Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Accenture: Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραμένουν αισιόδοξοι παρά τις προκλήσεις, αλλά υστερούν σε τεχνολογικές επενδύσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Δημοσίευση: 18/01/2023
accenture

Ενώ το 65% των ευρωπαίων ηγετών επιχειρήσεων συμφωνεί ότι αντιμετωπίζει το πιο απαιτητικό περιβάλλον διαχρονικά, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (77%) είναι πεπεισμένο για την ικανότητα των οργανισμών τους να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους εν μέσω οικονομικής ύφεσης, σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture.

Συγκεκριμένα, βάσει της μελέτης «Accelerating Europes path to reinvention», το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος είναι η κορυφαία πρόκληση που επηρεάζει τα περιθώρια κέρδους για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως σημείωσε το 19% των ερωτηθέντων, με δεύτερη τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (14%).

Παρά τις προκλήσεις αυτές, το 81% των ευρωπαίων ηγετών επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τα μελλοντικά αναπτυξιακά τους πλάνα, έχοντας μάλιστα ήδη ξεπεράσει την πανδημία.

Η μελέτη ανακοινώθηκε στην ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός και αναλύει τα πιεστικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην Ευρώπη, τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους καθώς και τους τρόπους επανεφεύρεσής τους προκειμένου να προσαρμόζονται συνεχώς σε ένα ασταθές περιβάλλον, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους, επιταχύνοντας την ανάπτυξη και βελτιώνοντας την κερδοφορία τους.

«Η ανθεκτικότητα που επέδειξαν έως τώρα οι ηγέτες των επιχειρήσεων μπορεί να εξηγήσει την αυτοπεποίθησή τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των σημερινών αντίξοων συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής κρίσης που πλήττει ιδιαίτερα την Ευρώπη», δήλωσε ο JeanMarc Ollagnier, CEO της Accenture για την Ευρώπη. «Ωστόσο, αυτό που διακυβεύεται για τις ευρωπαϊκές εταιρείες είναι η ανταγωνιστικότητά τους μακροπρόθεσμα. Το ολοένα και πιο ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με το ρυθμό τεχνολογικής καινοτομίας και την ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης, απαιτεί από τις εταιρείες να ακολουθούν μια στρατηγική διαρκούς επανεφεύρεσης. Αυτή ακριβώς η Ολική Επανεφεύρεση των Επιχειρήσεων (Total Enterprise Reinvention) θα δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες τη δυνατότητα να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα».

Η Ευρώπη υστερεί στην ανάπτυξη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ παρουσιάζει έλλειμμα στις τεχνολογικές επενδύσεις

Η μελέτη, η οποία αναλύει τις οικονομικές επιδόσεις ~3.000 εταιρειών παγκοσμίως, διαπίστωσε ότι ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες σημειώνουν ισχυρή κερδοφορία, υστερούν στην αύξηση των εσόδων τους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία.

Για την καλύτερη κατανόηση της θέσης των ευρωπαϊκών εταιρειών, η μελέτη εξετάζει επίσης την απόδοσή τους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εταιρείες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία σε έξι τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα και λειτουργίες, πωλήσεις και πελάτες, ρευστότητα και κόστος, ταλέντο, τεχνολογία και βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, το ταλέντο και τη ρευστότητα και τη διαχείριση κόστους. Ωστόσο, υστερούν σημαντικά όσον αφορά την αύξηση των πωλήσεών τους και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση των εσόδων τους.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι επίσης λιγότερο πιθανό να καινοτομήσουν αξιοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες και να στραφούν σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην τεχνολογία σε σύγκριση με εταιρείες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας.

«Η ισχυρή κερδοφορία και το μοτίβο χαμηλότερων ρυθμών ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών υποδηλώνουν ότι είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν αξία από τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα παρά από την ανάπτυξη νέων», δήλωσε ο Michael Brueckner, Chief Strategy Officer της Accenture για την Ευρώπη. «Ενώ η βελτιστοποίηση του κόστους και η μεγιστοποίηση της τρέχουσας κερδοφορίας είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οφείλουν παράλληλα να δημιουργήσουν ρευστότητα για μελλοντικές επενδύσεις. Θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία σε επίπεδο βιωσιμότητας και ταλέντου, επιδιώκοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες ανάπτυξης με γνώμονα την τεχνολογία».

