Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Μυρτώ Χαμπάκη: «Η κανονιστική συμμόρφωση δεν αφορά μόνο τις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και τις επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τα ασφαλιστικά γραφεία»

Μυρτώ Χαμπάκη, Partner Experto Crede Consultants
Μυρτώ Χαμπάκη, Partner Experto Crede Consultants

Μία εξαιρετικά κατατοπιστική συνέντευξη παραχώρησε εχθές η κα. Μυρτώ Χαμπάκη, Partner Experto Crede Consultants, στον κ. Αριστείδη Βασιλειάδη και στην εκπομπή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ. Κύριο θέμα της συνέντευξης απετέλεσε η Κανονιστική Συμμόρφωση σε συνδυασμό με τις κανονιστικές ανάγκες συμμόρφωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καθώς και των μικρομεσαίων ασφαλιστικών γραφείων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης  βρέθηκε η αναγκαιότητα και η σημασία πρόβλεψης και κάλυψης των υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης αναλόγως του αντικειμένου  και της έκτασης των εργασιών της κάθε επιχείρησης , σε συνδυασμό με την υποχρεωτικότητα στη θεσμοθέτηση της εν λόγω λειτουργίας.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης έγινε αναδρομή στην αρχική εμφάνιση του ρόλου της  κανονιστικής συμμόρφωσης  ως  αντικείμενο συζητήσεων στον κλάδο με αφορμή την υιοθέτηση της Οδηγίας SOLVENCY ΙΙ το 2016. Όπως αναφέρθηκε,  η Κανονιστική Συμμόρφωση ήταν ένα θέμα που απασχόλησε κυρίως τις ασφαλιστικές εταιρείες αφού το τότε νέο κανονιστικό πλαίσιο προέκρινε την εν λόγω λειτουργία ως μια από τις 4 βασικές λειτουργίες μιας ασφαλιστικής εταιρίας. Ωστόσο, παρόλο που δεν υπάρχει κάποια ανάλογη  πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τα  ασφαλιστικά γραφεία, αυτά δεν  απαλλάσσονται των κανονιστικών τους υποχρεώσεων  που προκύπτουν είτε μέσω της συνεργασίας τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες είτε απευθείας  από το κανονιστικό πλαίσιο για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων , του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κλπ

Αν και το ζήτημα της κανονιστικής συμμόρφωσης απασχολεί τα τελευταία χρόνια και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις μια λανθασμένη εντύπωση για το περιεχόμενο του όρου. Η κα. Χαμπάκη μεταξύ άλλων ανέφερε σε αυτό το σημείο :

«H Κανονιστική συμμόρφωση είναι μία λειτουργία εντός της ασφαλιστικής επιχείρησης ή  και μιας επιχείρησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, της οποίας ο ρόλος είναι  να διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση της με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που την αφορούν άμεσα ή έμμεσα.  Δηλαδή, δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά και μόνο στην  ασφαλιστική νομοθεσία άλλα και σε μια σειρά άλλων νομοθετημάτων στα οποία η ασφαλιστική επιχείρηση ή η επιχείρηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,  εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους. Η λειτουργία αυτή πλέον διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο  της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης».

Όπως αναφέρει η κα. Χαμπάκη τα τελευταία χρόνια, υπήρξε έντονη κινητικότητα ως προς παραγωγή νομοθεσίας  από την Ε.Ε. στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που επιδρούν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου. Η κινητικότητα αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον αφού βλέπουμε τις πρώτες αναθεωρήσεις υφιστάμενων κομβικών οδηγιών, καθώς και την έλευση νέων που σε αρκετές περιπτώσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και της ραγδαίας εισχώρησης της τεχνολογίας στον κλάδο.

Στο ερώτημα για τις κανονιστικές  υποχρεώσεις ενός ασφαλιστικού γραφείου η κα. Χαμπάκη επεσήμανε  ότι  πρώτη και σημαντικότερη υποχρέωση παραπέμπει στο Ν.4583/2018 για τη  διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, στις υποχρεώσεις του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την διαχείριση αιτιάσεων, στο κανονιστικό πλαίσιο για το ξέπλυμά χρήματος και την αποτροπή της απάτης καθώς και παρεμφερείς κανονιστικές πράξεις που αφορούν στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τόνισε επίσης ότι: «Η IDD δεν είναι μόνο τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν, αλλά εμπεριέχει και  συγκεκριμένες διαδικασίες  και πολιτικές οι οποίες πρέπει να είναι καταγεγραμμένες (εγγραφές σε μητρώα, εκπαίδευση προσωπικού, διαμόρφωση δικτύων) και να ακολουθούνται συστηματικά. Τα μεσαία και μικρά γραφεία σε αρκετές περιπτώσεις  παραβλέπουν  τέτοιου είδους διαδικασίες, χρησιμοποιώντας μόνο τα έντυπα τα οποία ωστόσο διασφαλίζουν εν μέρη και όχι  πλήρως της  συμμόρφωση με τη νομοθεσία , ενώ δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα περί GDPR. Ο GDPR δεν είναι μόνο το Έντυπο Συγκατάθεσης».

