Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Οι 3 Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές δημοσιεύουν τα κοινά κριτήρια για την ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών

Δημοσίευση: 27/10/2023
Εποπτικές Αρχές, EBA, EIOPA και ESMA

Οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές – η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (EBA, EIOPA και ESMA – ESA) – δημοσίευσαν την Τετάρτη τα κοινά τους κριτήρια για την ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών.

Η εποπτική ανεξαρτησία είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι οι δίκαιες, αποτελεσματικές και διαφανείς αποφάσεις λαμβάνονται από εποπτικές αρχές με τους κατάλληλους πόρους. Αυτές οι αρχές μπορούν με τη σειρά τους να παρέχουν αποτελεσματική και επαρκή προστασία στους πελάτες και τους καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα κριτήρια ανεξαρτησίας οργανώνονται γύρω από τέσσερις βασικές αρχές:

  • Λειτουργική ανεξαρτησία: έτσι οι επoπτικές αρχές λειτουργούν χωρίς καμία μορφή αθέμιτης επιρροής από τον εποπτευόμενο τομέα και την κυβέρνηση, διαθέτουν επαρκείς νομικές εξουσίες και λειτουργικούς πόρους.
  • Προσωπική ανεξαρτησία: με διαφανείς κανόνες για το διορισμό, την επιλογή και την απομάκρυνση των μελών του διοικητικού οργάνου της εποπτικής αρχής και υψηλά πρότυπα δεοντολογίας για τα μέλη του προσωπικού και του διοικητικού οργάνου της εποπτικής αρχής.
  • Οικονομική ανεξαρτησία: με επαρκείς οικονομικούς πόρους ώστε οι επoπτικές αρχές να εκπληρώσουν τις εντολές τους.
  • Λογοδοσία και διαφάνεια: έτσι οι επoπτικές αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο.

 

Δείτε εδώ την έκθεση

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»