Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Η EIOPA αναδεικνύει τους βασικούς κινδύνους χρηματοοικονομικής σταθερότητας στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τομέα

Δημοσίευση: 06/07/2021
Η EIOPA αναδεικνύει τους βασικούς κινδύνους χρηματοοικονομικής σταθερότητας στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τομέα Μειωμένη κατά 5,24% εμφανίζεται η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β' τρίμηνο του 2022, φτάνοντας τα 18,987 εκατ. ευρώ, έναντι των 20.036 εκατ. ευρώ του προηγούμενου τρίμηνου, καταγράφοντας μείωση της τάξης των 1.049 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε σήμερα την Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, η οποία εξετάζει τους βασικούς κινδύνους για τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τομέα.

Η EIOPA υπογραμμίζει ότι η κρίση της πανδημίας δεν έχει ακόμη τελειώσει και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα παρά την πρόοδο για τις εκστρατείες εμβολιασμού και τη μείωση των τάσεων στον αριθμό των νέων μολύνσεων. Ο αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία μειώθηκε με εκτεταμένα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις ενδέχεται να γίνουν ορατές μόνο όταν τα εισαχθέντα μέτρα θα καταργηθούν. Ειδικότερα, η αυξημένη ανεργία και οι υποβαθμίσεις των εταιρικών πιστώσεων θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στον ασφαλιστικό, όσο και στον συνταξιοδοτικό τομέα.

Ενώ η οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να υπόκειται σε υψηλούς κινδύνους, ορισμένα διδάγματα που έχουν αντληθεί έχουν ήδη αντικατοπτριστεί στην επισκόπηση της Solvency II, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον. Η συνεχιζόμενη κρίση όπως τονίζει η έκθεση είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για τις συντονισμένες προσεγγίσεις μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών.

Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί έμφαση σε νέους αναδυόμενους κινδύνους όπως ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο και το κλίμα. Οι ρυθμίσεις εξ αποστάσεως εργασίας στην πανδημία προκάλεσαν αυξημένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επαναλαμβάνοντας την αυξανόμενη σημασία των κινδύνων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση.

Οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και διακυβερνητικοί παράγοντες που διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τις επενδυτικές αποφάσεις των ασφαλιστών και των συνταξιοδοτικών ταμείων και επηρεάζουν την αναδοχή τους, παραμένουν ένα από τα κεντρικά σημεία για τον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό κλάδο. Στην ανάλυση σχετικά με τους κινδύνους μετάβασης από πλευράς περιουσιακών στοιχείων που δημοσιεύθηκαν στα τέλη του 2020, η EIOPA αντιμετωπίζει τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, επίσης από την άποψη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η κρίση έδειξε ότι με την εφαρμογή του Solvency II, ο ασφαλιστικός κλάδος ήταν γενικά καλά προετοιμασμένος. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη συνεχούς ανάλυσης όλων των κινδύνων. Από την άποψη αυτή, η EIOPA διεξάγει επί του παρόντος μια έρευνα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, η οποία αξιολογεί τον αντίκτυπο ενός δυσμενούς σεναρίου COVID-19 σε ένα περιβάλλον «χαμηλότερου για μεγαλύτερο» επιτόκιο τόσο στις κεφαλαιακές, όσο και στις θέσεις ρευστότητας των ασφαλιστών.

Η Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας περιλαμβάνει επίσης δύο θεματικά άρθρα, το πρώτο με επίκεντρο τον αντίκτυπο των πανευρωπαϊκών δοκιμών ακραίων καταστάσεων στις τιμές μετοχών και το συστημικό κίνδυνο και το δεύτερο σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής για την πραγματική οικονομία και τον πιθανό μετριασμό του ρόλου της ασφάλισης.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

ΕΣΠΑ: Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που έρχονται από Σεπτέμβριο – Νέα προγράμματα για υφιστάμενες μικρομεσαίες και startups

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η προδημοσίευση της νέας δράσης του ΕΣΠΑ που πρόκειται να ξεκινήσει εντός της χρονιάς για τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έναν

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»