Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Η S&P υποστηρίζει τα αυτόνομα πακέτα ασφάλισης για την προστασία στον κυβερνοχώρο

Οι αναλυτές της S&P Global Ratings υποστήριξαν ότι η ανάπτυξη αυτόνομων προϊόντων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα ωφελήσει τόσο τους αντασφαλιστές, όσο και τους ασφαλισμένους.

Σε μια νέα έκθεση, ο οργανισμός αξιολόγησης σημείωσε ότι η κάλυψη στον κυβερνοχώρο συνδέεται συχνά με υπάρχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια ιδιοκτησίας ή αστικής ευθύνης, και σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμβόλαια δεν περιλαμβάνουν ρητά ούτε αποκλείουν την κάλυψη στον κυβερνοχώρο.

Αυτό δημιουργεί σιωπηλούς κινδύνους στον κυβερνοχώρο, όπου οι αντασφαλιστές μπορούν να αντιμετωπίσουν ζημίες από αξιώσεις που σχετίζονται με το διαδίκτυο για υπάρχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια ιδιοκτησίας ή αστικής ευθύνης.

Ακόμη και όταν συμπεριλαμβάνεται σαφώς η κάλυψη για την ασφάλεια στο internet, η έλλειψη διαφάνειας τόσο στον ορισμό της πολιτικής για τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο, όσο και στους όρους και τις προϋποθέσεις της δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με το πεδίο κάλυψης.

Κατά την άποψη της S&P, η ανάπτυξη αυτόνομων προϊόντων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα μείωνε το πρόβλημα, διευκρινίζοντας το πεδίο κάλυψης.

Συστήνει επίσης τη διαχείριση μιας αυτόνομης επιχείρησης στον κυβερνοχώρο μέσω ενός κυβερνητικού κέντρου αριστείας.

«Αυτό θα είχε πολλά πλεονεκτήματα για τους ασφαλιστές, μεταξύ των οποίων  αποτρέψει τη συσσώρευση αξιώσεων που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, καθώς και τις δυσκολίες χειρισμού τέτοιων απαιτήσεων», αναφέρει η S&P.

«Θα επέτρεπε επίσης στους ασφαλιστές να μετριάσουν τον κίνδυνο σιωπηλού κυβερνοχώρου, καθώς και να υιοθετήσουν μια συγκεντρωτική και συντονισμένη προσέγγιση στη συλλογή δεδομένων και την έρευνα, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον ακριβή υπολογισμό των ασφαλίστρων με επαρκή κίνδυνο».

Ένα ευρύ ζήτημα για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της αυτόνομης ασφάλειας στο διαδίκτυο είναι ότι οι ασφαλισμένοι πιστεύουν ότι έχουν ήδη κάποια κάλυψη στον κυβερνοχώρο εντός των υπαρχόντων ασφαλιστικών συμβολαίων τους, πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Αυτό καθιστά δύσκολο για τους μεσίτες και τους πράκτορες να πουλήσουν αυτόνομη κάλυψη στο διαδίκτυο και θα μπορούσε να φαίνεται ότι ενισχύει τη ιδέα οι ασφαλιστές να ενσωματώσουν τέτοια κάλυψη στις υπάρχουσες πολιτικές.

Ωστόσο, η S&P τονίζει ότι ένα σοβαρό συμβάν στον κυβερνοχώρο που επηρεάζει ταυτόχρονα πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους θα μπορούσε να αποτελέσει συστημική απειλή για τους ασφαλιστές.

«Παρά τις προκλήσεις, πιστεύουμε ότι οι ασφαλιστές έχουν την ευελιξία να επεκτείνουν προσεκτικά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αρκεί να μπορούν να υποστηρίξουν την αύξηση της ζήτησης με λογικό κόστος», επισημαίνει ο οργανισμός αξιολόγησης.

«Αυτό θα ωφελούσε τους ασφαλισμένους και θα επέτρεπε στους ασφαλιστές να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έχει τη δυνατότητα να γίνει κινητήρια δύναμη για τη βιομηχανία και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη φήμη της. ”

Πηγή: reinsurancene.ws

Διαβάστε Ακόμα