Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Η EIOPA εντείνει τις προσπάθειές της για βιώσιμη χρηματοδότηση!

Δημοσίευση: 09/07/2021
Η EIOPA εντείνει τις προσπάθειές της για βιώσιμη χρηματοδότηση!

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) εξέδωσε χθες τρεις δημοσιεύσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Το έργο ασχολείται με βασικά ζητήματα κινδύνου που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τον ασφαλιστικό τομέα και συνεχίζει να ενθαρρύνει τους ασφαλιστές να κινητοποιηθούν προκειμένου να μετριάσουν τον αντίκτυπο της στις δραστηριότητές τους αλλά και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή.

Τα στοιχεία της EIOPA υποστηρίζουν τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο χρηματοδότηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγαλύτερη προστασία από τους κινδύνους για το κλίμα και το περιβάλλον μέσω ασφαλιστικής κάλυψης και για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τους ασφαλιστές.

Ο πρώτος πιλοτικός πίνακας ελέγχου για το κενό ασφάλισης από τις φυσικές καταστροφές

Ο πρώτος πιλοτικός πίνακας ελέγχου της EIOPA απεικονίζει το κενό ασφάλισης για φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη. Ο πιλοτικός πίνακας ελέγχου συγκεντρώνει δεδομένα για οικονομικές και ασφαλισμένες απώλειες και ευπάθειες καθώς και τα επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 35% των συνολικών απωλειών που προκαλούνται από ακραίες καιρικές συνθήκες και γεγονότα που σχετίζονται με το κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ασφαλισμένα.

Ο πίνακας εργαλείων θα βοηθήσει στον εντοπισμό περιφερειών που κινδυνεύουν, τους παράγοντες που οδηγούν σε ένα κενό προστασίας από το κλίμα, καθώς και στον καθορισμό προληπτικών μέτρων προστασίας. Θα πρέπει να επιτρέπει η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι φυσικών καταστροφών σε μια στιγμή που οι απώλειες σε ακίνητα και επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Μεθοδολογικό έγγραφο για την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στην αναδοχή του κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου του τυποποιημένου τύπου Solvency II

Η EIOPA προτείνει μεθοδολογικά βήματα που υποστηρίζουν την ανάγκη τυποποίησης μιας προσέγγισης για επανεκτίμηση και, όπου απαιτείται, επαναβαθμονόμηση παραμέτρων για τη μονάδα κινδύνου φυσικής καταστροφής του τυποποιημένου τύπου Solvency II σε τακτική βάση. Η τακτική επανεκτίμηση ή επαναβαθμονόμηση θα ενσωματώνει νέες εκτιμήσεις όπως η χρήση μοντέλων, τα οποία εξετάζουν ρητά την αλλαγή του κλίματος, καθώς και τη δυνατότητα συμπερίληψης νέων χωρών.

Το έγγραφο προσδιορίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί η κατανόηση για τους αναδυόμενους κινδύνους, όπως η πυρκαγιά ή η ξηρασία. Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη ότι η συχνότητα και η σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών αναμένεται να αυξηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Αναφορά σχετικά με την ασφάλιση και την τιμολόγηση υπό το φως της κλιματικής αλλαγής

Η έκθεση διερευνά την ευκαιρία για τις ασφαλιστικές εταιρείες να συμβάλλουν ως διαχειριστές κινδύνων στην προσαρμογή και τον μετριασμό του κλίματος, υποστηρίζοντας την ασφάλεια του κινδύνου που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω της τιμολόγησης βάσει κινδύνου, των συμβατικών όρων και της στρατηγικής αναδοχής (re), οι ασφαλιστές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής μέτρων για την προσαρμογή και / ή τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η EIOPA στοχεύει να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των (ασφαλισμένων) ασφαλιστών να υιοθετήσουν μια μελλοντοστραφή προσέγγιση για την κάλυψη κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Ως το επόμενο βήμα, η EIOPA θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση της προληπτικής αντιμετώπισης ασφαλιστικών προϊόντων που βασίζονται στον κίνδυνο που σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η EIOPA θα διερευνήσει επίσης την ενσωμάτωση των απαιτήσεων προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στη διανομή των ασφαλίσεων και στις απαιτήσεις εποπτείας προϊόντων και διακυβέρνησης. Τέλος, η EIOPA θα εξετάσει το ενδεχόμενο διερεύνησης των δυνατοτήτων μακροπρόθεσμων συμβάσεων εκτός ζωής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

INTERLIFE

INTERLIFE: Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη για το 2023, τα οποία παρουσιάστηκαν κατα τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας, πραγματοποιήθηκε στις 14/06/24 η Τακτική Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στον πολυχώρο εκδηλώσεων

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»