Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Αναλλοίωτοι οι κίνδυνοι για τους Ευρωπαίους ασφαλιστές σύμφωνα με την EIOPA

Δημοσίευση: 02/02/2022
eiopa

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε χθες τον πίνακα ελέγχου κινδύνων βάσει των δεδομένων της Φερεγγυότητας ΙΙ για το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η έκθεση των ασφαλιστών σε μακροοικονομικούς κινδύνους παραμένει σε υψηλό επίπεδο, ενώ όλες οι άλλες κατηγορίες κινδύνου, όπως η ασφάλιση, καθώς και οι κίνδυνοι κερδοφορίας και φερεγγυότητας παραμένουν σε μεσαία επίπεδα.

Όσον αφορά τους μακροοικονομικούς κινδύνους, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω και τα επιτόκια ανταλλαγής 10 ετών αυξήθηκαν σε όλα τα κύρια νομίσματα. Τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να είναι αυξημένα. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές. Οι νομισματικές πολιτικές παραμένουν διευκολυντικές , αν και οι αγορές περιουσιακών στοιχείων συνεχίζονται με βραδύτερο ρυθμό και αναμένεται να επιβραδυνθούν περαιτέρω .

Μετά την αυξητική τάση των τελευταίων 18 μηνών, η φερεγγυότητα των ομίλων μειώθηκε, αλλά παρέμεινε πάνω από το επίπεδο του τέλους του έτους 2020. Ο δείκτης SCR για τις επιχειρήσεις αποκλειστικά του κλάδου ζωής βελτιώθηκε ελαφρώς. Οι δείκτες κερδοφορίας παρουσίασαν ελαφριά επιδείνωση, με αύξηση του net combined ratio για τις επιχειρήσεις εκτός του κλάδου ζωής.

Οι κίνδυνοι διασύνδεσης και ανισορροπίας παραμένουν σε μεσαίο επίπεδο. Η έκθεση των ασφαλιστικών ομίλων στις τράπεζες μειώθηκε, ενώ οι επενδύσεις σε ασφάλειες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκαν ελαφρώς. Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι παραμένουν σε μεσαίο επίπεδο, με την ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων για ασφάλειες ζωής να παρουσιάζει ελαφριά επιδείνωση.

Οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι (ESG) βρίσκονται σε μεσαίο επίπεδο. Ο δείκτης ζημιών από καταστροφές μειώθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αν και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει ακόμη τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο των ευρωπαϊκών πλημμυρών το καλοκαίρι του 2021.

Η ψηφιοποίηση και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο βρίσκονται σε μεσαίο επίπεδο. Η σημαντικότητα αυτών των κινδύνων για τους ασφαλιστές, όπως αξιολογούνται από τις εποπτικές αρχές, εξακολουθεί να περιέχεται. Η συχνότητα των συμβάντων στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν όλους τους τομείς δραστηριότητας, όπως μετριέται από τα διαθέσιμα δεδομένα, μειώθηκε από το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλή σε σύγκριση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Οι δείκτες αυτής της κατηγορίας κινδύνου είναι διερευνητικοί και θα αναπτυχθούν περαιτέρω καθώς θα διατίθενται νέα δεδομένα.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»