Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής: Ποιο το κυρίαρχο κανάλι διανομής στην Ελλάδα;

Δημοσίευση: 19/10/2022

Νέα έρευνα αναφορικά με τα μεγέθη της ασφάλισης σκαφών αναψυχής για το 2021 δημοσίευσε η ΕΑΕΕ. 

Όπως αναφέρει η μελέτη, κατά τη διάρκεια του 2021 εκδόθηκαν 11.615 συμβόλαια, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 20.766 αυτόνομα συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2022.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων έφτασε τα 2,31 δισ. €. Η συνολική ασφαλισμένη αξία των επαγγελματικών σκαφών με πλήρωμα έφτασε τα 791,7 εκατ. €, ενώ η συνολική ασφαλισμένη αξία των επαγγελματικών σκαφών χωρίς πλήρωμα διαμορφώνεται στα 248,3 εκατ. €.

Κανάλια διαμεσολάβησης

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (63,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (22,6% αντίστοιχα).

Ζημιές – Αποζημιώσεις 

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2021 δηλώθηκαν 433 ζημιές εντός του 2021. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 0,9 εκατ. € εντός του 2021, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2021 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 3,2 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2021). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής: Ποιο το κυρίαρχο κανάλι διανομής στην Ελλάδα;

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής: Ποιο το κυρίαρχο κανάλι διανομής στην Ελλάδα;

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»