Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ασφάλιση Cyber: δικλείδα ασφαλείας για κάθε επιχείρηση

Δημοσίευση: 21/03/2023
Ασφάλιση Cyber, Ergo Hellas

Σε μία εποχή όπου όλα τα δεδομένα μίας επιχείρησης είναι ψηφιοποιημένα, είναι πολύ πιθανό οι εν λόγω εταιρείες να πέσουν θύματα κυβερνοεπιθέσεων. Μία τέτοια νέα πραγματικότητα, απαιτεί και νέα ασφαλιστικά προϊόντα.

Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε, η ψηφιοποίηση κατέχει σημαντική θέση στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης που πραγματοποιούν με γνώμονα την αυτοματοποίηση των υπηρεσιών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικούς πόρους σε ψηφιακές τεχνολογίες καθώς η ψηφιακή συνδεσιμότητα με τους πελάτες αλλά και η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξή τους.

Οι παραβιάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων επιχειρήσεων και η διαρροή επιχειρηματικών και προσωπικών δεδομένων, αποτελούν, όμως, συχνό φαινόμενο. Η εξάρτηση των επιχειρήσεων από τις ψηφιακές τεχνολογίες έχει οδηγήσει σε αυξανόμενους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους και σε ανάλογη αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων.

Η ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, οι αλλαγές στα πρότυπα πώλησης αγαθών και υπηρεσιών και η ανάπτυξη των τεχνολογιών διασύνδεσης και του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει δημιουργήσει νέους αναδυόμενους κινδύνους και ευκαιρίες για στοχευμένες ηλεκτρονικές επιθέσεις με τη χρήση προηγμένων μεθόδων. Οι επιχειρήσεις, τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρές, χρειάζεται, όσο ποτέ άλλοτε, να κατανοήσουν τον κίνδυνο που διατρέχουν και να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα τέτοιο περιστατικό στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς οι παραβιάσεις ασφαλείας και η διαρροή πληροφοριών μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες και διακινδύνευση της εταιρικής τους φήμης.

Η ασφάλιση Cyber αποτελεί μια καθολική λύση διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης ηλεκτρονικών συστημάτων και απώλειας δεδομένων και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προσπάθεια μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων να ενισχύσουν την ασφάλειά τους στον κυβερνοχώρο, προσφέροντας πολλαπλές υπηρεσίες, τόσο πριν όσο και μετά από ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης.

Η προστασία που παρέχει η ασφάλιση Cyber λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για την επιχείρηση και συνίσταται:

 • στη λήψη μέτρων πρόληψης, συνδράμοντας την επιχείρηση να αξιολογήσει την έκθεσή της στον κίνδυνο.
 • στην παροχή συνδρομής για την αντιμετώπιση του περιστατικού, βοηθώντας την επιχείρηση, μέσω εξειδικευμένων συμβούλων, να διαχειριστεί την κρίση που προκαλεί ένα τέτοιο περιστατικό, να μετριάσει τις επιπτώσεις του σε πελάτες και προμηθευτές, στη φήμη και στο εμπορικό σήμα της επιχείρησης.
 • στην κάλυψη της χρηματοοικονομικής ζημίας της επιχείρησης και την απώλεια κερδών μετά από διακοπή της επιχειρηματικής της λειτουργίας.
Ασφάλιση Cyber

Η ασφάλιση Cyber από την ERGO προσφέρει στην ασφαλισμένη επιχείρηση μια ευρεία γκάμα καλύψεων, αποτελώντας μία ολοκληρωμένη λύση για τη διασφάλιση των πληροφοριακών συστημάτων της και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελατολογίου της από διάφορους διαδικτυακούς κινδύνους. Πιο συγκεκριμένα, οι καλύψεις περιλαμβάνουν:

 • Κάλυψη εξόδων για την αντιμετώπιση συμβάντων και τη διαχείριση περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και προστασίας της φήμης του ασφαλισμένου.
 • Κάλυψη εξόδων για την αποκατάσταση των δεδομένων του ασφαλισμένου.
 • Αποζημίωση λύτρων μετά από εκβιασμό (εφόσον είναι νομικά επιτρεπτό), καθώς και κάλυψη για εύλογες δαπάνες σχετικές με την επίλυση ενός εκβιασμού.
 • Αποζημίωση κεφαλαίων τα οποία αφαιρέθηκαν παράνομα από τον ασφαλισμένο ως άμεσο αποτέλεσμα καλυπτόμενου συμβάντος στον κυβερνοχώρο.
 • Κάλυψη απώλειας ακαθάριστου κέρδους και αυξημένου κόστους εργασίας λόγω διακοπής της επιχειρηματικής λειτουργίας που προκλήθηκε από καλυπτόμενο συμβάν στον κυβερνοχώρο.
 • Κάλυψη ποσών από απαιτήσεις τρίτων για παραβίαση δεδομένων, η οποία σχετίζεται με εμπιστευτικές πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων του ασφαλισμένου) ή παραβίαση νόμων περί προστασίας δεδομένων.
 • Κάλυψη ποσών από απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας καλυπτόμενου συμβάντος στα υπολογιστικά συστήματα του ασφαλισμένου, το οποίο οδηγεί σε:
  • Ζημία, αλλοίωση, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση δεδομένων, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστικά συστήματα τρίτων.
  • Διακοπή ή υποβάθμιση υπηρεσιών υπολογιστικών συστημάτων τρίτων.
 • Καλύπτεται, επίσης, η ευθύνη των υπαλλήλων του ασφαλισμένου για πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο απασχόλησής τους (εκτός εάν οι εν λόγω πράξεις ή παραλείψεις οφείλονται σε δόλο).

Για αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να προστατεύονται από τις αυξανόμενες προκλήσεις που εμφανίζει το σύγχρονο τοπίο κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ας μην ξεχνάμε ότι η καλύτερη αντίδραση είναι η κατανόηση του κινδύνου και η έγκαιρη διαχείρισή του.

Αναδημοσίευση από: ERGO Blog

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»