπτυξηΚατάταξηΚίνδυνος για την ανάπτυξηΚατάταξη
Κίνδυνος κυβερνοασφάλειας1.Κίνδυνος ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού1.
Περιβαλλοντικός κίνδυνος/Κίνδυνος κλιματικής αλλαγής1.Εφοδιαστική αλυσίδα2.
Κίνδυνος εφοδιαστικής αλυσίδας1.Επιστροφή στον εδαφισμό3.
Κίνδυνος αναδυόμενης/ανατρεπτικής τεχνολογίας2.Περιβαλλοντικός κίνδυνος/Κίνδυνος κλιματικής αλλαγής4.
Κανονιστικός κίνδυνος2.Κίνδυνος κυβερνοασφάλειας5.
Λειτουργικός κίνδυνος2.Κίνδυνος αναδυόμενης/ανατρεπτικής τεχνολογίας6.

 

Αλλαγή άποψης για το μέλλον της εργασίας

Πλέον οι CEOs αναφέρουν σε ποσοστό μόλις 21% ότι σχεδιάζουν να μειώσουν, ή έχουν ήδη μειώσει το φυσικό αποτύπωμα της επιχείρησής τους, μια θεαματική αλλαγή από τον Αύγουστο του 2020, με το πρώτο κύμα της πανδημίας στην κορύφωση του, όπου το 69% των ηγετών παγκοσμίως ανέφεραν ότι σχεδίαζαν να μειώσουν τον χώρο τους.

Οι CEOs εστιάζουν αντιθέτως στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο εργατικό δυναμικό τους με το 51% (σημειώνοντας άνοδο από το 14% στην έρευνα CEO Outlook Pulse τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο) να ψάχνει να επενδύσει σε κοινόχρηστους χώρους γραφείων. Επιπλέον, το 37% των στελεχών έχουν εφαρμόσει ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας για το προσωπικό τους, όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως 2 με 3 ημέρες την εβδομάδα.

Οι πρωτοφανείς διεθνείς φορολογικές μεταρρυθμίσεις σημαντικό σημείο εστίασης για τους CEOs

Οι 3 στους 4 CEOs (75%) πιστεύουν ότι η πίεση στα δημόσια οικονομικά από την ανταπόκριση στην πανδημία έχει εντείνει την ανάγκη για πολύπλευρη συνεργασία στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα. Ταυτόχρονα, 77% των ανώτερων στελεχών συμφωνούν ότι το προτεινόμενο παγκόσμιο σύστημα ελάχιστου φόρου αποτελεί «σημαντικό προβληματισμό» για τους στόχους ανάπτυξης της εταιρείας τους.

Στο μεταξύ, ανησυχούν περισσότερο για τους ρυθμιστικούς και φορολογικούς κινδύνους από ότι πριν από την πανδημία (πίνακας 1 παραπάνω).

Σύμφωνα με την έρευνα, το 74% των CEOs αναγνωρίζει την ισχυρή σύνδεση μεταξύ της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιχείρησή τους και του τρόπου με τον οποίο η φορολογική τους προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της επιχείρησης. Καθώς οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να ανακάμψουν και να επανέλθουν καλύτερες, η πλειοψηφία (69%) των CEOs νιώθει αυξανόμενη πίεση για δημόσια αναφορά των φορολογικών εισφορών τους ως μέρος των ευρύτερων δεσμεύσεών τους για το ESG.

Ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα ανέφερε σχετικά «Είναι πολύ θετικό και αξιοσημείωτο το ότι η εμπιστοσύνη των CEOs για ένα καλύτερο αύριο επιστρέφει στα προ της πανδημίας επίπεδα, παρουσιάζοντας μια αυξανόμενη αισιοδοξία για το μέλλον των επιχειρήσεών τους. Η αισιοδοξία αυτή δικαίως οδηγεί τους ηγέτες της αγοράς σε κινήσεις στρατηγικής ανάπτυξης που βασίζονται σε μέτρα και προγράμματα βιωσιμότητας, επενδύοντας πάντα στο ανθρώπινο δυναμικό. Την ίδια στιγμή, είναι επιτακτική πλέον ανάγκη για όλους μας να στρέψουμε την προσοχή μας σε πρακτικές που προάγουν τους παράγοντες της Κοινωνίας, του Περιβάλλοντος και της Διακυβέρνησης για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεών, οι οποίες καλούνται περισσότερο από ποτέ να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.»

Τα πλήρη ευρήματα της έρευνας KPMG CEO Outlook θα συμπεριλάβουν ποιοτικές συνεντεύξεις με τους CEOs των εταιρειών: Edward Jones, Greater Toronto Airports Authority, Mitsubishi UFJ Financial Group και Snowflake.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Έρευνα επισκεφθείτε το kpmg.com/CEOoutlook .

Μπορείτε να ακολουθήσετε την @KPMG Greece στο LinkedIn για ενημερώσεις και τη συζήτηση σχετικά με το #CEOoutlook.

Μείνετε συντονισμένοι καθώς σύντομα θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της ελληνικής έρευνας “CEO Outlook”, η οποία αντικατοπτρίζει τις απόψεις και τους προβληματισμούς 50 Ελλήνων CEOs.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα CEO Outlook της KPMG, παρέχει τις σε βάθος εκτιμήσεις χιλιάδων στελεχών διεθνώς για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας την επόμενη τριετία.

Κατά την έρευνα KPMG 2021 CEO Outlook ερωτήθηκαν 1 325 CEOs από εταιρείες με την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο προκειμένου να παρέχουν τις εκτιμήσεις τους για το οικονομικό και επιχειρηματικό τοπίο τα επόμενα 3 χρόνια, καθώς και τον αντίκτυπο που θα έχει η συνεχιζόμενη πανδημία του COVID-19 στο μέλλον της επιχείρησής τους. Όλοι οι ερωτηθέντες έχουν έσοδα πάνω από 500 εκ. δολάρια ΗΠΑ, και το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν έχουν ετήσια έσοδα πάνω από 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29 Ιουνίου – 6 Αυγούστου 2021 και περιλαμβάνει ηγέτες από 11 βασικές αγορές (Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία Ισπανία, ΗΒ και ΗΠΑ) και 11 βασικούς κλάδους (διαχείριση περιουσίας, αυτοκινητοβιομηχανία, τραπεζική    λιανική, ενέργεια, υποδομές, ασφάλειες, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα ορισμένων μεγεθών ενδέχεται να μην ισούται με 100 τοις εκατό λόγω στρογγυλοποίησης.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»