Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

Ικανές να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους προς τους πελάτες τους οι Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές Εταιρείες

Δημοσίευση: 03/01/2022
eiopa

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) διενήργησε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαιώνουν την ικανότητα του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου να εκπληρώνει τις υποσχέσεις του προς τους πελάτες ακόμη και υπό ακραία γεγονότα που συμβαίνουν μία φορά κάθε 1000 χρόνια.

Ο Olav Jones, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Insurance Europe, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης καταδεικνύουν σαφώς την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου, ιδίως δεδομένης της ακραίας φύσης των σεναρίων προσομοίωσης, τα οποία περιελάμβαναν αυτό που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου εκτίμησε σαν γεγονός που μπορεί να συμβεί έως και μία φορά στα 1000 χρόνια.

“Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν επίσης ότι ο κίνδυνος ρευστότητας, αν και παρακολουθείται και τελεί υπό τη διαχείριση των ασφαλιστών, στην πράξη δεν αποτελεί σημαντικό ζήτημα”, ανέφερε.

“Τα ακραία σενάρια υποθέτουν ότι τα επιτόκια της αγοράς στη ζώνη του ευρώ θα είναι πολύ χαμηλά, γύρο στο -1% για περίπου είκοσι χρόνια, και ότι ταυτόχρονα οι περισσότερες μεγάλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων θα υφίστανται σημαντικές απώλειες. Ακόμη και τα κρατικά ομόλογα, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνται ασφαλή περιουσιακά στοιχεία προβλέπεται να χάσουν την αξία τους. Επιπλέον, τα σενάρια υποθέτουν ότι το 20% των ασφαλισμένων θα διακόψουν  τα συμβόλαια τους και ότι οι ασφαλιστές θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυξημένο πληθωρισμό απαιτήσεων.

“Το γεγονός ότι όλοι οι ασφαλιστές που εξετάστηκαν θα εξακολουθούσαν να είναι σε θέση να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις τους προς τους πελάτες στο πλαίσιο τέτοιων ακραίων σεναρίων — που συμβαίνουν ταυτόχρονα — καταδεικνύει έντονα τη δύναμη των ισολογισμών του κλάδου και τη διαχείριση κινδύνων.

“Δείχνει επίσης ότι, ενώ τα πολύ χαμηλά επιτόκια και οι πανδημίες μερικές φορές χαρακτηρίζονται σαν επιχειρηματικές προκλήσεις για τους ασφαλιστές όσον αφορά την προστασία των πελατών, τα τρέχοντα επίπεδα κεφαλαίου είναι υπεραρκετά ώστε να παρέχουν προστασία πολύ μεγαλύτερη από αυτή που στοχεύει η Φερεγγυότητα ΙΙ”.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»