Πρωτοφανείς καταστάσεις απαιτούν διαφορετική προσέγγιση

Σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν οικοδομήσει εξαιρετική ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια, οφείλουν τώρα να επανεφευρεθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Η μελέτη προτείνει επίσης συγκεκριμένα στρατηγικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες για να ξεκινήσουν την επανεφεύρεσή τους, εστιάζοντας στα δυνατά τους σημεία σε επίπεδο βιωσιμότητας και ταλέντου και αντιμετωπίζοντας παράλληλα το έλλειμμα σε επίπεδο τεχνολογίας και αναγκών των πελατών τους. Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν:

  • Άμεση ανάπτυξη του ψηφιακού πυρήνα που θα επιτρέπει την επανεφεύρεση του επιχειρηματικού μοντέλου: Ακολουθήστε έναν συνεχή, χρονικά συμπιεσμένο και κλιμακούμενο μετασχηματισμό, που συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής αξιοποιώντας cloud, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών, καινοτομιών και λύσεων σε όλη την επιχείρηση. Αυτή είναι μια διαρκής προσπάθεια για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας επανεφεύρεσης, μέσω προγραμμάτων μετασχηματισμού που πρακτικά αυτοχρηματοδοτούνται μέσω της αξίας που δημιουργούν.

 

  • Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης: Ενεργοποιήστε όλα τα οικοσυστήματα για την επικέντρωση της Ευρώπης γύρω από τα θέματα μηδενικών εκπομπών ρύπων και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αλλά ως μακροπρόθεσμη λύση για τη μείωση των εκπομπών και του κόστους.

 

  • Ευθυγράμμιση με τις νέες ανάγκες των πελατών: Αξιοποιείστε ανθρώπινη και τεχνητή νοημοσύνη για να κατανοήσετε τους πελάτες και τα κίνητρά τους με ολιστικό και δυναμικό τρόπο. Δώστε απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους αντικαθιστώντας τις ‘one-size-fits-all’ προσεγγίσεις με πιο εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, εκτεταμένες συνεργασίες και αναθεωρήστε το ταλέντο, την τεχνολογία και τις διαδικασίες για να ενισχύσετε την αξία και την αφοσίωσή τους.

 

  • Η στρατηγική ταλέντου στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής: Τοποθετήστε τους εργαζομένους στο επίκεντρο της επανεφεύρεσης της επιχείρησης και ορίστε τους επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων ως καταλύτες αλλαγής. Αναπτύξτε ισχυρές συνδέσεις και συνεργασία σε ολόκληρη τη διοικητική ομάδα και ενώστε όλους τους εργαζομένους στο ταξίδι της επανεφεύρεσης, δημιουργώντας νέους τρόπους εργασίας. Αποκτήστε πρόσβαση και αναπτύξτε ταλέντα με καινοτόμους τρόπους, αξιοποιώντας τεχνολογία και δεδομένα που προσφέρουν μια βαθιά, λεπτομερή κατανόηση των αναγκών σε δεξιότητες τρέχουσας και επόμενης γενιάς. Αναπτύξτε μια κουλτούρα συμπερίληψης σε ολόκληρο τον οργανισμό, έτσι ώστε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως επιπέδου να συνεισφέρουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, έχοντας ισχυρή αίσθηση του ανήκειν και του σκοπού.

 

«Σήμερα, οι περισσότερες εταιρείες ανακαλύπτουν εκ νέου μέρη του οργανισμού τους», πρόσθεσε ο Ollagnier. «Αλλά για να επιτύχουν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο αυτήν τη στιγμή επαναπροσδιορίζεται, θα πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, από τα μοντέλα λειτουργίας τους μέχρι τους τρόπους εργασίας. Αυτές οι πρωτοφανείς καταστάσεις απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση από τις εταιρείες στην Ευρώπη, γεγονός το οποίο συνεπάγεται μια τολμηρή και οραματική προσέγγιση μετασχηματισμού. Είναι μια κομβική στιγμή για μια ισχυρότερη Ευρώπη».

Η μελέτη «Accelerating Europes path to reinvention» είναι διαθέσιμη και στο Accenture Foresight, μια νέα εφαρμογή thought leadership, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στη διεύθυνση http://www.accenture.com/foresight

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Έρχεται το Ioannina Insurance Conference!

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ασφαλιστικές εταιρείες, σχήματα διαμεσολάβησης και θεσμικοί φορείς δίνουν ραντεβού στα Ιωάννινα  την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024! Με ιδιαίτερη

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»