Όπως αναφέρει η κα. Χαμπάκη ειδικά για τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : «Είναι άκρως σημαντικό για ένα ασφαλιστικό γραφείο να καταλάβει  το  ρόλο που  αναλαμβάνει όσον αφορά στη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  , δηλαδή αν είναι  ο εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας ή αν είναι υπεύθυνος επεξεργασίας , όπου εκεί οι κανονιστικές υποχρεώσεις διαφέρουν σημαντικά. »

Κομβικής σημασίας θέμα για την σωστή εκτέλεση της κανονιστικής συμμόρφωσης από εξωτερικούς συμβούλους  αποτελεί   η σωστή  επιλογή του προσώπου ή της εταιρίας  που θα διαχειρίζεται τα θέματα αυτά για λογαριασμό της επιχείρησης.

Η κ.Χαμπάκη  στο σημείο αυτό ανέφερε : «Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε πολλούς να αναφέρονται σε τόσο σοβαρά θέματα με μεγάλη ευκολία. Δεν μπορεί ο καθένας να βαφτίζει τον εαυτό του  «Σύμβουλο» και να αναλαμβάνει τόσο σοβαρές ευθύνες γιατί αυτό είναι εν τέλει  επικίνδυνο και όχι ωφέλιμο. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, έχουν ως γνώρισμα την βαθιά γνώση, την  τεχνογνωσία και την πρακτική εμπειρία και στις πλείστες των περιπτώσεων έχουν εξειδικευμένες σπουδές και πιστοποιήσεις επί των θεμάτων που αναλαμβάνουν».

Στο σχετικό ερώτημα αναφορικά με κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών , η κ.Χαμπάκη ανέφερε ότι : « Το κόστος ενός συμβουλευτικού έργου   καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της κάθε επιχείρησης ,  το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση  των εργασιών αλλά και το επίπεδο τεχνογνωσίας των επαγγελματιών που απαρτίζουν την συμβουλευτική ομάδα. Η Experto Crede είναι «παιδί της ασφαλιστικής αγοράς» και συνεπώς  γνωρίζει πολύ καλά τον κλάδο και προσαρμόζει το κόστος σωστά , ρεαλιστικά και ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τις κάθε επιχείρησης. Συνεπώς το κόστος δεν είναι σε καμία περίπτωση απαγορευτικό ούτε για τα μικρομεσαία ασφαλιστικά γραφεία ούτε για τις επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης».

Κλείνοντας , η κα. Χαμπάκη απαντώντας στο ερώτημα για την πορεία της Experto Crede και τις κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχει ανέφερε :  «Η  ασφαλιστική αγορά έχει αγκαλιάσει τις υπηρεσίες της Experto Crede και αυτό μας τιμά , καθώς μέσα στα 2 χρόνια λειτουργίας μας έχουμε αναλάβει αρκετά συμβουλευτικά projects σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις , επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ασφαλιστικών γραφείων του κλάδου , με εξαιρετικά αποτελέσματα χάρη στη γνώση και την εμπειρία που μας χαρακτηρίζουν.

Η Experto Crede απευθύνεται τόσο σε μεγάλους, όσο και σε μικρούς πελάτες. Στις υπηρεσίες της Experto Crede περιλαμβάνονται  πακέτα συμμόρφωσης στην ασφαλιστική νομοθεσία για ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ή μικρομεσαίων ασφαλιστικών γραφείων αλλά και για στον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράλληλα, αναλαμβάνει εντός του πλαισίου του εξωπορισμού τη  Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την λειτουργία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Επιπρόσθετα, παρέχει  πακέτα συστηματικής συμβουλευτικής κάλυψης σε ετήσια βάση ενώ προσφάτως έχει επεκταθεί και στην παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου».

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνέντευξη της κα. Μυρτώ Χαμπάκη και το Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο εδώ

Διαβάστε Ακόμα